Page 1 of 1

Alarm

Posted: 10 Jul 2017, o 13:36
by Hetman_Gotfryd
Zarządzam alarm podziałów w Bazie, wszyscy żołnierze mają obowiązek się zameldować.
Dodatkowo zarządzam, przegląd uzbrojenia w BAZIE. Chciałbym mieć informacje o okrętach i ich wyposażeniu.

Re: Alarm

Posted: 12 Jul 2017, o 13:25
by Wespucci
Melduję się na rozkaz.

Re: Alarm

Posted: 14 Jul 2017, o 17:24
by Mustafa Owski
Melduję się na rozkaz.