K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
AFvTD
Posts: 2635
Joined: 28 Jan 2017, o 18:37
Gadu-Gadu: 0

K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by AFvTD »

Akt oskarżenia prywatnego


Eldorat 29.04.2019r


Alfred Fabian von Tehen-Dżek

JKW Defloriusz Dyman Wander
Marszałek Trybunału Koronnego


WKW Marszałku
Ja Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541) składam na wasze ręce akt oskarżenia, w którym oskarżam Jarosława Wawrzyniaka (AG644) o popełnienie czynów zabronionych art. 43. ust. 3. 4. oraz 9. Ustawy Kodeks Sprawiedliwości ściganych z oskarżenia prywatnego oraz wnoszę o ukaranie oskarżonego najwyższym wymiarem kary, a dodatkowo udzielenie zakazu zbliżania się oskarżonego do mojej osoby na okres 6 miesięcy oraz zadośćuczynienia za sporządzone szkody moralne w wysokości 50 000 lt[

Wysoki Trybunale
W moim przekonaniu zachowanie szanownego obywatela Jarosława Wawrzyniaka przekracza wszelkie normy, a ilość reakcji na jego zachowanie i tak nie pomaga. Wielokrotne obelgi, stosowane wobec mojej, jak również i innych osób, które już styczność z powyższym panem miała przekraczają wszelkie granice. O ile nie mogę się zgodzić na to, że jestem nacjonalistą (chociaż według opinii Trybunału Koronnego nie jest to określenie niegatywne), o tyle nie mogę zgodzić się na obelgi o podłożu seksualnym, czy obrażające inteligencję. Nazywanie mojej osoby per pedał czy pederasta [1],[2] nie powinno mieć miejsca, nawet jeżeli okazałoby się to prawdą (mam nadzieję, że informacja o prawdziwości tego stwierdzenia nie jest Wysokiemu Trybunałowi konieczna do rozwiązania tej sprawy). Dodatkowo oskarżony zarzuca mi ułomność intelektualną i analfabetyzm [1], [2]. Dodatkowo zdarzenie te nie były pierwszym razem, a wycieczki personalne mają miejsce już od dłuższego czasu [3], [4], [5]

Uważam, że jest to naruszenie mojego dobrego imienia, które szarpać już od dawna próbuje oskarżony, jednocześnie zapominając, że pełnię urzędy publiczne zaufania publicznego wymagające (Poseł na Sejm, Lord Szambelan – namiestnik prowincji), a także o takie się ubiegam (Marszałek Sejmu). W związku z tym, wnoszę tak jak we wstępie.

Pozostaję do dyspozycji Wysokiego Trybunału, a w razie potrzeby jestem w stanie dostarczyć więcej materiału dowodowego.

Z wyrazami szacunku


Materiał dowodowy

[1] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=320&t=27653&p=308190#p308190
[2] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=320&t=27653&p=307921#p307921
[3] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=784&t=27632&p=306663#p306665
[4] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=320&t=27653&p=307074#p307074
[5] http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=784&t=27604&p=306633#p306633
magister net Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek
Baridajczyk z pochodzenia,
Zoolog z powołania.
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: Tehen-Dżek vs Wawrzyniak - akt oskarżenia

Post by Michal_Feliks »

Eldorat, 6 maja 2019 roku


Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 4 §3 Ustawy Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 r. - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:
  1. Wszczynam z urzędu postępowanie w sprawie karnej w zakresie objętym w/w wnioskiem;
  2. nadaję sprawie następujący numer postępowania sądowego: K 8/19;
  3. do rozpoznania w/w sprawy wyznaczam siebie i ATK Vanderleia Bouboulinę
  4. wyznaczam siebie na Przewodniczącego Składu Orzekającego.

MARSZAŁEK TRYBUNAŁU KORONNEGO

/—/ Defloriusz Dyman Wander
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
Cudzoziemiec
Posts: 434
Joined: 15 Aug 2017, o 16:06
Gadu-Gadu: 66334811

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Cudzoziemiec »

Czy Dżek będzie robił łaskę każdemu z osobna czy Helwetyk temu idiocie pomoże?
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Michal_Feliks »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.


Wzywam oskarżonego do zajęcia pierwszego stanowiska w tej sprawie w terminie 3 dni.

Podstawa prawna: art. 17, art. 18, art. 19 par. 1 Ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r.
[
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
Cudzoziemiec
Posts: 434
Joined: 15 Aug 2017, o 16:06
Gadu-Gadu: 66334811

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Cudzoziemiec »

Moje stanowisko:

Mam na to wyjebany wasze pedalisko. Poza tym pytanie: jakie szkoły skończyliście bym mógł pomścić system który was ukształtował na niedorozwoje intelektualne z brakiem podstawowej wiedzy w tle? Rozumiem że można nie być prawnikiem, ale nie rozumieć języka polskiego i genezy pojęć to normalnie dno.

P. S. Kij tobie i Dzekowi w dupe.
Cudzoziemiec
Posts: 434
Joined: 15 Aug 2017, o 16:06
Gadu-Gadu: 66334811

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Cudzoziemiec »

Czy do Was debili dotarło moje wyjaśnienie czy jesteś w pracy na mieście w roli laskomata i nie masz czasu przeczytać?
Cudzoziemiec
Posts: 434
Joined: 15 Aug 2017, o 16:06
Gadu-Gadu: 66334811

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Cudzoziemiec »

Dżek pisał że robi loda z polykiem. Krztusi się jak łyka? Pytam się bo pisał mi na PK że tobie chapał.
Cudzoziemiec
Posts: 434
Joined: 15 Aug 2017, o 16:06
Gadu-Gadu: 66334811

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Cudzoziemiec »

Dżek pisze mi na PK- Wander lubi kakaowe oko. Powiedz lubisz myte czy jeszcze ze sraką?
Cudzoziemiec
Posts: 434
Joined: 15 Aug 2017, o 16:06
Gadu-Gadu: 66334811

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Cudzoziemiec »

Wander budzimy się. Weź się do pracy pedalskie leserze.
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Michal_Feliks »

Na podstawie art. 47 par. 1 Kodeksu Sprawiedliwości, w związku z wygłoszeniem na sali Trybunału serii wulgarnych wypowiedzi naruszających powagę Trybunału, wymierzam oskarżonemu karę porządkową 14 dni więzienia i 9 000 libertów grzywny.

Od postanowienia przysługuje zażalenie do Księcia w terminie siedmiodniowym.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”