K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

W tym dziale zarchiwizowano postępowania w sprawach karnych, cywilnych i innych
Locked
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by Joanna Izabela »

Trybunał Koronny


AKT OSKARŻENIA
z oskarżenia prywatnegoJa, Joanna Izabela (AG472) Oskarżam Cris Menago (AH107) o naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości tj.pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu.

UZASADNIENIE

Cris Menago na discordzie (Dowód 1-3) zarzuca mi jako Prefektowi Generalnemu przymykanie oczu na występki plagiatu w artykułach. Oskarża mnie o to, mimo, że wytłumaczyłam Crisowi Menago czym różni się inicjatywa our sound od jego artykuły i dlaczego to jego artykuł został ukryty. Cris Menago poproszony o pokazanie, które artykuły są nieukryte, a są plagiatami nie potrafił ich wskazać(Dowód 4). Dodatkowo broni się, że mówiłam, że wszyscy dokonują plagiatu i jest do dozwolone w prywatnej rozmowie z nim, gdzie widać, że mówiłam wręcz przeciwnie(Dowód 5)Wobec tego poprosiłam o przeproszenie(Dowód 6) , jednak Cris Menago nadal uznaje, że ma racje. Niewątpliwie takie oskarżenie niesie za sobą obizenie wiarygodności funkcji Prefekta Generalnego, a brak przeprosin i dalsze pomówienie wykazuje na brak chęci polubownego załatwienia sporu (Dowod 7-8).
Wobec tego wnioskuje o o wymierzenie oskarżonemu 3 miesiące pozbawienia wolności.


Dowód
1.http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/J3g5gV8P.png
2.http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/42SJ8oA9.png
3.http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/9IzcxIbN.png
4.http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/4uV8UW4p.png
5.http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/B6M9AYtU.png
6.http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/cJ5k6d5A.png
7.http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/6xrLon87.png
8.http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/1G5696cs.png
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by anglov »

Z A R Z Ą D Z E N I E

Na podstawie art. 10 k.p.p.TK: Wszczynam postępowanie w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego Joanny Izabeli (AG472) przeciwko Crisowi Menago (AH107). Sprawie przypisuje sygnaturę K 6/20. Powołuję skład orzekający: ATK Santiago Vilarte von Hippogriff .

Andrzej Fryderyk
Marszałek Trybunału
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by anglov »

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 43 § 1 pkt 3 k.p.p.TK odwołuję ze składu orzekającego ATK Santiago Vilarte von Hippogriffa i powołuję w jego miejsce siebie.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by anglov »

Otwieram rozprawę.

Wzywam oskarżonego Crisa Menago do zajęcia stanowiska, wyznaczając mu w tym celu 3-dniowy termin, tj. do dnia 10.06.2020 r.

Do wiadomości @CarmenLaurent @crismenego
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Cris Menago
Posts: 61
Joined: 24 Apr 2020, o 08:58

Re: K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by Cris Menago »

Wysoki Trybunale,
Rozumiem zdenerwowanie Pani Prefekt, ale to zdenerwowanie jest całkowicie nieuzasadnione. Nie było moim celem pomówienie jej "o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu". Była to zwykła, choć trochę nerwowa dyskusja.
Z poważaniem
Lord Namiestnik Vienbien
Chief Executive Officer Unificazione Delle Micronazioni
Image
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by anglov »

Dziękuję za zamieszczenie stanowiska.

Zezwalam na odniesienie się do słów oskarżonego w terminie dwudniowym tj. do 11.06.20.

Do wiadomości: @CarmenLaurent
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
User avatar
Joanna Izabela
Posts: 1492
Joined: 16 Oct 2016, o 15:20

Re: K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by Joanna Izabela »

Wysoki Trybunale,

Trudno uznać, że osoba która mówi na publicznym kanale, że prywatnie "przymykam oko dla dobra narracji" na plagiaty innych osób ma na celu nie pomówienie mojej osoby przed czytającymi kanał. Dodatkowo wykorzystuje fakt, że osoby postronne nie mają w tym momencie dostępu do korespondencji mojej i Pana Menago, co jest wyjątkowo nieuczciwym zagraniem. Mimo mojego tłumaczenia że powiedziałam coś innego, podkreśla to jeszcze parokrotnie jakoby "były to Pani słowa". Jak widać w korespondencji nic takiego nie miało miejsce. Pan Menago mógł w każdej chwili wrócić do słów napisanych przez moją osobę. Skoro obie strony wiedza jaka była treść rozmowy i że takie słowa nie padły to upór z takim stwierdzeniu wynika z faktu, że Pan Menago działał po to aby skłonić do swojej wersji osoby czytające dyskusje. Zarzut, że osoba prefekta mogłaby gorzej lub lepiej traktować inne osoby, szkodzą mi oraz wpływają na postrzeganie piastowanego przeze mnie stanowiska. Pan Menago mógł przeprosić jednak zamiast tego postanowił atakować mnie dalej. Nawet do tego momentu Pan Menago nie zrobił nic w kierunku naprostowania sytuacji czy to prywatnie czy to publicznie, co było moim oczekiwaniem wobec niego. Co więcej nie był to pierwszy atak publiczny Pan Menago, zrobił też to w artykule Microcoin i co dalej, widać tam że podczas pytania co do moich obaw wobec danej kryptowaluty, Pan Menago również próbuje podważyć zaufanie jako prefekta:
Przeklenstwa i takie dyskusje oraz psueduonimy o temacie pornograficznym to jest sprawa ktora powinna trafic do sluzb!!!

