Wniosek o emisję znaczka "Koronacja Roberta Fryderyka"

W tym miejscu znajdują się wszystkie wnioski, które dotyczyły emisji znaczków
Locked
User avatar
Heweliusz Popow
Posts: 422
Joined: 29 Mar 2015, o 17:27

Wniosek o emisję znaczka "Koronacja Roberta Fryderyka"

Post by Heweliusz Popow »

Szanowna Rado Ministrów!

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez Jego Książęcą Mość Roberta Fryderyka składam niniejszy wniosek o emisję znaczka w Poczcie Baridajskiej.

Image


Nazwa znaczka: Koronacja Roberta Fryderyka
Nominał (cena) znaczka: 2018 lt
Nakład znaczka: 50
Data emisji znaczka: 20 stycznia br. o godz. 18:50
Limit znaczka na jednego obywatela: 2
Numer konta, na który ma zostać przelany dochód ze sprzedaży znaczka: Dwór Książęcy (G00002)
Projekt znaczka wykonał Roland Heach-Romański.

Łączę wyrazy szacunku,
(—) Heweliusz Popow-Chojnacki,
Sekretarz Koronny.
User avatar
rybczak
Posts: 1825
Joined: 1 Jun 2009, o 16:43

Re: Wniosek o emisję znaczka "Koronacja Roberta Fryderyka"

Post by rybczak »

Rozumiem, że się wstrzymujemy z wnioskiem?
(—) diuk Paviel Gustolúpulo
Słoneczko Tropicany, Kuriozalny Bezczelny Cham


Image
User avatar
Heweliusz Popow
Posts: 422
Joined: 29 Mar 2015, o 17:27

Re: Wniosek o emisję znaczka "Koronacja Roberta Fryderyka"

Post by Heweliusz Popow »

Tak, Panie Ministrze. Bardzo przepraszam. Niebawem Dwór Książęcy złoży nowy wniosek.
(—) Heweliusz Popow-Chojnacki
Locked

Return to “Archiwum wniosków o emisję znaczka”