C/2 Jasiński vs Swarzewski

Locked
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

C/2 Jasiński vs Swarzewski

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Zielnybor, 16 sierpnia 2011r.

Sąd Najwyższy,
Srebrny Róg

Oskarżyciel: Adrian Jasiński (AB531)
Oskarżony: Andrzej Swarzewski (AD718)

OSKARŻENIE:

Dnia 16 sierpnia 2011r. oskarżony na łamach Przeglądu Sportowego nazwał mnie pseudokibicem. Ja czuje się bardzo urażony tą wypowiedzią. Ja jestem prawdziwym i kulturalnym kibicem drużyny KS Hergolien i ta wypowiedź to znieważenie mojej osoby i pomówienie.

Wysoki Sądzie!

W związku z powyższym wnoszę o wymierzenie kary miesiąca więzienia, zadośćuczynienia w wysokości 15000 libertów oraz publicznych przeprosin na łamach Przeglądu Sportowego.

Dowód:
Wydanie Przeglądu Sportowego z dnia 16 sierpnia 2011r. (download/file.php?id=337)

Podpisano: Jasiński
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: C/2 Jasiński vs Swarzewski

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji

Książę Sarmacji
po rozpoznaniu sprawy z powództwa Adriana Jasińskiego
przeciwko Andrzejowi Swarzewskiemu

orzeka:
oddalić powództwo.

UZASADNIENIE.

Powód zarzucił pozwanemu naruszenie jego dóbr osobistych poprzez nazwanie go pseudokibicem i zażądał zadośćuczynienia pieniężnego oraz przeprosin.

Powództwo nie jest zasadne albowiem mieści się w ocenie Księcia w granicach dozwolonej krytyki biorąc pod uwagę całokształt zachowania powoda. Wielokrotne łamanie norm porządku prawnego uzasadnia krytykę jego osoby w tym, być może wyolbrzymione i nieprawdziwe określenie go jako pseudokibica. Wobec braku bezprawności czynu powództwo należało oddalić.

Przeprowadzanie rozprawy wobec jasności materiału dowodowego uznano za niezasadne.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Locked

Return to “Archiwum wyroków”