[LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Dział archiwalny organów publicznych Sclavinii
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Roland »

Czy ja wiem. Dopytuję 11 dni później :D
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Guedes de Lima »

Roland wrote:Czy ja wiem. Dopytuję 11 dni później :D


Konsulu, pragnę poinformować, że w dniu jutrzejszym SIH wyda swoją rekomendację.
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
User avatar
Yennefer
Posts: 1226
Joined: 23 Jan 2015, o 15:52
Gadu-Gadu: 0

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Yennefer »

Drogi Guedesie, nie w oleju a w asfalcie!
[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/KPwMuWHz.png[/img](-)Yennefer v-hr. Heach
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Guedes de Lima »

Roland wrote:Czy ja wiem. Dopytuję 11 dni później :D


Wielmożny Konsulu, rekomendacja Sclavińskiego Instytutu Historycznego już jest. Zachęcam do niezwłocznego zapoznania się z sugestiami historyków sclavińskich.
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
Tadhg
Posts: 723
Joined: 28 Jan 2017, o 20:00
Gadu-Gadu: 0
Location: Aczocietoobchodzi;-;

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Tadhg »

Panowie, szybko! Niech te odznaczenia już będą nadawane :D
Image
User avatar
IUdR
Posts: 5268
Joined: 23 Mar 2010, o 21:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Altbork/Ruhnhoff
Contact:

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by IUdR »

Ej, to zróbcie jeszcze jakieś dla łowców kwiatang!
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Roland »

Dziękuję. Postaram się możliwie szybko opracować baretki i skierować sprawę do Rady Konsulatu Sclavinii.
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Roland »

Jako, że już jest przesądzone, że ustawa o symbolach zostanie przyjęta w takim kształcie, w jakim ją zaproponowałem, chcę skonsultować przed przekazaniem do Rady Konsulatu Sclavinii rozporządzenie o orderach i odznaczeniach państwowych.

Rozporządzenie Konsula Sclavinii
w sprawie orderów i odznaczeń państwowych

Na podstawie art. 8 Ustawy Rady Konsulatu Sclavinii nr 3/2017 o symbolach Konsulatu Sclavinii z dnia 1 czerwca 2017 roku (Dz. P. poz. xxxx, tekst jedn.) zarządza się, co następuje

Art. 1.
[Przepisy ogólne]

1. Ustanawia się ordery i odznaczenia państwowe Konsulatu Sclavinii.
2. Orderami państwowymi Konsulatu Sclavinii są:
1) Order Jednorożca,
2) Order Ostatecznej Krucjaty.
3. Odznaczeniami państwowymi Konsulatu Sclavinii są:
1) Krzyż Odrodzenia Sclavinii,
2) Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa,
3) Medal Odolana Zwitariusza,
4) Medal Michała Stoyałowskiego,
5) Medal Stanisława Gertalda,
6) Medal Helwetyka Romańskiego.
4. Ordery i odznaczenia państwowe Konsulatu Sclavinii nadaje się obywatelom sclavińskim, obywatelom sarmackim niebędącymi obywatelami sclavińskimi, mieszkańcom Księstwa Sarmacji oraz cudzoziemcom zasłużonym dla Konsulatu Sclavinii.
5. Ordery państwowe Konsulatu Sclavinii nadaje i odbiera Konsul Sclavinii na wniosek Rady Konsulatu Sclavinii wyrażony uchwałą.
6. Odznaczenia państwowe Konsulatu Sclavinii nadaje i odbiera Konsul Sclavinii.
7. Ordery i odznaczenia państwowe Konsulatu Sclavinii nadaje się w drodze postanowienia w dni świąt i uroczystości państwowych, określonych ustawą.
8. Ordery państwowe Konsulatu Sclavinii, w każdej klasie, nadaje się tylko raz.
9. Ordery i odznaczenia państwowe Konsulatu Sclavinii odebrać można tylko i wyłącznie gdy odznaczony dopuścił się czynu, w skutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia państwowego Konsulatu Sclavinii.
10. Wzory baretek orderów i odznaczeń państwowych Konsulatu Sclavinii określa załącznik nr 1.

Art. 2.
[Order Jednorożca]

1. Order Jednorożca jest najwyższym odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
2. Order Jednorożca nadawany jest za znamienite, niepodważalne zasługi cywilne i wojskowe, a w szczególności za owocną, tytaniczną i niestrudzoną służbę Konsulatowi Sclavinii, prowadzącą do jego rozkwitu, chwały i dominacji.

Art. 3.
[Order Ostatecznej Krucjaty]

1. Order Ostatecznej Krucjaty jest drugim co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
2. Order Ostatecznej Krucjaty nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie Narodów Sclavińskich, a w szczególności za bohaterską walkę o zwycięstwo Ostatecznej Krucjaty, po przez działalność samorządową, sportową, naukową, kulturalną, publicystyczną, narracyjną oraz militarną.
3. Order Ostatecznej Krucjaty dzieli się na trzy klasy:
1) Klasa I – Krzyż Stalowy Orderu Ostatecznej Krucjaty,
2) Klasa II – Krzyż Żelazny Orderu Ostatecznej Krucjaty,
3) Klasa III – Krzyż Mosiężny Orderu Ostatecznej Krucjaty.

Art. 4.
[Krzyż Odrodzenia Sclavinii]

1. Krzyż Odrodzenia Sclavinii jest trzecim co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
2. Krzyż Odrodzenia Sclavinii nadawany jest za znamienite zasługi położone dla budowy, zachowania, utrzymania i rozwoju struktur państwa sclavińskiego po roku 2011 oraz w ramach uznania odznaczeń nadanych przed rokiem 2011.
3. Krzyż Odrodzenia Sclavinii dzieli się na dwie klasy:
1) Klasa I – Krzyż Odrodzenia Sclavinii z Kwiatangą,
2) Klasa II – Krzyż Odrodzenia Sclavinii.

Art. 5.
[Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa]

1. Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa jest czwartym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
2. Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa nadawany jest za znamienite zasługi dla nienaruszalności i integralności terytorialnej oraz bezpieczeństwa Konsulatu Sclavinii po przez przykładną służbę wojskową w ramach Korpusu Ekspedycyjnego Ostatecznej Krucjaty Waffen-OK.
3. Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa dzieli się na dwie klasy:
1) Klasa I – Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa z Kwiatangą,
2) Klasa II – Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa.

Art. 6.
[Medal Odolana Zwitariusza]

1. Medal Odolana Zwitariusza jest piątym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
2. Medal Odolana Zwitariusza nadawany jest za znamienite zasługi przynoszące znaczną korzyść Konsulatowi Sclavinii lub jego mieszkańcom.
3. Medal Odolana Zwitariusza dzieli się na trzy klasy:
1) Klasa I – Złoty Medal Odolana Zwitariusza,
2) Klasa II – Srebrny Medal Odolana Zwitariusza,
3) Klasa III – Brązowy Medal Odolana Zwitariusza.

Art. 7.
[Medal Michała Stoyałowskiego]

1. Medal Michała Stoyałowskiego jest szóstym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
2. Medal Michała Stoyałowskiego nadawany jest za wzorowe i owocne piastowanie urzędów publicznych w Konsulacie Sclavinii oraz zasługi w tworzeniu prawa.
3. Medal Michała Stoyałowskiego dzieli się na trzy klasy:
1) Klasa I – Złoty Medal Michała Stoyałowskiego,
2) Klasa II – Srebrny Medal Michała Stoyałowskiego,
3) Klasa III – Brązowy Medal Michała Stoyałowskiego.

Art. 8.
[Medal Stanisława Gertalda]

1. Medal Stanisława Gertalda jest siódmym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
2. Medal Stanisława Gertalda nadawany jest za wzorową i owocną działalność kulturalną, naukową oraz sportową.
3. Medal Stanisława Gertalda dzieli się na trzy klasy:
1) Klasa I – Złoty Medal Stanisława Gertalda,
2) Klasa II – Srebrny Medal Stanisława Gertalda,
3) Klasa III – Brązowy Medal Stanisława Gertalda.

Art. 9.
[Medal Helwetyka Romańskiego]

1. Medal Helwetyka Romańskiego jest ósmym co do rangi odznaczeniem Konsulatu Sclavinii.
2. Medal Helwetyka Romańskiego nadawany jest w uznaniu działań podjętych w czynie społecznym, dzięki którym ogół społeczności sclavińskiej odniósł wymierną i nieocenioną korzyść.
3. Medal Helwetyka Romańskiego dzieli się na trzy klasy:
1) Klasa I – Złoty Medal Helwetyka Romańskiego,
2) Klasa II – Srebrny Medal Helwetyka Romańskiego,
3) Klasa III – Brązowy Medal Helwetyka Romańskiego.

Art. 10.
[Przepisy końcowe]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik nr 1.

