U 6/19 - Ordynacja wyborcza

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
Locked
User avatar
AFvTD
Posts: 2635
Joined: 28 Jan 2017, o 18:37
Gadu-Gadu: 0

U 6/19 - Ordynacja wyborcza

Post by AFvTD »

WKW Marszałku Trybunału Koronnego
Defloriuszu Dymanie Wanderze


W związku z niejasnością przepisu wnoszę o ustalenie publicznie obowiązującej wykładni prawa dotyczącego Art. 15. Ust. 1. Ustawy Sejmu Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r w nawiązaniu do Art. 14. rzeczonej ustawy w celu odpowiedzi na następujące pytanie:
  • Czy wygaszony mandat poselski może zostać przekazany osobie z innej listy wyborczej.

Uzasadnienie

Art. 15. Ust. 1. Ustawy Sejmu Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r mówi o przekazaniu mandatu poselskiego następnej osobie, która otrzymałaby mandat, gdyby mandatu nie otrzymał poseł, którego mandat został wygaszony. Zgodnie z obecną praktyką, po wyczerpaniu osób z listy wyborczej posła, którego mandat został wygaszony stwierdzano brak możliwości objęcia mandatu oraz konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

W moim przekonaniu jednak, Art. 15. Ust. 1. Rzeczonej ustawy dotyczy wszystkich osób, które zdecydowały się na kandydowanie w wyborach sejmowych, bez względu na to, które stronnictwo reprezentują i obliguje Marszałka Trybunału do przekazania mandatu poselskiego następnemu kandydatowi, aż do wyczerpania wszystkich możliwości.

W razie ewentualnych pytań pozostaję do dyspozycji Wysokiego Trybunału

Z wyrazami szacunku
Alfred Fabian von Tehen-Dżek Marszałek Sejmu
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Wniosek o ustalenie wykładni Ordynacji Wyborczej

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 11 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §7 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie ustrojowej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: U 6/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam ATK Wojciecha Hergemona, ATK Vanderleia Bouboulinę i JKM Piotra III Łukasza
  4. wyznaczam ATK Wojciecha Hergemona na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: U 6/19 - Ordynacja wyborcza

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
1. Otworzyć rozprawę,
2. Zakreślić podmiotom, o których mowa w art. 7 § 2 k.p.t.k. termin na przystąpienie do sprawy do dnia 14 maja 2019 r. g. 13:15,
3. Zakreślić ew. uczestnikom którzy przystąpią do sprawy termin na przedstawienie pierwszego stanowiska, a także dalszą wymianę stanowisk przez wszystkich uczestników do dnia 14 maja 2019 r. g. 23:59.

(—) Wojciech Hergemon,
Arcyksiążę Teutończyków

przewodniczący składu
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: U 6/19 - Ordynacja wyborcza

Post by kaxiu »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na podstawie art. 28 k.p.t.k. zamykam rozprawę.

(—) Wojciech Hergemon,
Arcyksiążę Teutończyków

przewodniczący składu
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 6/19 - Ordynacja wyborcza

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Z związku z utratą mandatu asesorskiego przez ATK Wojciecha w jego miejsce powołuje siebie. Natomiast JKM Piotra III Łukasza wyznaczam na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 43 par. 1 punkt 3 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: U 6/19 - Ordynacja wyborcza

Post by Helwetyk »

Czcigodny Panie Marszałku,
Wysoki Trybunale!

Wycofuję wniosek i wnoszę o umorzenie postępowania. W mojej ocenie odpowiedź na postawione we wniosku pytanie jest oczywiście negatywna, a orzeczenie Trybunału Koronnego — bezcelowe.

Łączę wyrazy szacunku,

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: U 6/19 - Ordynacja wyborcza

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Odwołuje ATK Vanderlei'a oraz siebie ze Składu Orzekającego a na brakujące miejsce wyznaczam ATK Gustawa Fryderyka von Hippogriff oraz ATK Natana Korczyńskiego. Jednocześnie wyznaczam ATK Natana Korczyńskiego na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

Podstawa prawna: art. 43 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Korczyński
Posts: 63
Joined: 28 May 2019, o 11:01

Re: U 6/19 - Ordynacja wyborcza

Post by Korczyński »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Na wniosek jedynego uczestnika postępowania — Marszałka Sejmu, umarzam postępowanie w sprawie o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 15 ust. 1 Ordynacji wyborczej ze wniosku Marszałka Sejmu.

Podstawa prawna: art. 44 § 1 pkt 1 k.p.p.TK.

(—) Natan Korczyński
przewodniczący składu
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”