wniosek o wykładnię

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawy konstytucyjne
Awatar użytkownika
MAP
Posty: 2647
Rejestracja: 28 sty 2010, o 17:33
Gadu-Gadu: 6611720
Lokalizacja: Almera

wniosek o wykładnię

Post autor: MAP » 9 kwie 2013, o 17:40

Tomasz Ivowy mar. Karakachow-Pac
Prezes Sądu Najwyższego.


W imieniu swoim, jako namiestnik Baridasu zwracam się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Kto zarządza głosowanie nad wnioskiem o odwołanie marszałka w sytuacji gdy Książę złożył oświadczenie o abdykacji, nie powołano Marszałka-Seniora, a Marszałek Sejmu nie wydał decyzji stwierdzającej opróżnienie tronu książęcego?


UZASADNIENIE


Poseł Narodowej Sarmacji Andrzej Swarzewski złożył dziś w Sejmie wniosek o odwołanie MArszałka Sejmu. Zgodnie z przepisem art. 2 ust 1 Ustawy Sejmu - Regulamin Sejmu wybór Marszałka Sejmu przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia. W tej kadencji został nim Piotr Mikołaj, który zrzekł się mandatu wczoraj. Marszałek Sejmu stwierdził wygaśnięcie mandatu.
Marszałek - Senior powoływany jest przez Księcia. Ufam, że fakt abdykacji jest sądowi znany. Jego Książęca Wysokość Piotr II Grzegorz dwukrotnie potwierdził publicznie, iż uważa abdykację za skuteczną.
Dodatkowo sytuację komplikuje zaniechanie publikacji postanowienia o opróżnieniu tronu przez Marszałka Sejmu. Gdyby nie ten fakt, następca tronu, książę-in-spe, mógłby rozwiązać problem zgodnie z przepisami ustawy.

Wobec powyższego uznałem, że należy zwrócić się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wykładnię.
Mikołaj Torped
diuk Awary Południowej, markiz Sierpca
król-senior Baridasu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Hugo
Posty: 6595
Rejestracja: 21 maja 2010, o 10:31
Gadu-Gadu: 3081508
Lokalizacja: Nadzieja
Kontakt:

Re: wniosek o wykładnię

Post autor: Hugo » 9 kwie 2013, o 20:59

Postanawiam o nadaniu biegu sprawie z wniosku Namiestnika Baridasu
Wyznaczam do składu orzekającego JKW Daniela Łukasza, jako przewodniczącego, oraz siebie.
Tomasz Ivo Hugo
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża


gg 3081508
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Michal_Feliks
Posty: 1768
Rejestracja: 19 sty 2010, o 23:07

Re: wniosek o wykładnię

Post autor: Michal_Feliks » 10 kwie 2013, o 01:11

Miarka sie przebrala.

Oswiadczenie w tej sprawie zamieszczam na forum. Mysle ze Wysoki Sad nie musi sie klopotac.
pplk Defloriusz Dyman Wander
emeryt
Dom Seniora Związku Bojowników i Skalarów
ul. D. Knagga 64/13
00-234 Srebrny Róg

Obrazek
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Andrzej Swarzewski
Posty: 3749
Rejestracja: 18 wrz 2010, o 17:30

Re: wniosek o wykładnię

Post autor: Andrzej Swarzewski » 10 kwie 2013, o 14:43

Chyba musi, bo wyboru nowego Marszałka i tak nie można przeprowadzić.
Andrzej Swarzewski,
Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji,
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej.
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Awatar użytkownika
Daniel Chojnacki
Posty: 812
Rejestracja: 2 wrz 2008, o 16:57
Gadu-Gadu: 0
Kontakt:

Re: wniosek o wykładnię

Post autor: Daniel Chojnacki » 10 kwie 2013, o 21:56

Srebrny Róg, 10 kwietnia 2013 r.

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 10 kwietnia 2013 r.


Sąd Najwyższy w składzie:

— SSN Daniel Łukasz – przewodniczący,
— SSN Tomasz Hugo mar. Pac

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2013 r. sprawy z wniosku Namiestnika Baridasu

orzeka:

  1. głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Marszałka Sejmu zarządza Marszałek Sejmu lub Wicemarszałek Sejmu, w przypadku nieobecności Marszałka Sejmu;
  2. w sytuacji gdy Książę złożył oświadczenie o abdykacji, nie powołano Marszałka-Seniora, a Marszałek Sejmu został odwołany przez Sejm przed stwierdzeniem przez niego opróżnienia tronu książęcego, do powołania Marszałka-Seniora, który przeprowadzi wybór nowego Marszałka Sejmu, należy stosować przepisy art. 13 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Uzasadnienie:

Wniosek Namiestnika Baridasu, zdaniem Sądu należy z uwagi na możliwe rozumienie przez wnioskodawcę stwierdzenia „wybór” rozpatrzyć w dwóch płaszczyznach:

  1. Głosowania nad wnioskiem o odwołanie Marszałka Sejmu.
  2. Powołania Marszałka-Seniora w przypadku jego braku, niestwierdzonego opróżnienia tronu i odwołanego Marszałka Sejmu.

