Przebudowa strony www

Organ Kierowniczy Kraju. Miejsce komunikatów władz, pytań od ludu i źródło monarchofaszyzmu oświeconego.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
rybczak
Posts: 1825
Joined: 1 Jun 2009, o 16:43

Przebudowa strony www

Post by rybczak »

Drodzy,

Radcowie UAP wzięli się dzisiaj do pracy i rozpoczęli proces przebudowy naszej strony www. Czynności porządkowe w większości zostały wykonane, pozostaje nam aktualizacja treści - tym zajmie się Henryk Wespucci (przy wsparciu UAP). Gdybyście mieli jakieś sugestie/uwagi/propozycje - piszcie bezpośrednio do Orjona.

Gdyby ktoś pytał po co nam strona - będziemy chcieli rozpocząć jakieś akcje promocyjne i przyda nam się przyjazna witryna wzbogacona ciekawą treścią. Szczegóły wkrótce.


(—) diuk Paviel Gustolúpulo
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany, Kuriozalny Bezczelny Cham


Image
Locked

Return to “KC Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej”