K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by GFvH »

Eldorat, 11 kwietnia 2020 roku

Korona Księstwa Sarmacji
Reprezentowana przez Prefekta Generalnego
Gustawa Fryderyka von Hippogriff, AG804


Trybunał Koronny
AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela publicznego

Oskarżam Bartłomieja Urlicha von Sarm paszport: AH083 o naruszenie art. 40. ust. 1. Pkt. 3. Kodeksu Sprawiedliwości tj. posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością w Księstwie Sarmacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadzenia w błąd innych osób lub organu władzy publicznej
W związku z tym wnoszę o skazanie oskarżonego na karę banicji i konfiskatę majątku.


UZASADNIENIE

30 marca 2020 roku po powzięciu informacji o prawdopodobnym złamaniu art. 40. Ust. 1. Pkt. 3 Kodeksu Sprawiedliwości rozpoczęła postępowanie przygotowawcze o sygnaturze PG Ds. 2. 2020

Prefektura podczas postępowania sprawdzającego uprawdopodobniła, iż konta [AH009][AG901] [AH083] [AH089][AH085][AH083][AH084] należą do tej samej osoby.

W trakcie prowadzenia postępowania Prefektura zabezpieczyła wyciągi z rejestru klonów(wersji 2)

Oskarżony wielokrotnie pisał ze swoich wielu tożsamości artykuły do Parku Stołecznego, które w większości Prefektura musiała ukrywać, ze względu na długość artykułów, oraz spam. Pod tymi artykułami pojawiały się serduszka i komentarze od innych tożsamości oskarżonego(dowody 19-23), które to przynosiły tantiemy tożsamości, która napisała artykuł. W ten sposób oskarżony zarobił ponad 2 500 libertów. Oskarżony z innych tożsamości komentował także swoje artykuły otrzymując tantiemy od tychże komentarzy. Tym sposobem zarobił 1 144,5 libertów. Łącznie suma wyłudzonych pieniędzy opiewa na 3 644,5 liberta.

Oskarżony swoimi komentarzami wywoływał burzliwe dyskusje w komentarzach i to właśnie było jego największym źródłem zarobków z tantiem. Zarobione w ten sposób pieniądze rozsyłał po swoich tożsamościach (materiał dowodowy 5-18) ukrywając w ten sposób majątek. Działania były powtarzane wielokrotnie.

Zbędnych mu już tożsamości usiłował się pozbyć składając odpowiednie wnioski do Prefektury, jednakże ze względu na trwające postępowanie Prefektura była zmuszona je odrzucić( dowody 2 – 4)

Wobec powtarzalności tychże czynów wnioskuję o wymierzenie oskarżonemu kary banicji i konfiskaty majątku na podstawie Art. 32a Kodeksu Sprawiedliwości

MATERIAŁ DOWODOWY

1. Wyciąg z rejestru klonów (wersji 2)
2. wniosek o zablokowanie konta AH009
3. wniosek o zablokowanie konta AG901
4. wniosek o zablokowanie konta AH085
5. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4354433.png
6. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4356479.png
7. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4356476.png
8. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4365981.png
9. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4365979.png
10. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4359113.png
11. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4358641.png
12. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4358633.png
13. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4356489.png
14. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4354460.png
15. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4356126.png
16. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4356168.png
17. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4356296.png
18. https://sarmacja.org/bank/potwierdzenie/4356437.png
19. https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12032/8
20. https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12024/0
21. https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12023/0
22. https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12018/11
23. https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12017/24

(~)Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefekt Generalny

Image
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by anglov »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia publicznego przeciwko Urlichowi von Sarmowi. Sprawie przypisuje sygnaturę K 2/20. Powołuję skład orzekający: ATK Rihanna Aureliuš-Sedrovski oraz MTK Andrzej Fryderyk. Wyznaczam ATK Rihannę Aureliuš-Sedrovską przewodniczącą składu orzekającego.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by Rihanna »

Otwieram rozprawę.

