Strona 1 z 1

168/2017

: 24 paź 2017, o 21:06
autor: Sławomir
Grodzisk dnia 24.10.2017 r.

ROZKAZ Z-cy HETMANA WIELKIEGO Nr 168/17

w związku utrzymaniem stałej gotowości bojowej

ROZKAZUJĘ:1. Wszystkim żołnierzom pełniącym służbę w KSZ zameldowanie się w dniach 24-27 października 2017r. do godz. 23.59 w tym wątku poprzez stwierdzenie (np. ppor. John von Kowalski - melduje się na rozkaz).

2. Przekazanie przez dowódców, którzy posiadają podległych żołnierzy tej informacji, celem usprawnienia procesu meldowania się żołnierzy.

Wykaz żołnierzy KSZ podlegających obowiązkowi meldowania się.

Wiceadmirał Tytus Aureliusz-Chojnacki
Podpułkownik Tomasz Liberi
Podpułkownik Laurencjusz Ma Hi at Atera
Porucznik marynarz Mustafa Owski
Podporucznik Bartłomiej Czapka
Starszy sierżant Daniel January von Tauer-Krak
Bosman Henryk Wespucci
Bosmanmat Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Sierżant Konrad Jakub Arped-Friedman
Sierżant pilot David De Hoenhaim
Kapral Julian Fer At Atera
Mat Nikodem Thiefs
Starsza szeregowa Carmen Laurent
Starszy szeregowy Tymoteusz von Hohenzollern
Starszy szeregowy Sławomir von Hohenzollern-WikidajłoPrzypominam, że trzykrotne niezameldowanie się na rozkaz bez ważnego powodu skutkować będzie zwolnieniem ze służby w KSZ. Podstawą do zwolnienia będzie nieusprawiedliwiona nieobecność w służbie.

D-ca Wojsk Bojowych
/-/ gen.dyw. Gotfryd Slavik de Ruth

Re: 168/2017

: 24 paź 2017, o 23:09
autor: Laurencjusz
Podpułkownik Laurencjusz Ma Hi at Atera melduje się na rozkaz.

PS: podwładnych poinformowałem przez PK.

Re: 168/2017

: 25 paź 2017, o 08:14
autor: Bartek T. Czapka
Salut!

Podporucznik Bartłomiej Czapka melduje się na rozkaz.

Pozdrawiam,
b.

Re: 168/2017

: 25 paź 2017, o 16:34
autor: Tomasz Liberi
Podpułkownik Tomasz Liberi melduje się na rozkaz.

Re: 168/2017

: 25 paź 2017, o 17:30
autor: Wespucci
Bosman Wespucci melduje się na rozkaz.