K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by kaxiu »

Akt oskarżenia prywatnego
Oskarżyciel prywatny: Wojciech Hergemon (T0003)
Oskarżony: Piotr de Zaym (A1225)
Zarzucany czyn: art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s.
Dowód: viewtopic.php?f=809&p=328285#p328285, w szczególności wypowiedź:
Urząd Lorda Szambelana z całą stanowczością stwierdza, iż działania oskarżycieli są zamachem na wolność słowa i zarazem naruszają Konstytucję Księstwa Sarmacji

Wnioskowana kara: 3 miesiące pozbawienia wolności.
Uzasadnienie
Oskarżony raczy publicznie, wykorzystując do tego pełniony urząd, twierdzić, że składając zgodnie z przysługującym mi prawem PRYWATNY akt oskarżenia dokonuję zamachu na wolność słowa i zarazem naruszam Konstytucję Księstwa Sarmacji.
Oskarżony cynicznie twierdzi, że nie przysługuje mi prawo do Sądu, a że korzystając z niego łamię Konstytucję. Zarzuty takie co oczywiste godzą w moje dobre imię jako posła i Ministra.
Wykorzystanie urzędu pełnionego przez oskarżonego do publicznego zarzucania łamania Konstytucji należy uznać jako szczególnie naganne. Mając na względzie ile lat już oskarżony jest w Sarmacji - niewątpliwie ma on pełną świadomość tego, że przysługuje mi prawo do złożenia aktu oskarżenia prywatnego ilekroć uznam, że ktoś narusza moje dobra.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by anglov »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego Wojciecha Hergemona (T0003) przeciwko Piotrowi de Zaymowi (A1225). Sprawie przypisuje sygnaturę K 4/20. Powołuję skład orzekający: JKM Filip I Gryf.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by Filip I Gryf »

Herb mały Księstwa Sarmacji

Nagłówek
Otwieram rozprawę.


Wzywam oskarżonego, Jaśnie Oświeconego Piotra de Zaym, na zajęcie pierwszego stanowiska w tej sprawie w terminie 3 dni (znaczy się do 09.06.2020 r. włącznie).

Podstawa prawna: art. 17, art. 18, art. 19 par. 1 i 3 Ustawy Sejmu nr 317 - Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by Piotr Paweł I »

Wysoki Trybunale,

Rozważałem, czy w ogóle odnosić się do oskarżenia, czy też pozostawić sprawę swojemu biegowi. Uznałem jednak, że sprawa wolności słowa ma wymiar tak istotny, że powinienem się wypowiedzieć.
Otóż, wolność słowa to prawo do wyrażania własnych poglądów. Oczywiście, są granice tego prawa. Chodzi o to, by nie szkodzić innym - państwu, społeczeństwu, jednostkom. I zawsze może pojawić się spór, czym jest owo szkodzenie i czy ono faktycznie zaistniało. Tym niemniej za szczególnie naganne i antydemokratyczne trzeba uznać ograniczanie wolności słowa poprzez poszerzanie zakresu rzekomej ochrony przed szkodami, przez ową wolność wyrządzanymi.
Ograniczać wolność słowa można różnie. Najbardziej typowe są ograniczenia urzędowe - cenzura prewencyjna bądź represyjna. Ale istnieje też tendencja, tak w realu, jak i w mikronacjach, do wprowadzania cenzury sądowej. Osoby prywatne lub instytucje korzystają w tym przypadku z drogi sądowej do ograniczania czyjegoś prawa do wolności słowa, dowodząc, iż została wyrządzona szkoda, najczęściej zaś - pomówienie. Zamiast polemizować - krytykowany idzie do sądu.W takiej mikronacji jak Sarmacja może żądać bardzo surowych kar za pomówienie. I jak widać, właśnie to czyni.
Odnosząc się do konkretnych zarzutów:

Oskarżony raczy publicznie, wykorzystując do tego pełniony urząd, twierdzić, że składając zgodnie z przysługującym mi prawem PRYWATNY akt oskarżenia dokonuję zamachu na wolność słowa i zarazem naruszam Konstytucję Księstwa Sarmacji.

Podtrzymuję swoje twierdzenie. Prywatny akt oskarżenia miał na celu doprowadzenie do skazania osoby, wyrażającej swoje poglądy w ramach konstytucyjnie określonej wolności słowa - a przez to ograniczenie tej wolności. Bo jak rozumiem, chodzi o skazanie na 3 miesiące więzienia, a więc uniemożliwienie wypowiadania się w ogóle.

Oskarżony cynicznie twierdzi, że nie przysługuje mi prawo do Sądu, a że korzystając z niego łamię Konstytucję. Zarzuty takie co oczywiste godzą w moje dobre imię jako posła i Ministra.

