KN 2/20 Kontrola Lorda Szambelana (brak obywatelstwa)

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

KN 2/20 Kontrola Lorda Szambelana (brak obywatelstwa)

Post by kaxiu »

W trybie art. 12 ust 2 k.p.t.k. składam na ręce Marszałka Trybunału zawiadomienie o wystąpieniu nieprawidłowości w działalności organu władzy publicznej, tj. Lordd Szambelana Królestwa Hasselandu. Stosownie do art. 3 ust. 3 Konstytucji wyłącznie obywatele sarmaccy mają prawo do sprawowania funkcji publicznych, podczas gdy na stanowisko Lorda Namiestnika Vienbien powołana została osoba nieposiadająca obywatelstwa sarmackiego.

Dowody:
http://prawo.sarmacja.org/akt,11497.html
https://www.sarmacja.org/mieszkaniec/profil/AH107
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zawiadomienie o nieprawidłowości

Post by anglov »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie kontrolnej z zawiadomienia Wojciecha Hergemona w zakresie objętym w zawiadomieniu wobec Lorda Szambelana Królestwa Hasselandu. Sprawie przypisuje sygnaturę KN 2/20. Powołuję skład orzekający: MTK Andrzej Fryderyk.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Zawiadomienie o nieprawidłowości

Post by anglov »

Otwieram rozprawę.

Wzywam Lorda Szambelana Królestwa Hasselandu, Santiago Vilarte von Hipogriffa do złożenia wyjaśnień, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 7.06.2020 r.

Do wiadomości @SantiVilarte
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: KN 2/20 Kontrola Lorda Szambelana (brak obywatelstwa)

Post by anglov »

Zamykam rozprawę.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: KN 2/20 Kontrola Lorda Szambelana (brak obywatelstwa)

Post by anglov »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Trubunał Koronny w składzie:
MTK Andrzej Fryderyk

rozpoznawszy sprawę o sygnaturze KN 2/20, w kwestii kontroli działalności Lorda Szambelana Królestwa Hasselandu, w związku z powołaniem na stanowisko Lorda Namiestnika Vienbien osoby, która nie posiadała obywatelstwa Księstwa Sarmacji.

rozstrzygniecie

Stwierdzono nieprawidłowość w związku z wydaniem Postanowienie Lorda Szambelana ws. powołania Lorda Namiestnika Vienbien.

uzasadnienie

W związku z zawiadomieniem Wojciecha Hergemona, w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w działaniu organu władzy publicznej – lorda Szambelana Królestwa Hasselandu poprzez powołanie przez rzeczony urząd osoby, która nie posiadała obywatelstwo Księstwa Sarmacji na stanowisko Lorda Namiestnika Vienbien, co miałoby stanowić delikt konstytucyjny w związku z art. 3 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Trybunał w pełni przychylił się do opinii w zawiadomieniu i uznał za niepotrzebne dalsze uzasadnienie nieprawidłowości.

Z uwagi na fakt, że osoba powołana na stanowisko Lorda Namiestnika Vienbien uzyskała obywatelstwo Księstwa Sarmacji, a w okresie pomiędzy rozpoczęciem sprawy a uzyskaniem obywatelstwa nie wykonała żadnych czynności prawnych, Trybunał uznał za niepotrzebne podejmowanie dalszych działań..

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

pouczenie

Uczestnikom postępowania przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”