Wniosek o dotacje

Organ Kierowniczy Kraju. Miejsce komunikatów władz, pytań od ludu i źródło monarchofaszyzmu oświeconego.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Peter West
Posts: 500
Joined: 12 Feb 2015, o 14:45

Wniosek o dotacje

Post by Peter West »

Szanowny Panie Namiestniku,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie lenna - Hrabstwo Rothenburga, kwotą 80000 Libertów. Dotacja przeznaczona zostanie na utworzenie instytucji lenna oraz na wszelkie pozostałe opłaty administracyjne i konieczne prace związane z powstaniem lenna.
Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Z wyrazami szacunku,
(-) Peter West
Wicehrabia Rothenburga
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Image
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: Wniosek o dotacje

Post by Remigiusz L. »

Proszę o uzupełnienie wniosku o podanie rodzaju dotacji, jaka ma być udzielona, zgodnie z art. 1. Dekretu Namiestnika Starosarmacji w sprawie dotacji i nagród.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
Peter West
Posts: 500
Joined: 12 Feb 2015, o 14:45

Re: Wniosek o dotacje

Post by Peter West »

Chodzi o niniejszą dotację:
Każdy obywatel Starosarmacji może złożyć wniosek o dotację na rzecz inicjatywy użytecznej społecznie i korzystnej dla prowincji w wysokości od 10000 do 100000 libertów.
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Image
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: Wniosek o dotacje

Post by Remigiusz L. »

W takim razie poproszę jeszcze o uzasadnienie, w jaki sposób pieniądze te będą wykorzystane na korzyść Starosarmacji. Oczywiście, rozwijanie działalności lenna na terenie prowincji jest dla niej korzystne samo przez się. Prosiłbym jednak o informację, jeżeli instytucja lenna ma mieć prawo do publikacji, dlaczego nie może Wielmożny Wicehrabia korzystać z Trybuny Diuków i wspierać w ten sposób starosarmacką gazetę? Na jakie też konkretnie cele mają być przeznaczone pozostałe liberty, które nie posłużą do założenia intytucji?
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
User avatar
Peter West
Posts: 500
Joined: 12 Feb 2015, o 14:45

Re: Wniosek o dotacje

Post by Peter West »

75 000 libertów przeznaczone zostanie na utworzenie instytucji.

Uzasadnienie:
Własna instytucja lenna z prawem do publikacji pozwoli na uporządkowanie wydawanych artykułów. Pozwoli też na niezależne zarządzanie finansami lenna. Środki finansowe są niezbędne do efektywnego rozwoju (np w przyszłości stworzenie strony lenna). Dodatkowym argumentem jest posiadanie przez inne lenna instytucji z możliwością publikacji.


Pozostałe 5000 libertów przeznaczone zostanie na stworzenie herbu, flagi, mapy lenna. Podstawowych grafik na "rozruch" lenna.
(-) Peter West
Burmistrz Miasta Harz

Image
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: Wniosek o dotacje

Post by Remigiusz L. »

Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Informuję, że dotację wypłacono.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
Locked

Return to “KC Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej”