Page 1 of 1

Wniosek o emisję znaczka - RVT Hrabia Ruhnhoff

Posted: 23 Oct 2017, o 22:18
by Michaelus
Szanowny Towarzyszu Ministrze,

Niniejszym w imieniu Sarmackie Ligi Piłkarskiej zwracam się z wnioskiem o emisję znaczka upamiętniającego 4-krotnego mistrza SLP i dwukrotnego zdobywcę Pucharu SLP - RVT Hrabia Ruhnhoff

Nazwa znaczka: RVT Hrabia Ruhnhoff
Nominał: 6000lt
Nakład: 30 sztuk
Data emisji: 28 października 19:30 (równo z pierwszym gwizdkiem 4. kolejki)
Limit: 2 sztuki
Nr konta: S00104 (Sarmacka Liga Piłkarska)
Projekt: Image

Re: Wniosek o emisję znaczka - RVT Hrabia Ruhnhoff

Posted: 24 Oct 2017, o 21:36
by Laurẽt
Jaśnie Wielmożny Wnioskodawco!
Szanowne Panie!
Szanowni Panowie!
Szanowni Członkowie SLP!


Wymogi formalne zostały spełnione, więc informuję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a jego emisja zostanie zrealizowana we wnioskowanym terminie poprzez wydanie stosownego postanowienia o emisji zgodnie z niżej zamieszczonym wzorem. Autorem projektu znaczka jest Michał markiz Michaelus.

Image


Z poważaniem,

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Re: Wniosek o emisję znaczka - RVT Hrabia Ruhnhoff

Posted: 27 Oct 2017, o 22:38
by Laurẽt
Jaśnie Wielmożny Wnioskodawco!
Szanowne Panie!
Szanowni Panowie!
Szanowni Członkowie SLP!


Informuję, że Postanowienie o emisji znaczka zostało wydane.

Z poważaniem,

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych

Re: Wniosek o emisję znaczka - RVT Hrabia Ruhnhoff

Posted: 30 Oct 2017, o 23:14
by Laurẽt
Jaśnie Wielmożny Wnioskodawco!
Szanowne Panie!
Szanowni Panowie!
Szanowni Członkowie SLP!


Dochód ze sprzedaży znaczka został przelany. W razie pojawienia się nieścisłości proszę o kontakt przez PK. Wniosek zamykam.

Z poważaniem,

(-) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Minister Spraw Wewnętrznych