K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by anglov »

Dziękuję świadkowi za odpowiedź na zadania pytania,

Zezwalam świadkowi na wygłoszenie oświadczenia w terminie 2-dniowym tzn. do 21.05.2020 r.

Postanawiam o zadaniu świadkowi dodatkowego pytania:
Czy świadek ma możliwość w dokładny sposób określić godzinę w raz z minutami, w którym możliwość wypowiedzi na tym kanale przez oskarżonych została zablokowana.

Zobowiązuje się świadka do przedstawienia odpowiedzi w terminie 2-dniowym, czyli do 21.05.2020 r.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Basenik
Posts: 142
Joined: 12 May 2020, o 18:18

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by Basenik »

Czy świadek ma możliwość w dokładny sposób określić godzinę w raz z minutami, w którym możliwość wypowiedzi na tym kanale przez oskarżonych została zablokowana.


Nastąpiło to dnia 13 maja 2020 roku, o godzinie 15:57.

Moje oświadczenie:
Szanowny Trybunale,
Pani podprefekt Joanna Izabela, nie miała dostępu do kanału, na którym była prowadzona rozmowa, gdyż dla każdego kanału jest osobna rola. Pani podprefekt takowej nie miała.
Pani Joanna napisała do mnie przez czat prywatny, abym nadał jej tą rolę w celu Zrobienia zrzutów ekranu, które posłużyły jako dowód w sprawie.
st. szer. Adam Basenik
Mer Kimbrusu,
Prezes Kontik Corporation
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by Piotr Paweł I »

Wysoki Trybunale,

Obrona ma pytanie do Świadka:
Jaka była przyczyna zablokowania rozmowy oskarżonych - i dlaczego akurat w tym momencie?
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by anglov »

Dziękuję świadkowi za odpowiedź na zadanie pytanie,

Postanawiam o zadaniu świadkowi Adamowi Kontickiemu dodatkowego pytania:
W pierwszej odpowiedzi do Trybunału świadek zeznał, iż zablokowanie nastąpiło 13 maja 2020 pomiędzy godziną 12:00 a 14:00. W kolejnej odpowiedzi, wygłosił sprzeczne zeznanie do pierwotnego, twierdząc że miało to miejsce 13 maja 2020 roku, o godzinie 15:57. Dlaczego zeznania świadka są tak znacząco rozbieżne?

Zobowiązuje się świadka do przedstawienia odpowiedzi w terminie 2-dniowym, czyli do 21.05.2020 r.

Ponadto zobowiązuje się świadka do przedstawienia odpowiedz na pytania obronyi w terminie 2-dniowym, czyli do 21.05.2020 r.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Basenik
Posts: 142
Joined: 12 May 2020, o 18:18

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by Basenik »

Ponieważ pisząc pierwszą wypowiedź zapomniałem, że komunikator Discord ma opcję Dziennika Zdarzeń. W drugiej był to już wyciąg właśnie z tego dziennika.

Odpowiadając na pytanie pana Piotra:
Po prostu robiłem to odruchowo. Zablokowałem tym również możliwość usunięcia wiadomości.
st. szer. Adam Basenik
Mer Kimbrusu,
Prezes Kontik Corporation
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by anglov »

Na podstawie art. 25. ust. 1 KPpTK odsyłam wezwanych świadków.

Informuje o planie zamknięcia rozprawy.

Zezwalam uczestnikom na zamieszczenie stanowiska końcowego w sprawie w terminie 3-dniowym czyli do 25.05.20. W przypadku braku chęci wygłaszania stanowiska proszę o złożenie stosownego oświadczenia.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by Piotr Paweł I »

Wysoki Trybunale,

Mój Klient podtrzymuje swoje stanowisko: jest niewinny.
Obrona rozumie chęć Prefektury ścisłego pilnowania prawa i porządku w Księstwie Sarmacji. To słuszne i chwalebne. Jednakowoż trzeba mieć świadomość, iż nowi mieszkańcy niespecjalnie znają nasze prawa, a nawet i zwyczaje. Ja wiem, że nieznajomość prawa szkodzi - ale w przypadku mikronacji jest to, jak sądzę, do wybaczenia dla osób, które są tu niedługo.
W tym konkretnym przypadku wypowiedzi oskarżonych jawią się raczej jak nie do końca jasna, luźna rozmowa i w żadnym przypadku nie są jakimś skonkretyzowanym omawianiem czy planowaniem czynu przestępczego. Nawet, jeśli hipotetycznie można się w nich dopatrzyć jakiegoś niezgodnego z prawem zamiaru, to tenże zamiar nie tylko nie został wcielony w życie, ale nawet nie rozpoczęto żadnych przygotowań by jakieś przestępcze działania podjąć. To zaś oznacza, że żadne przestępstwo nie zostało popełnione.
Mogę też stwierdzić, że jako Lord Protektor Królestwa Hasselandu będę szczególnie wspierał mojego Klienta w taki sposób, aby właściwie zrozumiał czym jest sarmackie i hasselandzkie prawo - i w żadnym razie go nie naruszał. Zależy mi na tym, aby Cris Menago stał się dobrym obywatelem, działającym dla dobra ogółu.
Wnoszę o uniewinnienie mojego Kleinta.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by Joanna Izabela »

Wysoki Trybunale,

Obrona stwierdza, że nowi mieszkańcy nie musza mieć świadomości prawa. Jednakże sprawa nie dotyczy błędnego tytułowania, czy nawet agitacji własnej mikronacji, a dotyczy podżegania do próby oderwania części Sarmacji. Jak sama obrona zauważyła - nieznajomość prawa szkodzi. Natomiast prefektura chciałaby podkreślić, że nawet nieznajomość prawa nie zwalnia z pewnego poczucia empatii czy wrodzonego wyczucia co powinno być właściwe. Wchodząc w nową kulturę powinniśmy starać się poznać jej zasady, a pewne zasady są uniwersalne niezależnie od znajomości prawa. Prefektura uważa, że uznanie oskarżonych za niewinnych może w przyszłości dać przeświadczenie, że Sarmacja przyzwala na podobne występki. Wobec tego zważając na interes społeczny prefektura podtrzymuje swoje stwierdzenie o winie oskarżonych oraz o wymierzenie im 3 miesięcznej kary.
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by anglov »

Zamykam rozprawę. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie składu orzekającego
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 3/20 Korona v Cris Menago, Ursus I Wielki von Sarm

Post by anglov »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • MTK Andrzej Fryderyk – przewodniczący
  • ATK Rihanna Aureliuš-Sedrovski

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 3/20 wszczętą na wniosek Oskarżyciela Publicznego - Prefekta Generalnego przeciwko Ursusowi I Wielkiemu von Sarmowi (AH086) oraz Crisowi Menago (AH107), oskarżonych o czyn z art. 40 ust. 1 p. 1. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż oskarżeni wypowiadają się o oderwaniu części Sarmacji - prowincji Vienbien.

rozstrzygniecie

  • Uznaje oskarżonego Ursusa I Wielkiego von Sarma (AH086) niewinnego zarzuconego mu czynu opisanego w art. 40 ust. 1 p. 1. k.s.
  • Uznaje oskarżonego Crisa Manago (AH107) niewinnego zarzuconego mu czynu opisanego w art. 40 ust. 1 p. 1. k.s.

uzasadnienie

Oskarżyciel publiczny zarzucił oskarżonym planowanie oderwania części Sarmacji – prowincji Vienbien, przynależnemu Królestwu Hasselandu. Jako dowody Prefektura zamieściła zapis graficzny rozmów oskarżonych z serwera Discord firmy Adama Kontickiego. Oskarżony Cris Manago, poprzez pełnomocnika utrzymał, że jest niewinny oraz stwierdził, iż oskarżony nie podjął żadnych działań karalnych. Oskarżony Ursus I Wielki von Sarm zrezygnował z zamieszczenia stanowiska w sprawie.

Wobec wątpliwości Trybunał zadał oskarżonym pytania dotyczące treści konwersacji. Ursus I Wielki von Sarm poddał w wątpliwość prawdziwość dowodów przedstawionych przez Prefekturę, argumentując, że Adam Konticki przekazał spreparowane dane Prefekturze. Cris Manago poprzez pełnomocnika potwierdził wypowiedzenie słów „wyrwiemy to dla siebie i stworzymy giganta” i stwierdził że oznaczało to „zarządzanie miastem w sposób określony prawem Księstwa Sarmacji”, natomiast nie był świadomy słów Ursusa I Wielkiego „pomysł z niepodległością jest super”, ponieważ czat został zablokowany wkrótce po ich zamieszczeniu.