Nigdzie tak nie stwierdziłem. Powyższe jest pomówieniem i postępując analogicznie, powinienem skierować sprawę do Trybunału o zniesławienie. Ja tego jednak nie uczynię.

Wykorzystanie urzędu pełnionego przez oskarżonego do publicznego zarzucania łamania Konstytucji należy uznać jako szczególnie naganne.

Wysoki Trybunale!

Wykorzystanie urzędu pełnionego przeze mnie do publicznego wytknięcia łamania Konstytucji należy uznać za słuszne i chwalebne. Dążenie do ograniczenia wolności słowa jest nie tylko godne potępienia, ale wręcz godzi w dobro Księstwa Sarmacji! Naszą chlubą jest debata publiczna, w której spieramy się, czasem ostro, czasem nawet przesadnie - ale nie usiłujemy nikomu kneblować ust. Próba zablokowanie debaty publicznej tylko zaszkodzi Sarmacji.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by Filip I Gryf »

Dziękuję JO oskarżonemu za przedstawienie stanowiska w sprawie.


Zezwalam JW oskarżycielowi na odniesienie się do stanowiska oskarżonego w przeciągu 2 dni ( tzn. do 08.06.2020 r. włącznie). W razie braku potrzeby ustosunkowania się do słów oskarżonego proszę o stosowne oświadczenie.
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by kaxiu »

Wysokie Trybunale,

Na wstępie rozszerzam oskarżenie o poniższe słowa, które padły w wypowiedzi oskarżonego w niniejszym wątku:
Wykorzystanie urzędu pełnionego przeze mnie do publicznego wytknięcia łamania Konstytucji należy uznać za słuszne i chwalebne. Dążenie do ograniczenia wolności słowa jest nie tylko godne potępienia, ale wręcz godzi w dobro Księstwa Sarmacji! Naszą chlubą jest debata publiczna, w której spieramy się, czasem ostro, czasem nawet przesadnie - ale nie usiłujemy nikomu kneblować ust. Próba zablokowanie debaty publicznej tylko zaszkodzi Sarmacji.


Zarzucane przestępstwo polega na pomówieniu innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Oskarżony zarzuca mi, że podejmując w pełni legalne działania – które co podkreślam podejmuję jako osoba prywatna – dokonuję zamachu na wolność słowa, knebluję usta oraz łamię Konstytucję. Mając na względzie, że pełnię obecnie szereg funkcji wymagających zaufania (Poseł, Minister) są to bardzo poważne oszczerstwa. Niewątpliwie osoby dokonujące zamachów na wolność słowa i łamiące Konstytucję nie powinny pełnić funkcji publicznych w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Księstwo.

Jednocześnie oskarżony zarzutów tych nie stawia mi prywatnie, lecz wykorzystując pełniony urząd – Lorda Protektora Królestwa Hasselandu. Oskarżony próbuje mnie zastraszyć stosując swój urząd i korzystając z autorytetu swojego urzędu wywołać w opinii publicznej mylne wrażenie co do rzeczywistego stanu rzeczy. Oskarżony jest w mikronacjach od kilkunastu lat, więc równocześnie nie sposób twierdzić, że nie wie co robi i nie rozumie przepisów prawa. Oskarżony doskonale przepisy prawa rozumie, o czym świadczy chociażby to, że niedawno występował jako obrońca przed Trybunałem Koronnym, zatem z pełną premedytacją narusza moje dobre imię.

Wolność słowa, jak słusznie wskazuje oskarżony, podlega pewnym ograniczeniom. W sytuacji, w której publiczne zostaje pomawiany o czyny stanowiące w istocie przestępstwa (secesja, wykorzystywanie funkcji publicznych) nie mam obowiązku wdawać się w – jak to pięknie określa oskarżony – „polemikę”, lecz mogę oczekiwać ochrony sądowej.

Jest to moje konstytucyjne prawo, z którego – jako że nie był to już pierwszy atak Lordów z Hasselandu na moją osobę – postanowiłem skorzystać. Oskarżony twierdzi, że stosuję w ten sposób cenzurę sądową. Otóż nie. Ja wyłącznie wnoszę o ukaranie – o ewentualnej winie decyduje Trybunał. Jeżeli trybunał karę orzeknie, to oznacza że mój adwersarz popełnił przestępstwo – a wbrew temu co twierdzi oskarżony – Konstytucja przestępstwa nie pochwala.