Wzywam oskarżonego Bartłomieja Urlicha von Sarma posługującego się na forum nickiem @AH083 do zajęcia stanowiska, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 15.04.2020 r.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
User avatar
AH083
Posts: 2
Joined: 27 Mar 2020, o 11:47
Gadu-Gadu: 0

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by AH083 »

Szanowna Prefekturo ,
Po pierwsze , stare konta zostały zgłoszone do usunięcia .
Po drugie, Maria lichowska miała problem zalogowaniem co nie jest jej wina więc utworzyła nowe konto .
Po trzecie , Micheale Aron .... , jest przyjacielem którego zaprosiłem do zamieszkania . Jestem bardzo zdziwiony że nie dostałem podziękowań
Po czwarte , inne konta nie należą do mnie .
Do zobaczenia
Bartłomiej Urlich von Sarm mar.
Pisarz
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by Rihanna »

Dziękuje oskarżonemu za wyjaśnienia. Chciałabym przypomnieć, że oskarżony zwraca się również do Trybunału Koronnego.

Wzywam na świadków w sprawie Panią Marię Lichowską II oraz Pana Michele Arona-Lacroixa i proszę o odpowiedź w terminie do 21 kwietnia br. na poniższe pytania:
1. Czy któreś z Państwa posługiwało się kontem oskarżonego?
2. Jeżeli któreś z Państwa posługiwało się kontem oskarżonego, to w jakim celu?
3. Jeżeli któreś z Państwa nie posługiwało się kontem oskarżonego, to czy logowali się Państwo z tej samej przeglądarki na tym samym komputerze?
4. Prefektura przedstawiła dowody na przelewy, które były realizowane na konto oskarżonego. W jakim celu były one przelewane? Tytuły przelewów nie wskazują na jakikolwiek cel.

Pouczam wezwanych świadków o odpowiedzialności za brak wstawienia się na wezwanie Trybunału.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
User avatar
GFvH
Posts: 631
Joined: 30 Jul 2018, o 15:04
Gadu-Gadu: 0
Location: Srebrny Róg

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by GFvH »

Szanowny Trybunale!

Wydaję pełnomocnictwo w tej sprawie Podprefektowi Generalnemu - Joannie Izabeli


(-) Gustaw Fryderyk von Hippogriff
Prefekt Generalny
(-) Gustaw Fryderyk von Hippogrif

ktoś tam w czymś tam.
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by Joanna Izabela »

Szanowny Trybunale,

Prosiłabym o możliwość udzielenia głosu w celu ustosunkowania się do słów oskarżonego,
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by Rihanna »

Szanowni Państwo!

Udzielam głosu Pani Podprefekt Generalnej Joannie Izabeli. Proszę ustosunkować się do słów oskarżonego w terminie do 26.04.2020 r..
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by Joanna Izabela »

Szanowny Trybunale,
Po pierwsze , stare konta zostały zgłoszone do usunięcia .

Oskarżony nie raczył jednak powiedzieć, że przed zgłoszeniem wszystkie środki pieniężne pozostające na tych kontach zostały przelane do konta głównego. O czym świadczą przelewy przedstawione przez Prefekturę w materiale dowodowym.


Po trzecie , Micheale Aron .... , jest przyjacielem którego zaprosiłem do zamieszkania . Jestem bardzo zdziwiony że nie dostałem podziękowań

Oskarżony utrzymuje, że zaprosił on kolegę do mieszkania (przez co możliwe jest używanie jednego komputera). Prefektura w momencie zauważenia klonnigu spytała się o powiązania między kontami oraz zapytała czy używali oni tej samej przeglądarki. Odpowiedzi były przeczące o czym świadczą dowody przedstawione poniżej.

Pozwolę też sobie na dołączenie pełnego wyciągu rejestru klonów, ponieważ ta dostarczona przez PG jest nieczytelna.

Zaprzeczenie używania komputera nr 1
Zaprzeczenie używania komputera nr 2
Pełen wyciąg z rejestru
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 2/20 Korona v Bartłomiej Urlich von Sarm

Post by Rihanna »

Szanowni Państwo!

Dziękuję Pani Podprefekt Generalnej Joannie Izabeli za wypowiedź. Proszę o ewentualne zabranie głosu przez oskarżonego i stronę oskarżającą w terminie do 26 kwietnia. Po tej dacie lub wypowiedziach stron rozprawa zostanie zamknięta.
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”