[TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

[TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by piwniczak »

Wysoki Trybunale,

pragnę złożyć apelację dotyczącą wyroku Trybunału Koronnego w sprawie o sygnaturze TK C 18/11/06 tj. Robert Fryderyk vs Krzysztof Czuguł-Chan.

Doceniając troskę Wysokiego Trybunału o wzajemne relacje moje i powoda, bacząc na to w jaki sposób nasza relacja oraz publiczna wymiana zdań wpływa na, i tak mocno nadszarpnięty, wizerunek byłego monarchy, biorąc poprawkę na to jak bardzo jest on uzależniony od Sarmacji, oraz przede wszystkim mając świadomość, że czas połowicznego rozpadu jadu, który krąży w żyłach powoda, jest dalece dłuższy, niż orzeczony przez Wysoki Trybunał na podstawie art. 12 ust.1 i 4 k.s. miesiąc, pragnę zawnioskować o wydłużenie tego okresu do górnego limitu przewidzianego przez ustawę, to jest wydłużenie zakazu zbliżania się do pół roku.

Z góry dziękuję za rozpatrzenie mojej apelacji.


Łącząc wyrazy Powagi,
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
VAT
Posts: 677
Joined: 7 Feb 2016, o 19:54

Re: Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by VAT »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. W związku ze złożeniem przez zainteresowanego uczestnika, Krzysztofa Czuguł-Chan, apelacji od wyroku Trybunału Koronnego z dnia 22 listopada 2018 r., sygn. akt TK C 18/11/06, wszczynam postępowanie w zakresie rozpoznania w/w środka odwoławczego;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: TK C 18/12/04;
  3. do rozpoznania sprawy wyznaczam: ATK Tomasza Mancini, ATK Konrada Jakuba oraz siebie;
  4. na przewodniczącego składu orzekającego wyznaczam: ATK Konrada Jakuba
.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: [TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by KJAF »

Otwieram rozprawę


Wzywam Roberta Fryderyka do przedstawienia stanowiska w sprawie do końca 20 grudnia 2018 roku.
User avatar
Cudzoziemiec 1
Posts: 8782
Joined: 3 Oct 2013, o 13:19

Re: [TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by Cudzoziemiec 1 »

Wysoki Trybunale.

Nie mam nic do dodania ponad to o czym mówiłem w pierwszej instancji. Wysoki Trybunał uznał, że można się wyzywać, a najwyżej będzie zakaz zbliżania się, co jest śmieszną decyzją w stosunku do kalibru sprawy. Z mojego punktu widzenia wszystko jest jasne.
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: [TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by KJAF »

Na wstępie przerszam za zwłokę, ale przez krótki czas nie było mnie w Sarmacji.

Proszę powoda o określenie, czy zamierza się wypowiadać w toku tej rozprawy, czy nie ma już nic do dodania. Złożenie oświadczenia o tym drugim, będzie skutkowało zamknięciem postępowania. Termin zakreślam na koniec 6 stycznia 2019 roku.
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: [TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by piwniczak »

Wysoki Trybunale,

nie mam nic więcej do dodania. Jaki jest koń, każdy widzi.

Łączę wyrazy Powagi,
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: [TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by KJAF »

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po zastanowieniu się.
User avatar
piwniczak
Posts: 5595
Joined: 13 Oct 2008, o 18:01
Gadu-Gadu: 1872511
Location: Czarnolas

Re: [TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by piwniczak »

Wysoki Trybunale,

w związku z tym, że PT Robert Fryderyk opuścił sarmacką przestrzeń powietrzną i objął funkcję publiczną w państwie obcym, wniosek swój wycofuję, gdyż raczej nie zachodzą już przesłanki, które przedstawiłem we wniosku inicjalnym. Jego obecność tu jest aktualnie sporadyczna, więc spokój Księstwa raczej nie jest zagrożony, a wizerunek byłego monarchy został ostatecznie sprzeniewierzony zdradą sarmackiej racji stanu.

Łączę wyrazy Powagi,
(—) diuk Krzysztof Czuguł-Chan
II Diuk Duppy, Kasztelan Czarnoleski, Pierwszy Bard Gellonii i Starosarmacji, Jaśniejąca Jurta Czarnolasu, Senator.
Książę Nowego Słońca Stowarzyszenia Błękitnej Łuny

Image
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: [TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by KJAF »

Szkoda, bo miałem już gotowe orzeczenie x(

W każdym razie — zgodnie z przepisami KppTK, jeżeli w ciągu 3 dni od chwili złożenia oświadczenia z wypowiedzi wyżej, pozostali uczestnicy postępowania nie zgłoszą sprzeciwu, sprawa zostanie umorzona.
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Re: [TK C 18/12/04] Apelacja ws. TK C 18/11/06

Post by KJAF »

Na podstawie art. 44 § pkt 1 KppTK postanawiam umorzyć postępowanie.
PRZEWODNICZĄCY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

(—) K. J. Arped-Friedman
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”