Jeżeli oskarżony uważa, że przestępstwo pomówienia nie powinno być karalne, to zamiast zarzucać osobom pomówionym łamanie Konstytucji winien raczej podjąć legalne działania zmierzające do zmiany obowiązujących przepisów prawa, tak aby do doprowadzić do depenalizacji pomówienia. Przyjmując tok rozumowania oskarżonego, mógłby on bezkarnie zarzucać łamanie Konstytucji i inne przestępstwa każdemu, kto legalnie podejmuje działania, z których oskarżony jest niezadowolony. Wykładnia oskarżonego jest zatem równie absurdalna co oderwana od obowiązujących przepisów.

Prywatny akt oskarżenia nie ma zatem na celu „doprowadzenie do skazania osoby, wyrażającej swoje poglądy w ramach konstytucyjnie określonej wolności słowa”, wręcz przeciwnie – ma on na celu doprowadzenie do skazania osoby, wyrażającej swoje poglądy w sposób daleko przekraczający konstytucyjnie określoną wolność słowa. Każdy kto kieruje wobec innej osoby fałszywe zarzuty musi mieć świadomość odpowiedzialności karnej. Przyjęcie wykładni, którą nieudolnie lansuje oskarżony prowadziłoby do zamiany dyskusji publicznej w targowisko, na którym rację ma ten kto krzyczy głośniej. To zresztą stara się właśnie czynić oskarżony, wykorzystując do tego pełnione urzędy.

Wyjaśniam powyższe wyłącznie dla porządku, albowiem nie wątpię, że Trybunał zna Konstytucję i Kodeks Sprawiedliwości.

Co istotne, oskarżony mimo sprawy sądowej w dalszym ciągu rzuca w moim kierunku oszczerstwa, nadto buńczucznie twierdząc, że „wykorzystanie urzędu pełnionego przeze niego należy uznać za słuszne i chwalebne”. Załatwianie jakiś prywatnych interesów z wykorzystaniem do tego urzędu publicznego jest szczególnie naganne i niewątpliwe przemawia za wysokim wymiarem kary.

Mając na względzie zachowanie oskarżonego w toku niniejszego postępowania nie tylko podtrzymuję akt oskarżenia wnosząc o wymierzenia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności, ale nadto dodatkowo wnoszę o wymierzenie kar dodatkowych w postaci zakazu sprawowania funkcji publicznych na okres 6 miesięcy oraz grzywny w wysokości 150 000 libertów.

Wskazuję, że skoro oskarżony nie ma świadomości tego, że urzędy publicznie nie służą do załatwiania prywatnych interesów, w szczególności ograniczania prawa do Sądu, to niewątpliwie należy go pozbawić możliwości ich piastowania. Być może dodatkowa grzywna skłoni oskarżonego do refleksji (nie piszę o głębszej refleksji, gdyż stanowisko oskarżonego wskazuje póki co niestety na brak jakiejkolwiek refleksji nad swoim postępowaniem).

Wniosek o wymierzenie najwyżej możliwej kary pozbawienia wolności uzasadniam następującymi okolicznościami. Oskarżony jest Sarmatą o ogromnym, kilkunastoletnim stażu doskonale zdającym sobie sprawę ze swoich działań i ich konsekwencji. Jego atak ma na celu poniżenie mnie, pozbawienie zaufania i usunięcie z polityki sarmackiej. Zarzuty łamania konstytucji to niewątpliwie zarzuty najwyższego kalibru. Jednocześnie oskarżony nie czyni tego jako osoba prywatna, lecz jako urzędnik publiczny, twierdząc że to słuszne i chwalebne.


@JanuszekvHP
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by Filip I Gryf »

Dziękuję JW Oskarżycielowi za ustosunkowanie się do wypowiedzi JO Oskarżonego.


Zezwalam Oskarżonemu na odniesienie się do stanowiska Oskarżyciela w przeciągu 2 dni (tzn. do 09.06.2020 r. włącznie), a w przypadku braku takiej chęci proszę o stosowne oświadczenie.

W związku z wątpliwościami w sprawie, postanawiam o zadaniu Oskarżonemu pytań:
  1. Czy Oskarżony umyślnie wykorzystał zajmowane stanowisko tj. Lorda Protektora Królestwa Hasselandu w celu ustosunkowania się do działań Oskarżyciela?
  2. Czy Oskarżony jest w stanie dowieść jakoby działania Oskarżyciela były "zamachem na wolność słowa i zarazem naruszają Konstytucję Księstwa Sarmacji"?
  3. Czy Oskarżony w czasie wypowiadania się był świadomy, że treść wypowiedzi może "poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska i zawodu" Oskarżyciela?

Wyznaczam Oskarżonemu dwudniowy termin odpowiedzi na zadane pytania (tzn. do 09.06.2020 r., włącznie).


Do wiadomości: @PiotrdeZaym
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
Piotr Paweł I
Posts: 2435
Joined: 2 Sep 2008, o 12:29
Gadu-Gadu: 0
Tlen: -
Skype: -

Re: K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by Piotr Paweł I »

Wysoki Trybunale,

Nie odniosę się do stanowiska Oskarżyciela, ponieważ powiela ono wcześniejsze jego słowa.
Co do pytań Wysokiego Trybunału:
Czy Oskarżony umyślnie wykorzystał zajmowane stanowisko tj. Lorda Protektora Królestwa Hasselandu w celu ustosunkowania się do działań Oskarżyciela?

Jako Lord Protektor miałem obowiązek obrony wolności obywatelskich - w tym działań zmierzających do pozbawienia ważnej wolności, jaką jest wolność słowa, jednego z obywateli Hasselandu.

Czy Oskarżony jest w stanie dowieść jakoby działania Oskarżyciela były "zamachem na wolność słowa i zarazem naruszają Konstytucję Księstwa Sarmacji"?

Oczywiście, jestem w stanie. Oskarżyciel świadomie i celowo dążył do pozbawienia Lorda Szambelana Królestwa Hasselandu jego prawa do wolności słowa w taki sposób, że dowodząc przed Trybunałem jakoby został zniesławiony, zażądał dla niego kary 3 miesięcy więzienia - co oczywiście, w razie uznania racji Oskarżyciela, spowodowałoby, iż Lord Szambelan nie miałby możliwości wypowiadania żadnych słów krytyki pod adresem Oskarżyciela przez wspomniany okres. W moim przekonaniu żadnego zniesławienia nie było, a Oskarżyciel celowo przekonywał (i przekonuje), że został zniesławiony własnie celem ograniczenia konstytucyjnie określonej wolności słowa Lorda Szambelana.

Czy Oskarżony w czasie wypowiadania się był świadomy, że treść wypowiedzi może "poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska i zawodu" Oskarżyciela?


Wysoki Trybunale!
Jestem głęboko przekonany, iż moja wypowiedź, wynikająca z wypełniania nakreślonych Konstytucją Królestwa Hasselandu obowiązków Lorda Protektora, nikogo nie poniżała ani nikogo nie narażała na utratę zaufania potrzebnego do jakiejkolwiek działalności. Oskarżyciel, wyraźnie i celowo zmierzał i zmierza do ograniczenia debaty politycznej w Księstwie Sarmacji, takiej debaty, w której ktokolwiek krytykowałby Królestwo Teutonii i jego przedstawicieli. Widać, iż zdaniem Oskarżyciela, są ludzie i instytucje, które krytykowane być nie powinny. Jeśli nie wypowiada tego wprost, mówią to za niego jego czyny.
Piotr de Zaym
Arcyksiążę KH, Król-Senior Hasselandu
prof. dr net. Rektor HAN, Kustosz Muzeum Hasselandzkiego
Diuk Sarmacki
User avatar
Filip I Gryf
Posts: 2071
Joined: 16 Nov 2018, o 18:48
Gadu-Gadu: 67831896

Re: K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by Filip I Gryf »

Dziękuję JO Oskarżonemu za odpowiedzi na zadane pytania.

Informuję o planie zamknięcia rozprawy.


Zezwalam uczestnikom na zamieszczenie stanowiska końcowego w sprawie w terminie 3-dniowym, czyli do 10.06.2020 r. włącznie. W przypadku braku chęci wygłaszania stanowiska proszę o złożenie stosownego oświadczenia.


Do wiadomości:

@PiotrdeZaym
@kaxiu
Image
Książę Sarmacji

Z domów Helyanve-Marcjan-Chojnacki von Hippogriff

ImageImageImageImageImageImage
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: K 4/20 Wojciech Hergemon vs Piotr de Zaym

Post by kaxiu »

Wysoki Trybunale,

W całości podtrzymuję dotychczasowe stanowisko. Jednocześnie nadmieniam, że oświadczenie oskarżonego na okoliczność tego, czy w czasie wypowiadania się był świadomy, że treść wypowiedzi może "poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska i zawodu" Oskarżyciela, o które raczył zwrócić się Trybunał pozostaje bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Oświadczenie złożone przez oskarżonego ma zresztą niewątpliwie charakter pozorny, gdyż pozostaje w sprzeczności z wszystkimi jego pozostałymi wypowiedziami.

EDIT: I oczywiście rozszerzam oskarżenie również o poniższe słowa:
Oskarżyciel, wyraźnie i celowo zmierzał i zmierza do ograniczenia debaty politycznej w Księstwie Sarmacji, takiej debaty, w której ktokolwiek krytykowałby Królestwo Teutonii i jego przedstawicieli. Widać, iż zdaniem Oskarżyciela, są ludzie i instytucje, które krytykowane być nie powinny. Jeśli nie wypowiada tego wprost, mówią to za niego jego czyny.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”