Rozkaz Personalny nr 108

Rozkazy naczelnego dowództwa i inne akty wewnętrznego prawa KSZ
Locked
User avatar
Hetman_Gotfryd
Posts: 6736
Joined: 13 Dec 2009, o 15:16
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Rozkaz Personalny nr 108

Post by Hetman_Gotfryd »

Grodzisk dn. 03.01.2020 r.

ROZKAZ PERSONALNY Nr. 108
HETMANA WIELKIEGO KSIĘSTWA SARMACJI1. sierż. Daniel Szekeres ID AG693
Z dniem 29 grudniem 2019 r. przywracam do służby, w Książęcych Siłach Zbrojnych i wyznaczam przydział do Bazy w Anheim.

W stopniu- SIERŻANT
p.o DOWÓDCA BRYGADY
2 „KSIĄŻĘCA” BRYGADA KAWALERII POWIETRZNEJ/ I DYWIZJA MODUŁOWA


PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, art. 5 pkt 1 ust. 7, art. 10 ust. 4 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r.
§ 8pkt 3 i 5 Artykułów Hetmańskich Nr 25 Zasady powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 25 czerwca 2014 r.
UZASADNIENIE:
Na wniosek zainteresowanego, oraz stosownie do potrzeb Książęcych Sił Zbrojnych.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania, niniejszego rozkazu, prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.

2. szer. August von Hippogriff ID AH007
Z dniem 22 listopada 2019 r. powołuję do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych i wyznaczam przydział do Bazy Książęcych Sił Powietrzny w Punta.

W stopniu- SZEREGOWY
1. "Ferski" BATALION HYBRYDOWY / 63 SKRZYDŁO LOTNICZE


PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, art. 5 pkt 1 ust. 7, art. 10 ust. 4 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r.
§ 8pkt 3 i 5 Artykułów Hetmańskich Nr 25 Zasady powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 25 czerwca 2014 r.
UZASADNIENIE:
W związku z ukończeniem szkolenia unitarnego. Oraz po złożeniu, przysięgi wojskowej. Oraz stosownie do potrzeb, Książęcych Sił Zbrojnych.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania, niniejszego rozkazu, prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.

3. por. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza ID AG232
4. bsmt Thomas von Lisendorff ID AG106

Z dniem 3 stycznia 2020 r. Zwalniam z dotychczas, zajmowanego stanowiska służbowego i przenoszę do rezerwy.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r. § 14 pkt 1 i 2, § 17 pkt 1 i 2, § 18 pkt 1 i 2 Artykułów Hetmańskich nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.
UZASADNIENIE:
W związku z trzykrotnym, nie zameldowaniem się, na polecenie służbowe. Oraz długotrwały, nie braniem udziału w czynnościach wynikających z pełnionych funkcji.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania, niniejszego rozkazu, prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.

5. kpr. Erik Otton von Hohenburg ID AG643
6. szer. Michaił von Hippogriff-Vovkulak ID AG737

Z dniem 30 grudnia 2019 roku zwalniam ze służby, w Książęcych Siłach Zbrojnych, oraz przenoszę do rezerwy.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r. § 14 pkt 1 i 2, § 17 pkt 1 i 2, § 18 pkt 1 i 2 Artykułów Hetmańskich nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.
UZASADNIENIE:
W związku z przeprowadzonym, postępowaniem. Na podstawie, wniosku dowódcy Bazy, oraz po rozpatrzeniu, dowodów. Zgromadzonym w toku postępowania, decyduję o zwolnieniu w/w do rezerwy.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanym przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty ukazania się, rozkazu personalnego. Prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.

7. st. szer. Joahim von Ribertrop von Sarm ID AG960

Z dniem 30 grudnia 2019 r. Na podstawie przeprowadzonego, postępowania w KŻW. N/W żołnierz został ukarany, degradacją do stopnia SZEREGOWEGO.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r. § 14 pkt 1 i 2, § 17 pkt 1 i 2, § 18 pkt 1 i 2 Artykułów Hetmańskich nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.
UZASADNIENIE:
W związku z przeprowadzonym, postępowaniem w KŻW. Na podstawie, wniosku Hetmana Wielkiego oraz po rozpatrzeniu, dowodów. Zgromadzonym w toku postępowania wyjaśniającego.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanym przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty ukazania się, rozkazu personalnego. Prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.

Image
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Image
Locked

Return to “Prawo Wojskowe”