Naduzywa pani swojej mocy! I siemje sie nam wszystkim obywatelom ze nie poniesie pani zadnych konsekwencji bo jest na fikcyjnych kontachDowód
1.https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12179/33
(-)Joanna Izabela
Królowa Teutonii
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by anglov »

Dziękuję za zamieszczenie stanowiska.

Zezwalam na swobodną wymianę stanowisk. W przypadku braku chęci zamieszczania stanowiska, proszę o stosowną informację. Jeżeli nie pojawi się żadne nowe stanowisko w przeciągu dwóch dni od ostatnio zamieszczonego, bądź od niniejszego zezwolenia, zostanie to uznane za brak chęci do wyrażenia stanowiska.

Do wiadomości: @crismenego @CarmenLaurent
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by anglov »

Zamykam rozprawę.
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
anglov
Posts: 2724
Joined: 16 Nov 2013, o 23:44

Re: K 6/20 Joanna Izabela vs Cris Menago

Post by anglov »

Herb wielki Księstwa Sarmacji

Nagłówek: „Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji”
Trybunał Koronny w składzie

  • MTK Andrzej Fryderyk – przewodniczący

rozpoznawszy sprawę karną o sygnaturze K 6/20 wszczętą na wniosek oskarżyciela prywatnego - Joanny Izabeli (AG472) przeciwko Crisowi Menago (AH107) oskarżony o czyn z art. 43. ust. 1 p. 3. Ustawy Sejmu nr 115 — Kodeksu Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku (Dz. P. poz. 5833 z późn. zm., dalej k.s.) tj. iż oskarżony pomawiał poszkodowaną o takie postępowanie, które mogą ją narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji Prefekta Generalnego.

rozstrzygniecie

  • Uznaje oskarżonego Crisowi Menago (AH107) winnego zarzuconego mu czynu opisanego w art. 43. ust. 1 p. 3. k.s.,
  • Wymierza oskarżonemu Crisowi Menago (AH107) karę tygodnia więzienia,
  • Warunkowo zawiesza wykonanie kary na okres miesiąca,
  • Nakłada karę dodatkową grzywny o wysokości 10000 lt na rzecz korony.

uzasadnienie

Poszkodowana zarzuciła oskarżonemu przestępstwo pomówienia, które miało odbyć się na publicznym kanale Discord, przedstawiając zapis graficzny rozmowy z oskarżonym. Dla uzasadnienia nieprawdziwości słów oskarżonego, które miałyby sugerować, jakoby poszkodowana miała świadomość o przestępstwach i nie podejmowała w związku z nimi działań, poszkodowana przedstawiła korespondencje urzędową z oskarżonym.

Poszkodowana wykazała, że zwracała uwagę oskarżonemu, iż jego słowa uznaje za pomówienie i domaga się w związku z tym przeprosin.

Oskarżony stwierdził, iż poszkodowana jest zdenerwowana, a jego celem nie było pomówienie jej. Rozmowa, którą odbył z poszkodowaną określił jako „zwykła, choć trochę nerwowa dyskusja”.

Poszkodowana podtrzymała swoje wcześniejsze słowa, dodając, że nie było to pierwsze pomówienie, jakie oskarżony wobec niej wystosował.

Trybunał zezwolił na swobodną wymianę stanowisk, z której strony jednak nie skorzystały.

Trybunał zważył co następuje.

Po analizie zapisu rozmów poszkodowanej z oskarżonym, Trybunał dopatrzył się pomówienia wobec poszkodowanej w słowach „a wiec jesli kilka osob tak robi czy tez zrobilo (plagiat - dopisek TK) przymknela Pani na to oko dla dobra narracji (…)” (pisownia oryginalna). Poszkodowana uzasadniła w sposób wystarczający, iż w żadnym przypadku nie są to jej słowa, a oskarżony w żaden sposób nie udowodnił że stan faktyczny wygląda inaczej.

Jako że przestępstwo miało miejsce na kanale Discord i odbyło się podczas rozmowy na żywo, Trybunał uznał iż jest mniej szkodliwe społecznie, niż jakby pomówienie miało się odbyć za pomocą innego medium. Jednakże poszkodowana wykazała, iż nie był to odosobniony przypadek, a oskarżony nie wyraził żadnej refleksji, nawet mimo tego, że poszkodowana wprost namawiała do polubownego rozwiązania sporu.

Trybunał zwrócił również uwagę na fakt, iż oskarżony zdawał się wypowiadać swoje słowa wobec niezgody z decyzją poszkodowanej jako Prefekta Generalnego, jednakże nie skorzystał z żadnego środka odwoławczego wobec tej decyzji.

Wobec tego, że wina oskarżonego jest bezsprzeczna, nałożono karę adekwatną do okoliczności czynu, tj. tydzień pozbawienia wolności, jednakże w związku z okolicznościami, w jakich czyn został popełniony, zdecydowano się tę karę warunkowo zawiesić na okres jednego miesiąca. Wobec tego, iż nie był to odosobnione działanie oskarżonego, zdecydowano się nałożyć karę dodatkową grzywny.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Stronom przysługuje możliwość złożenia apelacji w terminie 7 dni od wydania orzeczenia.


Do wiadomości @CarmenLaurent @crismenego
Wyrok (egzekucję finansową) wykonano.

(—) Grzegorz von Hippogriff-Czartoryski
Prefekt
Andrzej Fryderyk
Książę Sarmacji
Locked

Return to “Archiwum spraw zwykłych”