K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 6/19 - Konrad Jakub vs. Laurencjusz Ma Hi at Atera

Post by Filip I Gryf »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

ATK Januszek von Hippogriff-Pałasz,
Przewodniczący Składu Orzekającego,
ATK JKM Piotr III Łukasz,

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze [K 6/19], wszczętą na wniosek Oskarżyciela Prywatnego- JKW Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana (AF891) przeciwko JO Laurencjusza Ma Hi at Atera (AF891), oskarżonego o to, że naruszył art. 43. ust. 1. pkt 3 Ustawy Sejmu nr 115— Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833, tekst jedn.) tj. iż dnia 28 kwietnia 2019 r. w miejscu publicznym Księstwa Sarmacji, a to w komentarzu pod artykułem mojego autorstwa, pomówił moją osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą mnie poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, tj. Króla Baridasu i Kanclerza Sarmacji.

rozstrzygniecie


Uznaje oskarżonego niewinnym zarzucanego mu czynu określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości.

uzasadnienie


Po przeanalizowaniu całości sprawy Trybunał Koronny nie dopatrzył się znamiona pomówienia osoby JKW Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana przez oskarżonego. Na podstawie wymienionych w akcie oskarżenia wypowiedzi obu stron rozprawy wynika, że oskarżony nie miał zamiaru pomówić osoby JKW. Jednak, aby sprawa była prostsza, przypomnijmy treść art. 43 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości:

Pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu.


W ocenie Trybunału oskarżony domagał się uprawnień wynikających z faktu objęcia urzędu Wicekróla Baridasu, a pisząc pod exposé kanclerskim, nie pomówił, ale dyskutował nad sprawą dokumentu, które z racji pełnionego urzędu powinieben poznać. Nie zauważyliśmy, aby przez tę toczącą się 2 miesiące dyskusji doszło do utraty zaufanie etc. Oprócz faktu, że został konflikt pomiędzy oskarżonym a oskarżycielem zauważony nic więcej się nie wydarzyło.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie


Stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji na ręce Marszałka Trybunału w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”