Prefektura Generalna przedstawiła dodatkowe dowody uprawdopodabniające prawdziwość konwersacji oskarżonych. Ponadto Prefektura uzasadniła, że Cris Manago musiał mieć świadomość wypowiedzianych przez Ursusa I Wielkiego słów, ze względu na reakcję „to były tylko luźne rozmowy” i zasugerowała podżeganie do popełnienia przestępstwa.

Trybunał pominął rozważania przedstawiciela oskarżonego Crisa Manago dotyczące sposobu prowadzenia dochodzenia przez Prefekturę jako niezwiązane ze sprawą. Ponadto podniesiona została kwestia niskiej szkodliwości czynu.

Wobec stanowiska o zablokowaniu czatu, Trybunał zdecydował się wezwać świadka Adama Kontickiego (AH116) w celu wyjaśnienia momentu zablokowania czatu. Świadek na początku stwierdził że miało to miejsce 13 maja 2020 roku, między 12:00, a 14:00, a po szczegółowych pytaniach Trybunału stwierdził że odbyło się to o godzinie 15:57. Zapytany o różnicę w dwóch wypowiedziach, stwierdził, że później wypowiedziana wartość pochodzi z logu serwerowego.

Ponadto Trybunał celem oceny szkodliwości czynu wezwał świadka Santiago Vilarte von Hippogriffa (AG916), Lorda Szambelana Królestwa Hasselandu, zadając pytania o ocenę ryzyka oderwania regionu i wiedzę o działaniu oskarżonych i ich funkcjach publicznych w Królestwie Hasselandu.

Świadek stwierdził, iż nie miał wiedzy o działalności nielegalnej oskarżonych, zaś z oskarżonym Crisem Manago utrzymywał kontakt wyłącznie w ramach działań, które nie budzą wątpliwości pod względem legalności. Stwierdził również, iż do 13 maja Cris Manago był Lordem Namiestnikiem Vienbien. Ryzyko oderwania Vienben ocenił zaś jako nierealne.

Trybunał ustalił następujący stan faktyczny.

Oskarżony Ursus I Wielki i Cris Manago w dniu 13 maja rozmawiali na kanale Discord Adama Kontickiego o mieście Vienben. Trybunał nie dał wiary słowom Ursusa I Wielkiego, jakoby rozmowa była sfalsyfikowana – Prefektura w sposób wystarczający uzasadniła prawdziwość dowodów, które nie były podważane przez drugiego z oskarżonych. Podczas rozmowy ze strony Crisa Manago padły słowa „wyrwiemy to (miasto) dla siebie”, zaś Ursusa I Wielkiego „pomysł z niepodległością jest super” o godzinie 15:51. O godzinie 15:57 czat został zablokowany, zaś pomiędzy zablokowaniem czatu, Ursus I Wielki sprzeczał się z Adamem Kontickim.

Trybunał zważył co następuje.

Po analizie zapisu rozmów przedstawionych przez Prefekturę oraz oceny świadka Santiago Vilarte von Hippogriffa jak i argumentów obrony, Trybunał stwierdził, iż z rozmów oskarżonych nie można stwierdzić, jakoby podejmowane było konkretne działanie zmierzające do oderwania od Księstwa Sarmacji jego części w sposób bezprawny. Nie ulega wątpliwości, że oskarżony Ursus I Wielki von Sarm był przekonany, iż Cris Manago zmierzał do oderwania Vienben od Księstwa Sarmacji. Oskarżyciel nie dostarczył jednak wystarczających dowodów na takowe działania oskarżonego, wobec tego należało stwierdzić niewinność obydwu oskarżonych.

Dodatkowo Trybunał podzielił zdanie świadka, dotyczące niskiego ryzyka faktycznego oderwania ziem przez oskarżonych, a działania tego rodzaju mogłyby być raczej uznane za humorystyczne niż realne. Wobec tego, nawet jeśli Trybunał stwierdziłby naruszenie przepisu art. 40 ust. 1. p. 1. k. s., czyn nie mógłby być traktowany za przestępstwo ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu.

Obawę Trybunału budzi jednak postawa jednego z oskarżonych, Ursusa I Wielkiego von Sarma, który twierdzi, jakoby „pomysł z niepodległością był super”. Trybunał przypomina, iż próba oderwania w sposób bezprawny części Księstwa Sarmacji jest jednym z najcięższych przestępstw w Księstwie Sarmacji, w przeszłości wielokrotnie stosowano najwyższe wymiary kary wobec przestępców, które się niego dopuścili.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”