Page 1 of 1

Hierarcha stopni w Waffen-OK

Posted: 10 Oct 2019, o 19:13
by Andronik
NIECHAJ TRWA OSTATECZNA KRUCJATA!

Poniżej prezentuję hierarchię nowych stopni w Waffen-OK, podług których określać będziemy honory, poczynione zasługi oraz przydzielone zadania Tytanów Krucjaty. Zaprezentowana hierarchia jest naturalnie odrębna od hierarchii dowodzenia i grup wojskowych oraz ich dowódców. Może się zdarzyć, że i prosty Falangista będzie prowadził na bój dywizję Waffen-OK, jeżeli przy brakach kadrowych zajdzie taka potrzeba. Jest to też doskonała okazja do zasłużenia na awans.

Hierarchia Błękitnego Frontu (od najniższego stopnia)

— Phalangítēs (Falangista)
— Dekarchos (Dekarcha)
— Iochiás (Sierżant)
— Ypolochagos (Porucznik)
— Lochagos (Kapitan)
— Tetrarchos (Tetrarcha)
— Hipparchos (Hiparcha)
— Taxiarchos (Taksjarcha)
— Antistrategos (Wicestrateg)
— Strategos (Strateg)

Posiadaczy stopni wojskowych w poprzednich odsłonach Waffen-OK oraz jego poprzednich samozwańczych dowódców proszę o kontakt w celu transferu stopnia.

Re: Hierarcha stopni w Waffen-OK

Posted: 10 Oct 2019, o 20:28
by Andronik
====================== POST ZAREZERWOWANY DLA LISTY ŻOŁNIERZY ======================


KONSUL — kapitan Andronik,
BRAK PRZYDZIAŁU (tmcz.) — dekarcha August von Hippogriff
BRAK PRZYDZIAŁU (tmcz.) — dekarcha Mustafa Owski
BRAK PRZYDZIAŁU (tmcz.) — rekrut Joahim von Ribertrop von Sarm