Rozkaz Personalny nr 110

Rozkazy naczelnego dowództwa i inne akty wewnętrznego prawa KSZ
Locked
User avatar
Hetman_Gotfryd
Posts: 6736
Joined: 13 Dec 2009, o 15:16
Gadu-Gadu: 0
Location: Ruhnhoff

Rozkaz Personalny nr 110

Post by Hetman_Gotfryd »

Grodzisk dn.27.02.2020 r.

ROZKAZ PERSONALNY Nr. 110
HETMANA WIELKIEGO KSIĘSTWA SARMACJI1. sierż. Januszek von Hippogriff-Pałasz ID: AG866

Z dniem 25 lutego 2020 r. Zwalniam z dotychczas, zajmowanego stanowiska służbowego i przenoszę do rezerwy.
PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r. § 14 pkt 1 i 2, § 17 pkt 1 i 2, § 18 pkt 1 i 2 Artykułów Hetmańskich nr 17 o zasadach powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych.
UZASADNIENIE:
W związku, z wyborem na Księcia Sarmacji. Przychylam się, do wniosku żołnierza.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania, rozkazu prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.


2. kpr. Albert Jan Maat von Hippogriff ID: AG681

Z dniem 27 lutego 2020r. Wyznaczam na nowe, stanowisko służbowe. Z zachowaniem dotychczasowego, przydziału służbowego.

W stopniu- SIERŻANT
p.o OFICER PRASOWY


PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, art. 5 pkt 1 ust. 7, art. 10 ust. 4 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r.
§ 8pkt 3 i 5 Artykułów Hetmańskich Nr 25 Zasady powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 25 czerwca 2014 r.
UZASADNIENIE:
Stosownie do potrzeb Książęcych Sił Zbrojnych.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania rozkazu prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.


3. por. Bartosz von Thorn-Janiczek ID: A3199

Z dniem 27 lutego 2020r. mianuję żołnierza na stopień KAPITANA pozostawiając na dotychczas zajmowanych stanowiskach służbowych.

PODSTAWA PRAWNA:
art. 2 ust. 2, art. 5 pkt 1 ust. 7, art. 10 ust. 4 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy Nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 08 listopada 2004 r.
§ 8pkt 3 i 5 Artykułów Hetmańskich Nr 25 Zasady powoływania do służby, przebiegu służby, zwalniania ze służby oraz przywracania do służby w Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 25 czerwca 2014 r.
UZASADNIENIE:
Stosownie do potrzeb Książęcych Sił Zbrojnych.
POUCZENIE PRAWNE:
Zainteresowanemu przysługuje, w terminie siedmiu dni. Od daty opublikowania rozkazu prawo odwołania do Hetmana Wielkiego KS.


Image
Gotfryd Slavik de Ruth
HETMAN WIELKI KSZ
h.Czarna Lilia
Palatyn Ruhnhoff
Naturegráfa ik Brandiš Mooa
Diuk Kamiennego Brzegu
Rektor Teutońskiego Instytutu Historii

Image
Locked

Return to “Prawo Wojskowe”