Skarga na bezprawność aktu.

Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawy konstytucyjne
Locked
User avatar
IUdR
Posts: 5268
Joined: 23 Mar 2010, o 21:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Altbork/Ruhnhoff
Contact:

Skarga na bezprawność aktu.

Post by IUdR »

Prefektura Generalna
Pełnomocnik Prefekta Generalnego


SKARGA NA BEZPRWANOŚĆ AKTU


Wysoki Sądzie,

Korzystając z nadanego mi przez Prefekta Generalnego pełnomocnictwa, składam na ręce Wysokiego Sądu, skargę na bezprawność aktu prawnego, dokładnie zaś Postanowienia Regentki Księstwa Sarmacji o wygaśnięciu ważności Konstytuanty z dnia 29 września br. (DzP KS poz. 5557).

Mianowicie – Prefektura dopatruje się nielegalności ww. postanowienia, gdyż uważa je za niezgodne ze sclavińską Uchwałą Konstytuanty — Małą Konstytucją z dnia 11 listopada 2011 r. (DzP KS poz. 5220). Prefektura w szczególności ma na uwadze, iż w ww. postanowienie Regentka stwierdza wygaśnięcie składu Konstytuanty z powodu jego nieaktywności, podczas gdy wspomniana Uchwała Konstytuanty nie tylko nie daje Jego Królewskiej Mości (którego reprezentuje Jej Książęca Wysokość Regentka) takich uprawnień, ale w ogóle nie przewiduje takiej sytuacji (a co za tym idzie, nie definiuje pojęć takich jak „nieaktywność Konstytuanty”).

Wobec powyższych, niepodważalnych faktów, Prefektura Generalna Księstwa Sarmacji, zauważa zaistniały problem, a w przypadku stwierdzenia przez Wysoki Sąd bezprawności aktu (DzP KS poz. 5557), wnioskuje o uznanie go za niebyły i nakazanie przywrócenia sytuacji sprzed jego wykonania.


Łączę wyrazy szacunku,
(—)Ignacy Chojnacki de Ruth,
Baron Alborka, Prefekt Królestwa Baridasu
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Skarga na bezprawność aktu.

Post by Hugo »

Postanawiam o nadaniu biegu sprawie z wniosku Prefektury Generalnej, w imieniu której występuje Ignacy bar. Chojnacki de Ruth
Wyznaczam do składu orzekającego Jacka diuka Koraba, jako przewodniczącego, oraz siebie.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hochenhauser
Posts: 1264
Joined: 6 May 2012, o 15:42
Gadu-Gadu: 0
Location: Tzarburg, Angstrem

Re: Skarga na bezprawność aktu.

Post by Hochenhauser »

Szanowni Prefekci!
Oponowałbym:
Posłów do konstytuanty powołuje i odwołuje Król, według swojego uznania, z grona obywateli sarmackich zamieszkujących Królestwo, za zgodą Konstytuanty. Przepisu niniejszego nie narusza powołanie pierwszego składu konstytuanty przez Króla.

Ponieważ CAŁA Konstytuanta nie ma głosu we własnej sprawie, nie mogła się wypowiedzieć, więc działania Regentki BYŁY prawomocne.
Vladimir von Hochenhaüser
gość zagraniczny
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: Skarga na bezprawność aktu.

Post by Piotr_II_Grzegorz »

W imieniu Korony uznajemy zasadność wniosku. Z urzędu stwierdzamy, nieważność postanowień regentki w tym zakresie.

Stosowne działania zostaną podjęte po uchwaleniu prawa przez Sejm.


Przy okazji proszę marszałka dworu lub wicemarszałkinię o odpowiednią adnotację w DP.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Skarga na bezprawność aktu.

Post by Hugo »

W związku z powyższym, umarzam postępowanie.
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Sąd Najwyższy”