Image Order Jednorożca


Image Krzyż Stalowy Orderu Ostatecznej Krucjaty

Image Krzyż Żelazny Orderu Ostatecznej Krucjaty

Image Krzyż Mosiężny Orderu Ostatecznej Krucjaty


Image Krzyż Odrodzenia Sclavinii z Kwiatangą

Image Krzyż Odrodzenia Sclavinii


Image Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa z Kwiatangą

Image Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa


Image Złoty Medal Odolana Zwitariusza

Image Srebrny Medal Odolana Zwitariusza

Image Brązowy Medal Odolana Zwitariusza


Image Złoty Medal Michała Stoyałowskiego

Image Srebrny Medal Michała Stoyałowskiego

Image Brązowy Medal Michała Stoyałowskiego


Image Złoty Medal Stanisława Gertalda

Image Srebrny Medal Stanisława Gertalda

Image Brązowy Medal Stanisława Gertalda


Image Złoty Medal Helwetyka Romańskiego

Image Srebrny Medal Helwetyka Romańskiego

Image Brązowy Medal Helwetyka Romańskiego

(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
User avatar
Guedes de Lima
Posts: 4887
Joined: 1 Nov 2008, o 22:59
Gadu-Gadu: 6400192
Location: Eldorat

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Guedes de Lima »

Konsulu,
Nie ma takiego odznaczenia, które oddawałoby wkład jaki Konsul wniósł i nadal wnosi w rozwój Sclavinii - w imieniu swoim i obywateli dziękuję za fenomenalny wręcz projekt. Fantastyczne połączenie klimatu ostatnich lat i idei Ostatecznej Krucjaty z ukłonem w stronę dawnej Rzeczpospolitej. Dla mnie osobiście umieszczenie medali im. Michała Stoyałowskiego czy Stanisława Gertalda jest wzruszające i łapie za gardło. Ukłon również w stronę docenienia JKW Helwetyka. Ja ze swojej strony nie mam uwag. Coś pięknego. Baretka Krzyża Odrodzenia Sclavinii z Kwiatangą jest wybitna jak na mój gust. Poprę ten projekt, podpiszę go swoją wirtualną krwią.
GUEDES DE LIMA h. SZACHOWNICA
Ojciec Założyciel - Dumny Sclavińczyk
Właściciel Unicorn Media Corporation

Image

"Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu to był najbardziej nieodpowiedzialny projekt w historii mikroświata". - Piotr von Thorn-Cetnarovich, Prezydent Rzeczpospolitej Sclavińskiej.
User avatar
Roland
Posts: 4842
Joined: 1 Feb 2013, o 22:19
Location: Eldorat

Re: [LEGISLACJA] Symbole Konsulatu Sclavinii

Post by Roland »

Tak, staram się godzić dorobek Sclavinii możliwie szeroko. Stąd Order Jednorożca (Rzeczpospolita Sclavinii), Order Ostatecznej Krucjaty (Konsulat Sclavinii). Krzyż Odrodzenia Sclavinii to podziękowanie za budowę naszej prowincji po 2011 roku. Będę dążył do tego, by odznaczyć nim JKW Piotra II Grzegorza, JKW Mikołaja Jana, JKM Tomasza Ivona Hugona oraz kolejnych namiestników Sclavinii: Guedesa de Limę, Michała Augusta Staropodlaskiego, Michała Jerzego Hassa, Andrzeja Swarzewskiego, Konsulów I i II Konsulatu, JKM Alfreda oraz Ottona von Spee-Asketila. Krzyż Ostatecznego Zwycięstwa to podziękowanie za wkład w Waffen-OK. Tutaj chciałbym odznaczyć Młynka Kawowego, JKM Alfreda oraz uczestników mobilizacji powszechnej.

Wszystkie medale natomiast noszą nazwy od wybitnych przedstawicieli dziedzin, za które będą nadawane. Medal Odolana Zwitariusza - co oczywiste - dlatego, że mimo iż Odolan Zwitariusz aktywny nigdy nie był, na stałe pobudził narrację naszej prowincji. Medal Michała Stoyałowskiego, dlatego że był założycielem i pierwszym monarchą Sclavinii. Medal Stanisława Gertalda, dlatego że był ojcem sclavińskiej historii, nauki, kultury i odnosił wybitne sukcesy na tym polu. No i na koniec Medal Helwetyka Romańskiego, dlatego że w czasach nowożytnych, za sprawą jego oddolnej inicjatywy powstały takie cuda jak mennica, SEG oraz cały fundament Konsulatu Sclavinii, z którego czerpiemy.

Myślę, że tak należy.

Wskazówka do rozkazu nr 3 - Mustafa Owski

Zapoznaj się z artykułem Geneza Ostatecznej Krucjaty wydanym przez Sclaviński Instytut Historyczny. Może się to okazać pomocne w wykonaniu kolejnego zadania!
(—) Jaśnie Wielmożny Roland Heach-Romański herbu Złotogryf
z nadania Jego Książęcej i Królewskiej Mości markiz Thuringen

Image
Locked

Return to “Archiwum pałacowe”