U 7/19 Dekret KB o stanie wyjątkowym

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach ustrojowych
Locked
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

U 7/19 Dekret KB o stanie wyjątkowym

Post by anglov »

Z uwagi na obawę o należytą ochronę praw i wolności mieszkańców Księstwa Sarmacji, wnoszę o zbadanie zgodności art. 1. ust. 4. dekretu królewskiego o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z dnia 13 października 2019 r. (dalej „dekretu”) z art. 38. oraz 39. Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. z późn. zm. (dalej „Konstytucji”).

Uzasadnienie


Przepis dekretu Króla Baridasu, w szczególności słowa „zawiesza się prawa i wolności mieszkańców oraz obywateli Królestwa Baridasu do odwołania”, w sposób jednoznaczny ogranicza prawa i wolności obywateli Księstwa Sarmacji, zamieszkujących terytorium Królestwa Baridasu. Przepisy Konstytucji Księstwa Sarmacji w art. 35 ust. 1. w sposób jednoznaczny określają prawa prowincji, wśród których jedyną kompetencją zezwalającą na ograniczenie praw i wolności jest stanowienie przepisów porządkowych. Z całą jednak pewności przepisy dekretu takowych nie stanowią. Wobec tego za uzasadnienie uważam konieczność zbadania zgodności przepisu dekretu z Konstytucją.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
[/justify][/d]
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: U 7/19 Dekret KB o stanie wyjątkowym

Post by anglov »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie ustrojowej o sprawdzenie zgodności Dekretu Króla Baridasu z Konstytucją Księstwa Sarmacji. Sprawie przypisuje sygnaturę U 7/19. Powołuję skład orzekający: Defloriusz Dyman Wander oraz Andrzej Fryderyk. Wyznaczam Defloriusza Dymana Wandera przewodniczącym składu orzekającego.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Laurẽt
Posts: 6977
Joined: 13 Aug 2014, o 22:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Gidena
Contact:

Re: U 7/19 Dekret KB o stanie wyjątkowym

Post by Laurẽt »

Wasza Królewska Wysokość Marszałku!
Przepraszam, że tak się wtrącam, ale czy WKW może by tak jeszcze raz porównał zaznaczony tekst, bo ja bynajmniej nie znajduje analogii i nie bardzo rozumiem jak i w którym miejscu ograniczam prawa obywateli sarmackich. Jedyne ograniczenie, które występuje dotyczy wymogu aktywnosci baridajskiej dla Baridajczyków i zawieszenie w działaniu rady królestwa, w której do tej pory prawa do zasiadania miały osoby logijace się co miesiąc w sarmackim systemie. Na to zgody w Baridasie nie ma. Kto zamieszkuje terytorium Baridasu od zawsze miał prawa mieszkańca, a nie obywatela, więc rad bym był konkretnego uzasadnienia w sprawie ograniczania tych wolności wraz z podaniem konkretnych przykładów, z których będzie wynikać, że tym dekretem coś Sarmatom zabroniłem.
anglov wrote:Przepis dekretu Króla Baridasu, w szczególności słowa „zawiesza się prawa i wolności mieszkańców oraz obywateli Królestwa Baridasu do odwołania”, w sposób jednoznaczny ogranicza prawa i wolności obywateli Księstwa Sarmacji, zamieszkujących terytorium Królestwa Baridasu. Przepisy Konstytucji Księstwa Sarmacji w art. 35 ust. 1. w sposób jednoznaczny określają prawa prowincji, wśród których jedyną kompetencją zezwalającą na ograniczenie praw i wolności jest stanowienie przepisów porządkowych. Z całą jednak pewności przepisy dekretu takowych nie stanowią. Wobec tego za uzasadnienie uważam konieczność zbadania zgodności przepisu dekretu z Konstytucją.


„Baridas sáno alta”
(Baridas ponad wszystko)

Laurẽt Gedeon I
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: U 7/19 Dekret KB o stanie wyjątkowym

Post by anglov »

Wasza Królewska Mość,

rozprawa nie rozpoczęła się. Składanie wypowiedzi na sali rozpraw poza ramami rozprawi stanowi poważne naruszenie powagi Trybunału.. Jestem zmuszony udzielić upomnienia i zaprosić do złożenia stanowiska w momencie udzielenia głosu przez przewodniczącego składu. Informuję że dalsze naruszanie spokoju na sali rozpraw będzie skutkowało karami porządkowymi.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: U 7/19 Dekret KB o stanie wyjątkowym

Post by anglov »

Wobec utraty mocy dekretu, którego zgodność z Konstytucją miała być sprawdzana, wniosek wycofuje.

Wobec tego, iż przesłanki do rozpoznania sprawy wygasły przed rozpoczęciem rozprawy, na postawie art. 13. § 4. p. 3 Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym, odrzucam wniosek o rozpoznanie sprawy.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Last edited by Piotr III Łukasz on 30 Oct 2019, o 08:24, edited 1 time in total.
Reason: usunięcie dwóch niezamkniętych znaczników BBCODE, które powstały w nadmiarze
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Archiwum spraw ustrojowych”