KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by anglov »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Wobec tego, iż na dowodzie w postaci umowy zamieszczona jest data 24.10.2019 r., a dokument jest sygnowany podpisem skarżącego, który potwierdził autentyczność podpisu, przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka uważam za bezcelowe. Zdaniem Trybunału przesłuchanie świadka – wydalonego cudzoziemca A0062, w żaden dodatkowy sposób nie uprawdopodobni daty zawarcia umowy pomiędzy skarżącym i świadkiem. Wobec powyższego na podstawie art. 24. § 3. wniosek o powołanie świadka odrzucam.

Pouczam że na postanowienie przysługuje zażalenie do Księcia w ciągu 2 dni od jego wydania.


W związku z tym, iż nie wyraziłem zgody na swobodną wymianę stanowisk, pouczam Yaraeha Euskadiego, iż wypowiedź na sali rozpraw bez zgody jest naruszeniem porządku czynności urzędowych.

W związku z tym, iż sala rozpraw nie jest miejscem na ocenę kompetencji organów władzy państwowej, choćby poprzez użycie sformułowań „Jednocześnie z pewnym niesmakiem pragnę zauważyć, iż prefektura zdaje się nie rozumieć instytucji prawa procesowego (…)”, pouczam po raz wtóry Yaraeha Euskadiego, iż używanie takich sformułowań jest naruszeniem porządku i spokoju czynności urzędowych.

Informuję, iż każde kolejne naruszenie porządku i spokoju, w postaci czy to nieodpowiednich sformułowań, czy wypowiedzi poza porządkiem przez którąkolwiek ze stron będzie skutkować wysokimi karami porządkowymi.

Jednocześnie informuję, iż nie wyrażam zgody na swobodną wymianę stanowisk. Chęć zajęcia stanowiska należy wpierw zgłosić. Zaznaczę dodatkowo, że na dalsze stanowiska w sprawie wyrażę zgodę najwcześniej po odpowiedzi skarżącego na pytania Trybunału.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
von Thorn-Janiczek
Posts: 417
Joined: 1 Apr 2015, o 20:02

Re: KN 2/19 Kontrola decyzji PG Bartosz von Thorn-Janiczek

Post by von Thorn-Janiczek »

Wysoki Trybunale,

anglov wrote:Dziękuję Prefektowi Generalnego za przedstawienie stanowiska w sprawie.
W związku z wątpliwościami w sprawie, postanawiam o zadaniu skarżącemu pytań:
Do @BvTJ
 1. Czy umowa przekazana do akt sprawy była zamieszczona na serwerze Księstwa Sarmacji, przed dniem 4 listopada 2019 r., kiedy to złożony został wniosek do Prefektury Generalnej?


Nie, nie była zamieszczona na serwerze Księstwa Sarmacji, przed dniem 4.11.2019 r., Umowa, przygotowana odręcznie, została przesłana i podpisana 24.10.2019 (załącznik poniżej).

anglov wrote:
 • Czy zostały podjęte działania zmierzające do wykonania owej umowy przed dniem 4 listopada 2019 r.?


 • Zostały ustalone słowne uzgodnienia (drogą telefoniczną), co do przekazania w wolnym terminie wspomnianych w umowie dóbr. Uzgodnienia zakładały kontakt z odpowiednimi władzami oraz transfer po ustaniu wydarzeń uniemożliwiających regularną obecność w mikronacji (zajęcia realne wynikające z pracy zawodowej).
 • anglov wrote:Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest przecząca: Jaki jest powód dla którego zwlekano z realizacją umowy?


 • Powodem, dla którego zwlekano z realizacją umowy były obowiązki i brak czasu, wynikające z życia realnego.
  Attachments
  FB_UMOWA.png
  Namiestnik Starosarmacji
  Burmistrz Feru
  Dowódca Wojsk Bojowych KSZ
  Dowódca Bazy Sił Powietrznych w Punta

  mjr KSP bar. Bartosz von Thorn-Janiczek herbu Groty