Rozkaz Personalny nr 109

Rozkazy naczelnego dowództwa i inne akty wewnętrznego prawa KSZ
Locked
User avatar
Hetman_Gotfryd
Posts: 6736
Joined: 13 Dec 2009, o 15:16
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Rozkaz Personalny nr 109

Post by Hetman_Gotfryd »

Grodzisk dn.22.02.2020 r.

ROZKAZ PERSONALNY Nr. 109
HETMANA WIELKIEGO KSIĘSTWA SARMACJI


1. gen. bryg. Marek von Thorn-Chojnacki ID: A7718
2. mjr Teodozjusz Azoramath-Arped ID: A7970
3. kmdr ppor. Mustafa Owski ID: A9160
4. sierż. Daniel Szekeres ID: AG693
5. szer. Arsacjusz Walidacki ID: AH014


Z dniem 22 lutego 2020 r. Zwalniam z dotychczas, zajmowanych stanowisk służbowych i przenoszę do rezerwy.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r. § 14 pkt 1 i 2, § 17 pkt 1 i 2, § 18 pkt 1 i 2 Artykułów Hetmańskich nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.
UZASADNIENIE:
W związku z trzykrotnym, nie zameldowaniem się, na polecenie służbowe. Oraz długotrwały, nie braniem udziału. W czynnościach, wynikających z pełnionych funkcji.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania, niniejszego rozkazu, prawo odwołania, do Hetmana Wielkiego KS.


Image
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Image
Locked

Return to “Prawo Wojskowe”