Artykuły Hetmańskie nr 16 - Etat Książęcych Sił Zbrojnych

Locked
User avatar
Magnum
Posts: 394
Joined: 2 Sep 2008, o 12:32
Gadu-Gadu: 1980603

Artykuły Hetmańskie nr 16 - Etat Książęcych Sił Zbrojnych

Post by Magnum »

Na podstawie art. 2 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

1. Ustanawiam Etat Książęcych Sił Zbrojnych, zwany dalej "Etatem KSZ".

2. Etat KSZ ma za zadanie:
a) uporządkowanie struktury KSZ,
b) graficzne ukazanie stopnia, zajmowanego stanowiska służbowego oraz podległości służbowej,
c) ukazanie stanów ilościowych żołnierzy - zakładka "stan dla dowódcy",
d) ukazanie listy żołdów i należności - zakładka "uposażenie",

3. Do Etatu KSZ wgląd mają bezpośrednio:
a) Hetman Wielki Księstwa Sarmacji,
b) Szef Administracji KSZ,
c) Dowódcy rodzajów wojsk.

4. Pozostali żołnierze będą informowani o aktualnej zależności służbowej i stopniu na podstawie rozkazów personalnych. Do rąk własnych otrzymywać będą stosowny wyciąg z rozkazu.

5. Za archiwum rozkazów personalnych odpowiedzialny jest Szef Administracji KSZ.

6. Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
ImageImageImageImageImage

Image
Locked

Return to “Prawo Wojskowe”