Zaproszenie na uroczystości koronacyjne JKM

Organ Kierowniczy Kraju. Miejsce komunikatów władz, pytań od ludu i źródło monarchofaszyzmu oświeconego.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Marceli
Posts: 1551
Joined: 14 Oct 2017, o 19:12
Gadu-Gadu: 0
Location: Bordonia

Zaproszenie na uroczystości koronacyjne JKM

Post by Marceli »

Jaśnie Oświecony Namiestniku,

Z nieukrywaną radością i atencją pragnę zaprosić Jaśnie Oświeconego oraz wszystkich Starosarmatów na uroczystości koronacji Jego Książęcej Mości Piotra III Łukasza, które odbędą się

28 grudnia 2018 r. o godzinie 20.00

w Sali Wielkiej Discordzkiej w Pałacu Książęcym w Grodzisku.

Wielkim zaszczytem będzie gościć JO Namiestnika i Obywateli Starosarmacji na tej uroczystości. Jednocześnie proszę o przyjęcie zaproszenia do udziału w przygotowaniach tej uroczystości.


Z wyrazami należnego szacunku,
Marceli de Bordeaux-Ossoliński
Marszałek Koronny
Dwór Książęcy w Grodzisku
Locked

Return to “KC Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej”