Page 1 of 1

Hierarchia dowodzenia Waffen-OK

Posted: 10 Oct 2019, o 20:27
by Andronik
NIECHAJ TRWA OSTATECZNA KRUCJATA!

Każde skuteczne wojsko musi posiadać sprawnie działającą hierarchię dowodzenia. W dziejach do tematu pochodzono różnie: czasami stopnie oficerskie nadawano przez urodzenie, czasem za długotrwałą służbę, czasem w warunkach wojennych. Waffen-OK przyjmuje innowacyjną politykę merytokratycznej służby, gdzie każdego rekruta który ukończył Szkolenie Przygotowawcze deleguje się do kierowania jedną z grup uderzeniowych lub dowódczych. W ten sposób nawet ludzie młodzi są w stanie sprawdzić się w zarządzaniu i prowadzeniu działań zbrojnych, oczywiście pod okiem starszych kolegów w roli nadzorczej.

Hierarchia dowodzenia Waffen-OK:

— KONSUL SCLAVINII

  Głównodowodzący Waffen-OK, bezpośredni zwierzchnik Wysokich Polemarchów odpowiadających za poszczególne rodzaje sił zbrojnych. Główny decydent w zakresie działań zbrojnych wszystkich formacji zbrojnych, wydaje wiążące rozkazy, odpowiada za wypowiedzenie wojny i zawarcie pokoju, składa kontrasygnatę pod taktykami Wysokich Polemarchów.

— WYSOCY POLEMARCHOWIE

 1. Wysoki Polemarcha Sił Lądowych Ostatecznej Krucjaty

  Główny strateg, taktyk i logistyk odpowiadający za stan osobowy, stan uzbrojenia, stan techniczny sprzętu i taktykę wojsk lądowych. Podlegają mu wojska piechoty, zmotoryzowane, zmechanizowane, siły artylerii i wojskowi odpowiadający za implementację i wykorzystanie broni chemicznej, biologicznej czy innej niekonwencjonalnej.

 2. Wysoki Nawarcha Floty Wojennej Ostatecznej Krucjaty

  Główny opiekun wojsk morskich Ostatecznej Krucjaty. Dba o stan techniczny okrętów i bezpieczeństwo załóg, jest odpowiedzialny za strategię, taktykę i logistykę oddziałów marynarki wojennej. Podlegają mu rozliczne załogi niszczycieli, krążowników, lotniskowców i flot transportowych Waffen-OK.

 3. Wysoki Aeronauta Sił Powietrznych Ostatecznej Krucjaty

  Główny dowódca lotnictwa konsularnego, sprawujący pieczę nad maszynami i ich załogami, odpowiadający za ustalenie taktyki i strategii oraz sieci logistycznej. Podlegają mu eskadry sclavińskich myśliwców, bombowców, floty samolotów transportowych, rozliczne brygady kawalerii powietrznej i wojsk powietrzno-desantowych.

— POLEMARCHOWIE

 1. Polemarcha Bojowych Środków Trujących Ostatecznej Krucjaty

  Naczelny decydent i innowator w zakresie wykorzystywanych przez Waffen-OK środków i broni niekonwencjonalnych natury biologiczno-chemicznej. Sprawuje pieczę nad konsularnymi zapasami białego soforu, sarinu, adamsytu, fosgenu, cyjanowodoru oraz innych substancji toksycznych wykorzystywanych przy działaniach zbrojnych. Wśród jego podkomendnych dominują wojskowi naukowcy i wynalazcy. Podlega Wysokiemu Polemarsze Sił Lądowych.

 2. Polemarcha Kontrrewolucji Ostatecznej Krucjaty

  Czołowa postać armijnej linii ideologicznej. Polemarcha Kontrrewolucji nadzoruje działania oficerów politycznych, dbających o zachowanie jedności politycznej wśród oddziałów Waffen-OK. Jest również naczelnikiem wojskowych wydziałów wywiadu i kontrwywiadu, dowódcą sił specjalnych i żandarmerii wojskowej. Wyposażony w specjalne uprawnienia nadzorcze wobec innych sił, odpowiada bezpośrednio przed Konsulem Sclavinii.

 3. Polemarcha Ojczyźniany Ostatecznej Krucjaty

  Pełni rolę dowódcy organizacji analogicznej do Wojsk Obrony Terytorialnej. Dowodzi siłami lądowymi garnizonowanymi na rdzennym terytorium sclavińskim, od wyspy Troi po Południowy Brzeg Eldy. Jego najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie granic Konsulatu Sclavinii przed zagraniczną inkursją, doraźna interwencja w razie zagrożenia wewnętrznego, współpraca ze służbami celnymi i mundurowymi oraz współpraca z Polemarchą Kontrrewolucji w zakresie działań kontrwywiadowczych.

Re: Hierarchia dowodzenia Waffen-OK

Posted: 10 Oct 2019, o 22:07
by Andronik
====================== POST ZAREZERWOWANY DLA LISTY DOWÓDCÓW ======================