Wniosek o wykładnie

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawy konstytucyjne
Locked
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Wniosek o wykładnie

Post by A0014 »

Wysoki Sądzie,

Na podstawie Art.2. Ustawy Sejmu nr 144 o Sądzie Najwyższym wnoszę o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni oraz na tym bazujące rozstrzygnięcie o prawidłowości, nieprawidłowości I i II czytania projektu Ustawy o Wolnej Elekcji: w szczególności poddania pod głosowanie poprawki zgłoszonej do przepisu o innym brzmieniu(w chwili zgłaszania). (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=30&t=12014&start=10#p121958).
Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy zgodne z Sarmackim Prawem jest poddawanie pod głosowanie, bez wiedzy osoby zgłaszającej, poprawki do przepisu, jeżeli już po jej zgłoszeniu dany przepis uległ zmianie w trybie autopoprawki?

Oraz również w związku z owa debata: czy zbyt krótki czas, który upłynął od zgłoszenia autopoprawek do końca debaty może skutkować pozbawienie posłów możliwości zgłoszenia poprawek i czy w konsekwencji może być podstawą do nakazania przez Sąd powtórzenia I i II czytania. Jeśli odpowiedź byłaby przecząca proszę również o rozstrzygnięcie w tej kwestii.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Wniosek o wykładnie

Post by Hugo »

Postanawiam o nadaniu biegu sprawie z wniosku Kanclerza.
Wyznaczam do składu orzekającego Alojzego v-hr. Pupkę-Bumbuma, jako przewodniczącego, JKW Daniela Łukasza oraz Mikołaja diuka Arped-Muzyka.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
MAP
Posts: 2735
Joined: 28 Jan 2010, o 16:33
Gadu-Gadu: 6611720
Location: Almera

Re: Wniosek o wykładnie

Post by MAP »

W związku z bezczynnością Przewodniczącego Składu, jako nowego Przewodniczącego wyznaczam JKW Daniela Łukasza.
Mikołaj Torped
diuk, markiz, renegat
User avatar
Daniel Chojnacki
Posts: 859
Joined: 2 Sep 2008, o 15:57
Gadu-Gadu: 0
Contact:

Re: Wniosek o wykładnie

Post by Daniel Chojnacki »

Sąd postanowił:

1) zawiesić postępowanie,
2) w związku z utratą legitymacji Miszy Koraba-Kaku do reprezentowania Rady Ministrów przed Sądem Najwyższym zwrócić się do piastuna organu Kanclerza, Markusa v-hr. Arpeda o złożenia oświadczenia w sprawie podtrzymania lub wycofania niniejszego wniosku,
3) wyznaczyć zawity termin na złożenie oświadczenia na 26 grudnia 2013 r.
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
User avatar
Markus
Posts: 3230
Joined: 12 Jul 2011, o 14:05
Gadu-Gadu: 0
Location: Almera

Re: Wniosek o wykładnie

Post by Markus »

Wysoki Sądzie,

Wycofuję wniosek. Odpowiedzi na pytania Miszy bar. Koraba-Kaku, w mojej opinii, nie mają najmniejszego sensu po dwóch miesiącach od uchwalenia Ustawy o wolnej elekcji.
(—) Marc Miquaiasu’un Arped
User avatar
Daniel Chojnacki
Posts: 859
Joined: 2 Sep 2008, o 15:57
Gadu-Gadu: 0
Contact:

Re: Wniosek o wykładnie

Post by Daniel Chojnacki »

Sąd postanowił:

pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Daniel Chojnacki książę-senior, hrabia Przepadu
Locked

Return to “Sąd Najwyższy”