Page 1 of 1

[DLA REKRUTÓW] Służba w Waffen-OK

Posted: 12 Oct 2019, o 12:51
by Andronik
Machina urzędnicza Konsulatu Sclavinii wrote:
Image
FORMULARZ REKRUTACYJNY

**************************************************************************************

1) NAZWISKO, IMIĘ:

— Herbaciany, Czajnik

2) NARODOWOŚĆ:

— sclavińska, eskwilińska, dreamlandzka, baridajska

3) MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

— Eldorat

4) SCLAVIŃSKI CZTEROLITEROWIEC:

— CWSW!


**************************************************************************************


W tym temacie, poza rekrutacją, odbywać będzie się też meldowanie o wykonaniu zadań pozwalających na ukończenie Służby Przygotowawczej. Powodzenia!

/—/ Andronik

Re: [DLA REKRUTÓW] Służba w Waffen-OK

Posted: 13 Oct 2019, o 15:24
by Joahim-von-R
Image
FORMULARZ REKRUTACYJNY

**************************************************************************************

1) NAZWISKO, IMIĘ:

— von Ribertrop von Sarm, Joahim

2) NARODOWOŚĆ:

— sarmacka, voxlandzka

3) MIEJSCE ZAMIESZKANIA:

— Eldorat

4) SCLAVIŃSKI CZTEROLITEROWIEC:

— CWSW!


**************************************************************************************

Re: [DLA REKRUTÓW] Służba w Waffen-OK

Posted: 16 Oct 2019, o 17:01
by Andronik
Rekrucie,

czujcie się przyjęci na Szkolenie Przygotowawcze! Raport z ukończenia go złóżcie już wkrótce w tym temacie. Zaznaczam, że w Rekruta podpisie widnieje literówka; służycie w Waffen-OK, nie Waven-OK. Po spełnieniu wymogów przejścia szkolenia otrzymacie stopień Falangisty.

Re: [DLA REKRUTÓW] Służba w Waffen-OK

Posted: 17 Oct 2019, o 20:41
by Joahim-von-R
Ja, Joahim von Ribertrop von Sarm, niniejszym przysięgam strzec ciągłości Ostatecznej Krucjaty, a swoją myślą oraz czynem ślubuję wiernie i zapamiętale służyć Waffen-OK. Zarzekam się, że nie splamię swoimi poczynaniami honoru Konsulatu Sclavinii i wesprę go na miarę moich możliwości, o ile pozwala mi na to przynależność narodowa lub wojskowa. W przypadku konfliktu interesów wstrzymam się od działania na szkodę Waffen-OK i Konsulatu Sclavinii.

I tą przysięgą kończę wszystkie zadania podstawowe. Jeśli chodzi o zadanie elitarne to mieszkam w Eldoracie.