SN/KK/7/2011 - Jasiński vs. Swarzewski

Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/KK/7/2011 - Jasiński vs. Swarzewski

Post by Hugo »

Adi1992 wrote:Zielnybor, 16 sierpnia 2011r.

Sąd Najwyższy,
Srebrny Róg

Oskarżyciel: Adrian Jasiński (AB531)
Oskarżony: Andrzej Swarzewski (AD718)

OSKARŻENIE:

Dnia 16 sierpnia 2011r. oskarżony na łamach Przeglądu Sportowego nazwał mnie pseudokibicem. Ja czuje się bardzo urażony tą wypowiedzią. Ja jestem prawdziwym i kulturalnym kibicem drużyny KS Hergolien i ta wypowiedź to znieważenie mojej osoby i pomówienie.

Wysoki Sądzie!

W związku z powyższym wnoszę o wymierzenie kary miesiąca więzienia, zadośćuczynienia w wysokości 15000 libertów oraz publicznych przeprosin na łamach Przeglądu Sportowego.

Dowód:
Wydanie Przeglądu Sportowego z dnia 16 sierpnia 2011r. (download/file.php?id=337)


Hugo wrote:Srebrny Róg, dnia 17 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę w części karnej do referatu SSN Jacka diuka Koraba i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego SSN Filipa kaw. de Wieniawę.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/KK/7/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/7/2011 - Jasiński vs. Swarzewski

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 17 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Odwołać ze składu orzekającego SSN Filipa kaw. de Wieniawę.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego PSN Tomasza Hugo bnt. Paca.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/7/2011 - Jasiński vs. Swarzewski

Post by A0014 »

Srebrny Róg, dnia 17 sierpnia 2011r.

sygn. akt: SN/KK/7/2011

POSTANOWIENIE


Wobec jasności całej sytuacji Sąd postanawia o nieprzeprowadzaniu rozprawy.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Prezesa Sądu Najwyższego.

(-)
Przewodniczący Składu Orzekającego
(—) Misza Korab-Kaku
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/7/2011 - Jasiński vs. Swarzewski

Post by A0014 »

Srebrny Róg, dnia 17 sierpnia 2011r.
sygn. akt: SN/KK/7/2011

WYROK


w imieniu Księstwa Sarmacji


Sąd Najwyższy w składzie:
Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
PSN Tomasz Hugo bnt Pac

po rozpoznaniu sprawy z oskarżenia prywatnego reprezentowanego przez Adriana Jasińskiego (AB531) przeciwko Andrzejowi Swarzewskiemu (AD718) oskarżonemu o przestępstwo z art. 43 ust. 1 pkt 3pomawianie innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do określonej działalności, stanowiska lub zawodu, UNIEWINNIA go od zarzucanego mu czynu.

UZASADNIENIE


W ocenie Sądu wymieniony przez Powoda czyn nie wypełnił znamion przestępstwa. "Przegląd Sportowy", w ocenie sądu ma charakter w dużej swojej części satyryczny, nawiązujący stylem do realnych, niszowych gazet brukowych o czym świadczyć może chociażby umieszczone w nim zdjęcie podpisane " Samotny Germain Sirot wakacje spędził na łąkach Zielnyboru ze swoim koniem Heliotem.". Wobec tego Sąd uznał za nieprawdopodobne by owa publikacja mogła poniżyć powoda w oczach opinii publicznej.

Od wyroku nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)Jack diuk Korab - Przewodniczący Składu Orzekającego
(-)PSN Tomasz Hugo bnt Pac
(—) Misza Korab-Kaku
Locked

Return to “Archiwum wyroków”