Wniosek o zaopiniowanie wniosku o dział na forum

Organ Kierowniczy Kraju. Miejsce komunikatów władz, pytań od ludu i źródło monarchofaszyzmu oświeconego.
Forum rules
Image
Starosarmacja: Serwis internetowy  •  Manifest Oświeconego Monarchofaszyzmu  •  Pomoc finansowa  •  Dotacje  •  Praca w Starosarmacji  •  Sport
M O N A R C H O F A S Z Y Z M      T O       P R Z Y S Z Ł O Ś Ć       S A R M A C J I
Locked
User avatar
AJMaat
Posts: 598
Joined: 10 Nov 2017, o 23:22

Wniosek o zaopiniowanie wniosku o dział na forum

Post by AJMaat »

Jaśnie Oświecony Panie Namiestniku,
proszę o zaopiniowanie wniosku Wielmożnego Pana Westa o dział "Hrabstwo Rothenburga" na forum Starosarmacji.

Pozdrawiam
Albert Jan Maat von Hippogriff
(-) Albert Jan Maat von Hippogriff
Locked

Return to “KC Sarmackiej Zjednoczonej Partii Monarchofaszystowskiej”