[Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Obywatele mogą kierować swe zapytania i wnioski (nawet skargi!) do Postępowych Władz
User avatar
Paczenko
Posts: 3938
Joined: 25 May 2012, o 15:14

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Paczenko »

Ja jestem niepowszechny, ale co tam, zagłosuję :)
/-/ kpt. dr inż. net. Ryszard mar. Paczenko

Wielki Mistrz Zakonu Dionizosa
Menda, spambot i niediuk.
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Cudzoziemiec 1 »

Dziękuję Ryśku :)

Wysłałem rano prośbę do wszystkich Obywateli, także tych poszukujących atrakcji w innych częściach KS... liczę na ożywienie i aktywność u nas jednak :) Jedną z nich niech będzie to proste głosowanko ;)
User avatar
Paczenko
Posts: 3938
Joined: 25 May 2012, o 15:14

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Paczenko »

Obok głosowanka szczególnie mile widziana jest dyskusyjka :)
/-/ kpt. dr inż. net. Ryszard mar. Paczenko

Wielki Mistrz Zakonu Dionizosa
Menda, spambot i niediuk.
User avatar
Grimknur
Posts: 836
Joined: 1 Apr 2016, o 16:03
Gadu-Gadu: 0

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Grimknur »

A ja w opozycji do wszystkiego, jestem przeciwny haraczowi polegającemu na zabieraniu tego co kto ma na koncie, chyba, że pójdziemy sprawiedliwie i będziemy ciachać wszystkim po równo. Hmm, 1% to strasznie dużo. Bądźmy sprawiedliwi, jeśli zabieramy 1% z posiadanej w koncie kwoty, to zabierajmy też 1% od wartości posiadanych znaczków, a także 1% od posiadanego wszystko co jest policzalne. Kto jest za?

Teraz (tak jak niektórzy zrobią coś jutro, tak ja robię teraz) sobie edytowałem:
Wprowadzając mój system wystarczy brać podatek w wysokości 1% od samego RCA i już będziemy mieli górkę, co więcej, będzie miał konto na minusie, sprzeda znaczki, ale Starosarmacja zdobędzie tyle kasy, że hoho!
Jan Grimknur
Czarnoleski Wiedun i Szeptun
ImageImage
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Cudzoziemiec 1 »

Zakończyło się ankietowe głosowanie w sprawie wysokości podatków. Dziękuję za udział w niniejszej konsultacji, jak i w głosowaniu.

Image

Wyniki są oczywiste, pojedziemy trybem 1% dla aktywnych, 5% dla nieaktywnych.

Poproszę jeszcze dziś by Namiestnik wydał dekret, który wyglądać by miał tak:

Dekret Namiestnika Starosarmacji
o podatkach i opłatach prowincjonalnych

Art. 1. [Cel dekretu]

Celem dekretu jest uregulowanie kwestii daniny należnej prowincji, która został określona w art. 6 Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych.

Art. 2. [Pojęcia i definicje]

Ilekroć mowa w dekrecie o:
 1. Podatku — jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie na rzecz Starosarmacji.
 2. Podatniku — są to osoby zamieszkujące na terenie Starosarmacji, w Księstwie Sarmacji bądź instytucje mające siedzibę na terenie Starosarmacji jak i również instytucję, która posiada osobowość prawną.
 3. Opłacie — jest to obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz Starosarmacji, które wynika z przepisów określających płatników, którzy mają takie świadczenie uiścić.
 4. Płatnik — są to osoby zamieszkujące na terenie Starosarmacji, w Księstwie Sarmacji bądź instytucje mające siedzibę na terenie Starosarmacji, jak i również instytucję, która posiada osobowość prawną lub osoby posiadające lenna na terenie Starosarmacji.
Art. 3. [Podatki prowincjonalne]

Podatek majątkowy od osób fizycznych — jest to podatek pobierany co miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Podatkowi podlegają podatnicy, którzy zamieszkują Starosarmację lub mają w Starosarmacji siedzibę. Wyróżnia się następujące stawki podatku:
 1. w przypadku gdy podatnik jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 1,0% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.
 2. w przypadku gdy podatnik nie jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 5,0% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.
Art. 4. [Zwolnienie z podatku]

 1. Zwolnienie z pobieranego podatku stosuje się do kont których właścicielem jest Starosarmacja, Czarnolas lub Księstwo Sarmacji.
 2. Podatku nie pobiera się od osób których stan konta wynosi mniej niż jeden tysiąc libertów.
Art. 5. [Opłaty prowincjonalne]

Opłata za posiadanie lenna — jest to opłata, która pobierana jest comiesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Opłacie podlegają płatnicy, którzy posiadają lenno na terenie Starosarmacji. Wyróżnia się następujące stawki:
 1. 1500 lt — dla płatników, którzy aktywnie, na forum Starosarmacji, prowadzą narrację wokół swego lenna,
 2. 3000 lt — dla płatników, którzy aktywnej, na forum Starosarmacji, narracji wokół swego lenna nie prowadzą.
Art. 6. [Osoby uprawnione do poboru podatków i opłat]

Osobą właściwą do poboru podatków, określonych art. 2, i opłat określonych w art. 5, jest Kierownik Resortu Skarbu Starosarmacji i lub powołani przez niego Poborcy Starosarmaccy.

Art. 7. [Przepisy końcowe]

 1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
 2. Pierwszy pobór podatków następuje w miesiącu następującym po miesiącu wejścia w życie dekretu.
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Orjon »

Szanowni,

dekret został wydany.
User avatar
Paczenko
Posts: 3938
Joined: 25 May 2012, o 15:14

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Paczenko »

I niech Wam będzie na zdrowie, krwiopijcy! ;)
/-/ kpt. dr inż. net. Ryszard mar. Paczenko

Wielki Mistrz Zakonu Dionizosa
Menda, spambot i niediuk.
User avatar
Grimknur
Posts: 836
Joined: 1 Apr 2016, o 16:03
Gadu-Gadu: 0

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Grimknur »

Trzeba się zatem pozbyć całej kasy zanim ją zło ukradnie. :(
Jan Grimknur
Czarnoleski Wiedun i Szeptun
ImageImage
User avatar
Orjon
Posts: 1248
Joined: 19 Feb 2015, o 14:01
Gadu-Gadu: 52656478
Location: Czarnolas
Contact:

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Orjon »

Ja jestem zły? :D
Nie wiedziałem!
ImageImageImage
Image
AF972. Archiwizuję stare rzeczy w ramach Galerii von Thorn - i podobno nawet dobrze to robię.
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: [Konsultacja Resortu Skarbu] Podatki prowincjonalne

Post by Cudzoziemiec 1 »

Nie przesadzaj. 1% miesięcznie to tylko 1% miesięcznie. Rząd miesięcznie CI zabiera 2,9% mniej więcej ;)

100 000 daje 1 000 podatku. TO MAŁO.
Locked

Return to “Rada Konsultacyjna”