Wnioskodawca niewłaściwie zinterpretował słowo „wybór”, czy też szerzej - „przeprowadzenie wyboru Marszałka Sejmu”. Zgodnie z art. 20 ust. 2 zd. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji (zwanej dalej Konstytucją) oraz art. 2 ust. 1 zd. 2 ustawy Sejmu nr 107 - Regulamin Sejmu (zwanej dalej Regulaminem) „wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia”. Żadnych więcej uprawnień, kompetencji Marszałek-Senior nie posiada i dopóki Sejm nie odwoła Marszałka Sejmu lub ten sam nie zrezygnuje, Marszałek-Senior nie ma kompetencji działania.

Zwrot „przeprowadzenie wyboru Marszałka Sejmu” nie jest tożsamy z przeprowadzaniem głosowania nad jego odwołaniem. Zgodnie z art. 20 ust. 2 zd. 2 Konstytucji oraz art. 2 ust. 1 zd. 2 Regulaminu „pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu”. Kierowanie pracami Sejmu to m.in. zarządzanie głosowań nad wnioskami posłów. Sąd nie znajduje w prawodawstwie sarmackim żadnych podstaw, aby głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Marszałka Sejmu zarządzał Marszałek-Senior. Jedynie na podstawie art. 20 ust. 3 Konstytucji oraz art. 2 ust. 2 Regulaminu w związku z art. 2 ust. 3 Regulaminu Wicemarszałek Sejmu w przypadku niewykonywania przez Marszałka Sejmu obowiązków przez okres co najmniej 24 godzin, może zarządzić takie głosowanie, o ile mieści się to w jego obowiązkach (art. 20 ust. 3 in fine Konstytucji oraz art. 2 ust. 2 in fine Regulaminu).

Zdaniem Sądu jest to pewna niedoskonałość Regulaminu, który być może w kwestii odwołania osoby kierującej pracami Sejmu powinien zawierać konkretne przepisy. Bez względu na personalia Marszałków Sejmu, istnieje zagrożenie, że w przypadku złożenia wniosku o odwołanie Marszałka Sejmu, będzie mógł on „zamrozić” taki wniosek, nie zarządzając głosowania nad nim przez jak najdłuższy czas. I nie pomoże nawet przepis o zastępstwie przez Wicemarszałka, kiedy ten nie otrzyma odpowiednich uprawnień (obowiązków). Być może brak dotychczas (o ile Sądu pamięć nie myli) wniosków o odwołanie Marszałka Sejmu „uśpił” czujność prawodawcy na taką sytuację. Wydaje się ona, w obecnych okolicznościach, skrajna, jednak nie jest niczym nadzwyczajnym składanie wniosku o odwołanie Marszałka Sejmu.
Dla skuteczności abdykacji nie jest potrzebne stwierdzenie opróżnienia tronu książęcego przez Marszałka Sejmu.

Decyzja stwierdzająca opróżnienie tronu książęcego ma bez wątpienia charakter deklaratoryjny, wywiera skutki ex tunc, jest skuteczna z chwilą złożenia oświadczenia o abdykacji (art. 8 ust. 1 pkt 1). Piastun organu – Księcia Sarmacji – przestaje nim być z chwilą złożenia pozbawionego wad oświadczenia woli.

Jednak stwierdzenie opróżnienia tronu książęcego jest wymagane dla dalszych czynności formalno-prawnych istotnych z punktu widzenia ustroju państwa – objęcia tronu przez wyznaczonego następcę (jeśli takowy był wyznaczony) oraz objęcia funkcji Regenta przez Marszałka Sejmu i dalsze organy wymienione w art. 13 ust. 1 pkt 2 Konstytucji.

W sytuacji, gdy Książę złożył oświadczenie o abdykacji, brak jest powołanego Marszałka-Seniora, Marszałek Sejmu został odwołany przez Sejm przed stwierdzeniem opróżnienie tronu książęcego, do powołania Marszałka-Seniora, który przeprowadzi wybór nowego Marszałka Sejmu, należy stosować przepisy o Regencji – tymczasowym sprawowaniu władzy książęcej trwającym do objęcia tronu przez nowego monarchę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, w przypadku opróżnienia tronu książęcego władzę książęcą sprawują tymczasowo w następującym porządku, jako Regenci — Marszałek Sejmu, namiestnik Gellonii i Starosarmacji, namiestnik Teutonii, namiestnik Sclavinii. W związku z tym, że w przytoczonej sytuacji brak byłoby Marszałka Sejmu, do wyznaczenia Marszałka-Seniora umocowany byłby w pierwszej kolejności namiestnik Gellonii i Starosarmacji.

Nie jest umocowany do podejmowania czynności z tego zakresu wicemarszałek, gdyż jego kompetencja wygasa z momentem odwołania Marszałka lub zrzeczenia się przez niego mandatu. Wicemarszałek działa na podstawie upoważnienia organu Sejmu, jakim jest Marszałek, a bez tego pełnomocnictwa nie tyle traci to upoważnienie, co przestaje być wicemarszałkiem.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji wyroku, który jest ostateczny.
Daniel Chojnacki książę-senior, wicehrabia Przepadu
Nikt jeszcze nie polubił tej wypowiedzi

Zablokowany

Wróć do „Sąd Najwyższy”