Prześwietny Panie Namiestniku

Organ Kierowniczy Kraju. Miejsce komunikatów władz, pytań od ludu i źródło monarchofaszyzmu oświeconego.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Prześwietny Panie Namiestniku

Post by Cudzoziemiec 1 »

Grodzisk, 19 lutego 2018 r.

Prześwietny
Remigiusz hr. Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji

LIST GRATULACYJNY

Prześwietny Panie Namiestniku,

jest dla Nas ogromną radością i przywilejem złożyć na Wasze ręce szczerze, i całkowicie zasłużone, gratulacje z okazji ponownego wyboru na funkcję Namiestnika Starosarmacji.

W minionej kadencji pokazaliście, że macie ciekawe pomysły, wizję i chęć niestrudzonej pracy na rzecz Starosarmacji i jej dzielnicy — Tropicany. Wierzymy, że wypełnicie pokładaną w Was nadzieję z nawiązką, a Starosarmacja po wdrożeniu zmian, nad którymi Sejmik Koronny obecnie debatuje zyska nowy impuls rozwojowy. Starosarmacja jest obciążona, jak żaden sarmacki region, historią i tradycją wielu różnorakich bytów samorządowych. Mnogość narracji, historii, wydarzeń i osób z nimi związanych na pewno stanowi bogaty fundament obecnego samorządu, ale i z całą pewnością jest ogromnym obciążeniem dla działań modernizacyjnych i rozwojowych. Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu mieszkańców prowincji doskonale sobie z tymi trudnościami poradzicie.

Raz jeszcze przesyłamy Wam najserdeczniejsze gratulacje. Vivat!

(—) Robert Fryderyk
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: Prześwietny Panie Namiestniku

Post by Remigiusz L. »

Wasza Książęca Mość,

Przepraszam, że odpowiadam oficjalnie z opóźnieniem, podziękowania przesłałem jednak wcześniej drogą prywatną. Teraz dziękuję ponownie. Cieszę się, że Wasza Książęca Mość powrócił do Starosarmacji. Liczę, że naszej prowincji uda się współpracować z Dworem Waszej Książęcej Mości na licznych polach. Ufam także, iż ową współpracą nie zachwieją spory i różnice zdań. Będą one zapewne jeszcze występować, ale należy zawsze dążyć do zgody drogą kompromisu, byleby nie był on zgniły.
Na koniec ze swej strony życzę Waszej Książęcej Mości i naszej delegacji powodzenia podczas Szczytu w Vienbien.

¡Viva el príncipe!
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
Locked

Return to “KC Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej”