K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Michal_Feliks »

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie wydany po naradzie składu orzekającego.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
User avatar
Michal_Feliks
Posts: 2361
Joined: 19 Jan 2010, o 22:07

Re: K 8/19 - von Tehen Dżek vs. Wawrzyniak

Post by Michal_Feliks »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie:

  • MTK Defloriusz Dyman Wander, przewodniczący,
  • ATK Vanderlei Bouboulina,
po rozpoznaniu sprawy o sygnaturze K 8/19, z oskarżenia prywatnego na wniosek Alfreda von Tehen-Dżeka przeciw Jarosławowi Wawrzyniakowi, oskarżonemu o to, że w serii postów publikowanych na Forum Centralnym dokonał na szkodę oskarżyciela przestępstw z art. 43 ust 1 pkt 3,4 i 9 Kodeksu Sprawiedliwości,

rozstrzygniecie

Uznaje oskarżonego za winnego popełnienia w/w czynów i wymierza oskarżonemu karę trzech miesięcy więzienia.

uzasadnienie


W dniu 29 kwietnia br. Oskarżyciel prywatny Alfred von Tehen-Dżek złożył w Trybunale prywatny akt oskarżenia, opisując serię wpisów Jarosława Wawrzyniaka, mającą w jego ocenie wymiar obraźliwy.

Trybunał podzielił przekonanie oskarżyciela prywatnego.

Twierdzenie w agresywnym tonie, że ktoś jest „pederastą”, że jest „ułomny intelektualnie”, „pedałem”, etc etc - w sposób oczywisty wypełnia znamiona przestępstwa znieważenia, złośliwego niepokojenia osoby trzeciej, czy publicznego jej upokorzenia. Trybunał nie widzi powodu, by poświęcać twórczości oskarżonego nadmiernej ilości czasu, rozwodząc się nad nią w uzasadnieniu. Jaki jest koń - każdy widzi.

Najwyższy wymiar kary został w tej sprawie zastosowany dlatego, że nie jest to pierwszy - i zapewne, niestety, nie ostatni - wybryk oskarżonego. W ocenie Trybunału należy izolować go od społeczeństwa tak długo, jak to możliwe.

Wobec czego należało orzec jak w sentencji.

Stronom przysługuje prawo do apelacji w terminie siedmiodniowym.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Image
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”