Przysięga wojskowa - Julian Fer at Atera

Locked
User avatar
Julian FER
Posts: 3128
Joined: 24 Oct 2014, o 15:16

Przysięga wojskowa - Julian Fer at Atera

Post by Julian FER »

Ja, żołnierz Książęcych Sił Zbrojnych, przysięgam służyć wiernie Księciu i Koronie, bronić niepodległości Księstwa Sarmacji i jego granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza sarmackiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.

(-) Julian v-hr. Fer at Atera
Locked

Return to “Przysięga Wojskowa”