Wniosek do Urzędu Architektury

Organ Kierowniczy Kraju. Miejsce komunikatów władz, pytań od ludu i źródło monarchofaszyzmu oświeconego.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Wniosek do Urzędu Architektury

Post by Prokrustes »

Zwracam się z prośbą o zmodyfikowanie sekcji: Przodownik Aktywności na Przodownicy Aktywności i wyświetlanie dwóch osób.

Chcę zmienić Dekret tak żeby nagroda 10.000 lt przysługiwała "z pominięciem Namiestnika" którego maksymalna i dominująca aktywność jest zwyczajnie oczekiwana i normalna.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: Wniosek do Urzędu Architektury

Post by piwniczak »

Zrobione.
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
Prokrustes
Posts: 4378
Joined: 19 Nov 2008, o 18:08

Re: Wniosek do Urzędu Architektury

Post by Prokrustes »

Dziękuję. Jest idealnie.
Diuk Prokrust Zombiakov
Grabarz Koronny
Posłaniec Starych Bogów
... bo śmierć to nie koniec ...
Locked

Return to “KC Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej”