List z Eldoratu

Organ Kierowniczy Kraju. Miejsce komunikatów władz, pytań od ludu i źródło monarchofaszyzmu oświeconego.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

List z Eldoratu

Post by Helwetyk »

Prześwietny Panie Namiestniku!

Serdecznie dziękuję za gratulacje i ciepłe słowa. Mam najszczerszą nadzieję, że w nieodległej przyszłości uda mi się zakończyć, z mniejszym lub większym powodzeniem, rozpoczęte w Konsulacie Sclavinii projekty oraz skoncentrować swoje działania na Systemie Ewidencji Gruntów, ze szczególnym naciskiem położonym na zakończenie prac związanych z przystąpieniem do niego Starosarmacji. Pogłębioną współpracę między naszymi samorządami uważam bowiem nie tylko za konieczność, ale — przede wszystkim — proces, który pomoże nam wszystkim przypomnieć, dlaczego w pierwszej kolejności rozpoczęliśmy przygodę z mikronacjami. Z tego miejsca życzę Prześwietnemu Panu Namiestnikowi oraz całej Starosarmacji wytrwałości, ale zwłaszcza radości podczas realizacji planów oraz wielu dalszych sukcesów w nadchodzących miesiącach.

¡ A R R I B A   V I E J A   S A R M A C I A !

Image
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: List z Eldoratu

Post by Remigiusz L. »

Napiszę już mniej oficjalnie, że bardzo dziękuję za życzenia :)

Jeśli WKW wybaczy pozwolę sobie na czepialską uwagę językową:

¡Arriba Vieja Sarmacia!


W języku tropicańskim (czyli hiszpańskim ;)) przymiotniki zwykle umieszczamy po rzeczowniku, a więc poprawny szyk będzie taki:

¡Arriba Sarmacia Vieja!


Co prawda w nazwach geograficznych jest z tym różnie, no ale lepiej trzymać się podstawowych zasad.

Do tego preferuję tłumaczenie słowa "Sarmacja" zgodnie z zapisem łacińskim, a więc "Sarmatia", a zamiast używania przymiotnika "vieja" wolę "antigua" (ale to już subiektywny kaprys). To tyle jeśli chodzi o faszyzm językowy :P
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
Helwetyk
Posts: 14197
Joined: 2 Sep 2008, o 04:46
Location: Wielkie Oczy

Re: List z Eldoratu

Post by Helwetyk »

Remigiusz L. wrote:To tyle jeśli chodzi o faszyzm językowy :P

O, jak szanuję! <3
(—) Helwetyk Romański, Namiestnik Palatynatu Leocji
Locked

Return to “KC Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej”