Page 1 of 1

Krew i napalm. Nowi sojusznicy

Posted: 16 Oct 2019, o 16:52
by Andronik
Tytani Krucjaty!

Z ogromną dumą informuję wszystkie narody Sclavinii o powodzeniu akcji dywersyjnej, w której udział brali agenci wywiadu sztabu Polemarchy Kontrrewolucji, z tymczasowym przewodnictwem Konsula. Akcja odbyła się w Scholandii i obejmowała współpracę z pozornie zaciekłym wrogiem, a w realiach: oddanym wielce sojusznikiem, Jego Ekscelencją Augustem von Hippogriffem-de la Sparasan, chorążym Armii Królewskiej, dowodzącym oddziałami Armii Scholandzkiej i doskonałym działaczem samorządowym.

Urząd Konsularny dzięki swoim zabiegom dyplomatycznym zjednał sobie doskonały zmysł taktyczny Ekscelencji de la Sparasana, który w imieniu przyszłej współpracy, przystępując do wielonarodowego konglomeratu sclavińskiego i deklarując swoje oddanie sprawie zaaranżował eksplozję sterowca na Święcie Furlandii, powodując liczne straty w dobytku i ludziach po stronie dreamlandzkiej. Jakby tego było mało, w zgodzie z ustaleniami sclavińsko-scholandzkimi, niedawno przekroczył morze desantując się na obstawionym przez oddziały Waffen-OK wybrzeżu, gdzie jego żołnierze zostali przyjęci nie jak wrogowie, a jak nowi sojusznicy: jak nowe narody przystępujące do wspaniałej wspólnoty Wszystkich Ludów.

Ekscelencja de la Sparasan jest bohaterem i jako taki będzie przez Urząd Konsularny traktowany. Za ten zabieg zdecydowałem się od ręki przyznać wspomnianemu stopień Dekarchy, z pominięciem Szkolenia Przygotowawczego. Wkrótce zostanie przyznany mu też przydział; wstępnie jestem w stanie zapewnić, że pozostanie na czele przyprowadzonych przez siebie wojsk scholandzkich i dreamlandzkich jako Polemarcha Scholandzki.

Jego Ekscelencję de la Sparasana zachęcam tymczasem do aktywności po stronie sclavińskiej. Kiedy tylko przesłanki prawne do przyznania obywatelstwa zostaną przez was spełnione, wyrażę zamiar nadania takowego korzystając z moich konsularnych uprawnień; a tuż po tym, spodziewajcie się nobilitacji, również w zgodzie z przysługującymi mi uprawnieniami.

Z wyrazami najwyższego uznania,