Wniosek Prefektury Generalnej

Organ Kierowniczy Kraju. Miejsce komunikatów władz, pytań od ludu i źródło monarchofaszyzmu oświeconego.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
Arsacjusz
Posts: 1593
Joined: 16 Dec 2014, o 15:41

Wniosek Prefektury Generalnej

Post by Arsacjusz »

Królewskie Miasto Almera, 26 czerwca 2019 roku

Sygn. akt PG Ds 03.2019

Image
D E P A R T A M E N T
POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
M00001 Książęce Miasto Grodzisk


Jaśnie Wielmożny Namiestniku,

Prefektura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie w sprawie możliwości dokonania bez odpowiedniego umocowania zmiany na serwerze, w bazie danych lub oficjalnym kanale informacyjnym Księstwa Sarmacji (tj. czyn z art. 40 ust. 1 pkt 12 k.s.). W związku z tym, że zdarzenie miało miejsce na terenie Starosarmacji, zwracam się z prośbą — w trybie urzędowym — o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Kiedy Filip von Sarm został powołany na urząd Burmistrza Książęcego Miasta Grodziska?
  2. Czy w sprawie powołania Poważanego Kawalera władze Starosarmacji wydały akt prawny? Jeśli tak, proszę wskazać odnośnik do wspomnianego aktu.
  3. Czy Filip von Sarm został poinformowany o zakresie obowiązków związanych z piastowaniem urzędu Burmistrza Książęcego Miasta Grodziska? Jeśli tak, proszę wskazać ustalony zakres obowiązków.
  4. Czy władze Starosarmacji były świadome, jakie uprawnienia moderatorskie uzyska Filip von Sarm, stając się liderem grupy „Rada KM Grodzisk”?

(—) Arsacjusz Arped

Image
(—) Arsacjusz Arped [size=85]były Prefekt Generalny[/size][center]Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem[/center]
User avatar
Remigiusz L.
Posts: 2151
Joined: 18 Oct 2014, o 20:02
Gadu-Gadu: 0
Location: Stara Przystań

Re: Wniosek Prefektury Generalnej

Post by Remigiusz L. »

Szanowna Prefekturo,

1. 14. czerwca bieżącego roku o godz. 16.14.
2. Nie
3. Zakres obowiązków burmistrza Grodziska nie jest nigdzie prawnie ustalony. Filip von Sarm miał jednak świadomość, że jego zadaniem będzie opieka systemowa nad miastem oraz animacja jego życia w postaci wydarzeń narracyjnych etc.
4. Owszem, niestety rzeczone władze niesłusznie założyły, że nowy lider grupy ma trochę oleju w głowie.
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Namiestnik Starosarmacji
El Dictatore del Distrito de Tropicana
Image
Locked

Return to “KC Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej”