K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

Post by kaxiu »

Akt oskarżenia prywatnego
Oskarżyciel prywatny: Wojciech Hergemon (T0003)
Oskarżony: Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916)
Zarzucany czyn: art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s.
Dowód: https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12182/4 , w szczególności wypowiedzi:
Nie mogę podpisywać się pod działaniami rządu, który – w tym zakresie - realizuje nie interes Sarmacji jako całości, ale jednej prowincji, częściowo też drugiej.

Mamy rząd, który mając faktyczną większość w Sejmie, może przegłosować cokolwiek.

Nie będziemy się zgadzać na quasi-secesje.

Nie będziemy iść z separatystami.

Wnioskowana kara: 3 miesiące pozbawienia wolności.
Uzasadnienie
Mimo ofiarnej, wieloletniej pracy na rzecz Księstwa Sarmacji zostaję po raz kolejny pomówiony, przez osobę o zaledwie rocznym stażu w Księstwie, o postępowanie lub właściwości, które mogą mnie poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu.
Postępowanie. Oskarżony zarzuca mi publicznie mi że w ramach pełnionych funkcji nie realizuję interesu Sarmacji, lecz jedynie jednej prowincji i częściowo też drugiej. Dalej insynuuje, że jako członek rządu i poseł będę przegłosowywał cokolwiek, a nadto zarzuca mi, że doprowadziłem do quasi-secesji i jestem separatystą.
Określona działalność, stanowisko lub zawód. Jestem posłem na Sejm, Ministrem, właścicielem Giełdy Papierów Wartościowych. Niewątpliwie zarzuty te poniżają mnie w opinii publicznej i narażają na utratę zaufania.
Dodaję także, że w Królestwie Teutonii nie pełnię żadnej funkcji, nie jestem nawet członkiem Senatu Teutonii.
Kiedyś bym sprawę olał. Ale mam już dość nagonki na moją osobę zapoczątkowanej przez Helwetyka Romańskiego.
Na marginesie - zwracam uwagę na cynizm oskarżonego, który sam głosował za traktatem, o którym pisze, a teraz zarzuca mi złą wolę, w związku z tym, że oddałem taki sam głos jak on.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Joanna Izabela vs Santiago Vilarte von Hippogriff

Post by Joanna Izabela »

Trybunał Koronny


AKT OSKARŻENIA
z oskarżenia prywatnegoJa, Joanna Izabela (AG472) Oskarżam Santiago Vilarte von Hippogriffa(AG916) o naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości tj.pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu.

UZASADNIENIE

Santiago VIlarte w swoim artykule (Dowód 1) zarzuca mi quasi-secesje oraz bycie separatystką. Dodatkowo zarzucone są mi jako członkowi RM działanie w zakresie jednej części Sarmacji o czym świadczy cytat " Nie mogę podpisywać się pod działaniami rządu, który – w tym zakresie - realizuje nie interes Sarmacji jako całości, ale jednej prowincji, częściowo też drugiej. Chciałabym podkreślić fakt, ze Traktat o którym mowa w artykule był dostępny dla wszystkich i RM wyraża na niego zgodę automatycznie, o czym świadczy fakt, do Sejmu został przedstawiony również podpisany traktat dla Hasselandu (Dowód 2). Dodatkowo próbuje poniżyć mnie w oczach opinii publicznej poprzez słowa "Mamy rząd, który mając faktyczną większość w Sejmie, może przegłosować cokolwiek". Stawia to mnie, jako członka Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu w niekorzystnym świetle, a są to stanowiska które wymagają zaufania publicznego. Jestem również Królową Teutonii, próba zarzucenia mi bycia separatystyką obniżają moją wiarygodność co może również się przyczynić do naruszenia wizerunku całej Teutonii, w w związku z tym również destabilizacji samej Sarmacji.

Wobec tego wnioskuje o o wymierzenie oskarżonemu 3 miesiące pozbawienia wolności.


Dowód
1.https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12182/4
2.http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=1030&t=30105
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
User avatar
AJ Piastowski
Posts: 1568
Joined: 11 Sep 2014, o 21:17
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Adam Jerzy Piastowski vs Santiago Vilarte von Hippogriff

Post by AJ Piastowski »

A K T
O S K A R Ż E N I A
P R Y W A T N E G O


Ja, Adam Jerzy Piastowski legitymizujący się paszportem ID AF793 wnoszę oskarżenie w stosunku do Czcigodnego Santiago Vilarte von Hippogriff legitymizujący się paszportem AG916 za naruszenie w moim mniemaniu art. 43 ust. 1 pkt 3, oraz art. 34 ust. 1 kodeksu sprawiedliwości.

U Z A S A D N I E N I E


Jako osoba pracująca na najwyższym urzędzie Księstwa Sarmacji, pragnę złożyć zdecydowany przeciw wobec niegodnego zachowania barona Vilarte von Hippogriff, którego dopuścił się publikując na stronie głównej Księstwa artykuł Przemyślenia wieczorem.

W swoich rozważaniach Czcigodny dopuścił się pomówienia mojej osoby, jako szefa rządu twierdząc:

Santiago Vilarte von Hippogriff wrote:Nie mogę podpisywać się pod działaniami rządu, który – w tym zakresie - realizuje nie interes Sarmacji jako całości, ale jednej prowincji, częściowo też drugiej.


Santiago Vilarte von Hippogriff wrote:Mamy rząd, który mając faktyczną większość w Sejmie, może przegłosować cokolwiek. Za tydzień może się okazać, że regiony o statusie państw stowarzyszonych będą dzieliły i rządziły, a te o statusie prowincji będą drugą ligą


Santiago Vilarte von Hippogriff wrote:(...)nie będziemy się zgadzać na quasi-secesje. Nie będziemy iść z separatystami.


Jako przedstawiciel najwyższego urzędu nie mogę pozwolić na tak luźne i samowolne treści kierowane do opinii publicznej, które wywołują poniżenie mojej osoby, oraz urzędu który sprawuję. Słowa te narażają mnie, oraz cały gabinet RM na utratę zaufania publicznego co jest niedopuszczalne, zwłaszcza że artykuł wychodzi z pod ręki Posła na Sejm Księstwa Sarmacji. Oskarżony uprawia demagogię zarzucając, że rząd dba o interesy tylko niektórych prowincji. Pragnę zauważyć, że Pan Poseł, pełniąc swoją rolę w Sejmie Księstwa Sarmacji nie wykazał żadnych merytorycznych uwag, oraz obiekcji podczas Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikacje traktatu[Baridas], oraz Wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikacje traktatu [Teutonia], a swoim głosem przypieczętował wejście w życie obu traktatów: Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Baridasu z Księstwem Sarmacji i Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji zaznaczając w wypowiedzi, że

Santiago Vilarte von Hippogriff wrote:Głosuję za z tą nadzieją, że analogiczny traktat podpisze wkrótce Hasseland.


Traktat ów z Królestwem Hasselandu znalazł się również pod debatą w Sejmie, jako Wniosek o wyr. zgody na ratyfikacje traktatu[Hasseland] co jednoznacznie potwierdza, że obecny rząd nikomu, żadnej prowincji wchodzącej w skład Korony Księstwa Sarmacji nie zabrania podpisywania "analogicznego" dokumentu, który został stworzony aby lepiej chronić i bronić swoich obywateli. Aby dbać o rozwój z poszanowaniem wartości i indywidualnego charakteru każdego regionu księstwa. Pragnę podkreślić, że interesy Księstwa Sarmacji są priorytetem i są zabezpieczone podczas prac obecnego gabinetu RM. Pomówienie jakiego dopuścił się baron mija się z przedstawionymi przeze mnie faktami. Nie dzielimy prowincji na lepsze i gorsze, drugą czy pierwszą ligę i chętnie podejmiemy się realizacji każdego traktatu będącego w zgodzie z przyjętymi standardami zabezpieczającymi interesy Księstwa Sarmacji. Twierdzenie, że rząd może przegłosować cokolwiek jest hipokryzją, gdyż podważa mandat społeczny oraz praworządność ostatnich przeprowadzonych wyborów, a wyzywanie od separatystów godzi w dobre imię członków Rady Ministrów, a także w ich nieposzlakowaną opinię. Te słowa burzą ład społeczny i są skrajnie niebezpieczne dla całego księstwa.

Ponad oskarżony zapowiada:

Santiago Vilarte von Hippogriff wrote:Moim celem, nie wiem w jak długiej perspektywie, będzie przywrócenie pierwotnego stanu prawnego, tzn. takiego, jaki istniał przed wejściem w życie tych traktatów.


objęcie funkcji Kanclerza, co niewątpliwie jest potrzebne aby spróbować przywrócić wspomniany stan prawny z przed wprowadzenia traktatów. Nie mam nic do tego, aby baron objął ten zaszczytny urząd... kiedyś, ale proszę mieć na uwadze, że działania jakie zapowiada mogą wywołać tylko potencjalny kryzys wewnątrz Księstwa Sarmacji, do czego nie powinno się dopuścić. Pół roczna absencja od sprawowania funkcji publicznej powinna skutecznie pokazać jak bardzo myli się baron twierdząc, że traktaty są szkodliwe i da mu czas do zastanowienia i opanowania emocji.

Wobec powyższego wnioskuję o wymierzenie oskarżonemu 3 miesiące pozbawienia wolności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 k.s. oraz o wymierzenie dodatkowej kary zakazu sprawowania funkcji publicznych na okres 6 miesięcy na podstawie art. 34 ust. 1 k.s.
Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Adam Jerzy Piastowski vs Santiago Vilarte von Hippogriff

Post by anglov »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego Wojciecha Hergemona (T0003, Joanny Izabeli (AG472) oraz Adama Jerzego Piastowskiego (AF793) przeciwko Santiago Vilarte von Hippogriffowi (AG916). Sprawie przypisuje wspólną sygnaturę K 5/20. Powołuję skład orzekający: ATK Rihanna Aureliuš-Sedrovski.

Z racji tego, iż sprawy łączone nie są w Księstwie Sarmacji na miejscu dziennym, uważam za niezbędne uzasadnienie decyzji. Jako iż czyn oskarżonego był jeden, wbrew konstytucyjnym zasadom zapisanych w art, 43. ust. 4 byłoby prowadzić równoległe postępowanie sądowe. Z drugiej zaś strony podjęcie jednej sprawy i umorzenie pozostałych, mogłoby budzić wątpliwości z zakresu praw poszkodowanych. Wobec tego rozwiązanie zapewniające sprawiedliwość i równość procesu, zgodne z obecnymi przepisami postępowania sądowego, było sprawy złączyć pod jedną sygnaturą i rozpatrywać jako łączne oskarżenie poszkodowanych.

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

Post by Rihanna »

Otwieram rozprawę.

Wzywam oskarżonego Santiago Vilarte von Hippogriffa do zajęcia stanowiska, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 11.06.2020 r.

Do wiadomości @CarmenLaurent @kaxiu @AJPiastowski @SantiVilarte .
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

Post by Rihanna »

W związku z brakiem stanowiska ze strony oskarżonego zamykam rozprawę. Wyrok zostanie opublikowany wkrótce.

Do wiadomości @CarmenLaurent @kaxiu @AJPiastowski @SantiVilarte .
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Rihanna
Posts: 3506
Joined: 21 Apr 2012, o 12:43

Re: K 5/20 WH, JI, AJP vs Santiago Vilarte von Hippogriff

Post by Rihanna »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • ATK Rihanna Aureliuš-Sedrovski– przewodnicząca

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 5/20 wszczętą na wniosek oskarżycieli prywatnych - Joanny Izabeli (AG472), Wojciecha Hergemona (T0003), Adama Jerzego Piastowskiego (AF793) przeciwko Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916) oskarżonego o czyn z art. 43. ust. 1 p. 3. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż oskarżony pomawiał poszkodowanych o takie postępowanie, które mogą ich narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji publicznych.

rozstrzygniecie

  • Uznaje oskarżonego Santiaga Vilarte von Hippogriffa (AG916) winnego zarzuconego mu czynu opisanego w art. 43. ust. 1 p. 3. k.s.,
  • Wymierza oskarżonemu Santiagowi Vilarte von Hippogriffowi (AG916) karę miesiąca więzienia.
  • Na podstawie art. 34 ust. 1 k. s. zakazuje oskarżonemu pełnienia funkcji publicznych przez trzy miesiące.
  • Nakłada karę dodatkową grzywny o wysokości 20 000 lt na rzecz korony.

uzasadnienie

Poszkodowani zarzucili oskarżonemu popełnienie przestępstwa pomówienia, które odbyło się za pośrednictwem prasy. Poszkodowani przedstawili artykuł w którym miało miejsce przestępstwo pomówienia.

Trybunał zważył co następuje.

Po analizie artykułu “Przemyślenia wieczorem” Trybunał dopatrzył się przestępstwa pomówienia. Oskarżony w artykule twierdzi, że “Nie mogę podpisywać się pod działaniami rządu, który – w tym zakresie - realizuje nie interes Sarmacji jako całości, ale jednej prowincji, częściowo też drugiej.” oraz “Mamy rząd, który mając faktyczną większość w Sejmie, może przegłosować cokolwiek.”. W powyższych cytatach widoczna jest narracja, która przedstawia poszkodowanych jako osoby, które mogą przyczynić się do działania na szkodę Księstwa Sarmacji, co nosi znamiona pomówienia i może się przyczynić do utraty zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji publicznych.

Powyższe przestępstwo miało miejsce w prasie sarmackiej, którą regularnie czyta wielu Sarmatów. Popełnienie przestępstwa w takim miejscu są wysoce szkodliwe i mogące powodować utratę zaufania do osób, które pełnią funkcje publiczne w Księstwie Sarmacji, a takimi osobami są poszkodowani.

Oskarżony w dowodzie przedstawionym przez Adama Jerzego Piastowskiego sugeruje, że Hasseland w przyszłości powróci do stanu pierwotnego. Ewentualne działania oskarżonego w tym zakresie mogą doprowadzić do zachwiania stabilności Księstwa Sarmacji w przyszłości.

Z uwagi na to, że popełnienie przestępstwa miało miejsce na łamach artykułu Trybunał wymierzył karę miesięcznego więzienia. Nałożono zakaz pełnienia funkcji publicznych przez 3 miesiące z uwagi na to, że oskarżony sugerował odłączenie Królestwa Hasselandu od Księstwa Sarmacji. Dodatkowo nałożono karę grzywny w wysokości 20 000 libertów z uwagi na to, że przestępstwo pomówienia zostało popełnione na łamach artykułu, który mógł zostać przeczytany przez wielu Sarmatów.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.


Do wiadomości: @CarmenLaurent @AJPiastowski @kaxiu @SantiVilarte

Wyrok wykonano.

(—) Alexander Rose
Podprefekt Generalny
Rihanna dssa Aureliuš-Sedrovski

Asesor Trybunału Koronnego
Niezależna i niepoprawna dziennikarka
Właściciel Pulsu Sarmatów
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”