SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by kaxiu »

Wysoki Sądzie,
Mój post zawierał cytat któregoś z przedmówców (chyba p. Swarzewskiego), a pod tym zdanie w rodzaju "Jasne, a wszyscy wiemy przecież, że słońce kręci się wokół ziemi, a nie na odwrót - to przecież widać gołym okiem".

W pełni zrozumiem, że ktoś mało inteligentny mógłby by pomyśleć, że to offtop, bo przecież wątek nie tyczył się teorii heliocentrycznej. Tym niemniej, osoba bardziej inteligentna bez wątpienia zauważyła że była to ironia, z pomocą którą skomentowałem tezę cytowanego.

Nie ulega wątpliwości, że prefekt, będący przecież elitą intelektualną Sarmacji, zrozumiał kontekst wypowiedzi - jednak pomimo to ją usunął, do czego zresztą się przyznał - faktu tego więc nie trzeba już dowodzić.


W każdym bądź razie, po zakończeniu przewodu sądowego pozwolę sobie szerzej wypowiedzieć się w tematyce - podsumowywując zeznania świadków, oskarżonego oraz porównać jego działania z obowiązującym stanem prawnym.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
User avatar
IUdR
Posts: 5268
Joined: 23 Mar 2010, o 21:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Altbork/Ruhnhoff
Contact:

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by IUdR »

korab wrote:3.Sąd Wzywa świadków:
1. Natalię Elenę von Lichtenstein-Hergemon (T1277) ,
2. Andrzeja Swarzewskiego (AD718),
3. Ignacego Urbana Żółtowskiego de Ruth (T1167)
Prosiłbym świadków o ustosunkowania się do przedstawionych na sali sądowej treści zarzutów w nieprzekraczalnym do 26 sierpnia 2011 r. oraz w miarę możliwości przypomnienie sobie treści postów, o których wspomina Oskarżyciel/Powód.


Istotnie brałem udział w rzeczonej dyskusji, tak więc z całą pewnością potwierdzić mogę, iż nastąpiło skasowanie postu Powoda przez Oskarżonego. Jednocześnie jestem pewien, iż posty o których wspominają Strony miały wspomniane już znaczenie (co do brzmienia - nie jestem w stanie potwierdzić każdego słowa). Jako bioracy udział w dyskusji muszę rzec, iż kasowanie tego typu wypowiedzi ułatwia dyskusję - niemniej kasowanie postu osoby chronionej podówczas immunitetem i zastąpienie go postem również od tematu dysputy odbiegającym nie stanowi przesłanki dającej obywatelowi w pełni zaufać Państwu. Tyle ode mnie.
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
User avatar
Andrzej Swarzewski
Posts: 4733
Joined: 18 Sep 2010, o 16:30

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by Andrzej Swarzewski »
Wysoki Sąd wrote:3.Sąd Wzywa świadków:
(...)
2. Andrzeja Swarzewskiego (AD718),

Wysoki Sądzie!
Niestety nie jestem w stanie przypomnieć sobie przebiegu dyskusji, lecz pamiętam, iż Oskarżony zostawił post o treści "Jak kota nie ma to myszy harcują".
Dziękuję za uwagę i oczekuję dalszych pytań.
Andrzej Swarzewski
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by A0014 »

Sąd upomina Pana Swarzewskiego, przypominając mu, że to jest Sąd, a nie Show. Uprasza się o nie formułowanie wypowiedzi w stylu "Dziękuję za uwagę i oczekuję dalszych pytań."

W związku z zabraniem głosu przez powoda, oskarżonego i świadków, Sąd zwraca się do stron o ewentualne wyrażenie chęci zadania pytań czy to stronie czy to świadkowi. Odbywać się to będzie poprzez Przewodniczącego Składu Orzekającego.
Wyznaczam ostateczny termin sformułowania takich pytań do 27 sierpnia godz.12.00.
Jeśli strony zadeklarują brak chęci zadawania pytań to przejdziemy do ew. mów końcowych i ew. wniosków końcowych.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
IUdR
Posts: 5268
Joined: 23 Mar 2010, o 21:40
Gadu-Gadu: 0
Location: Altbork/Ruhnhoff
Contact:

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by IUdR »

Wysoki Sądzie!
Jako iż będę nieobecny do dna 28 sierpnia br. proszę o zwolnienie z odpowiedzi na pytania stron do świadków lub przedłużenie terminu na składanie odpowiedzi (w przypadku zadania pytań).
Sierota Baridaska Po Zdrowym Rozsądku Mająca Zatwardzenie
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by A0014 »

Sąd przyjmuje do wiadomości nieobecność.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Marek
Posts: 2023
Joined: 12 Oct 2008, o 22:27
Gadu-Gadu: 0

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by Marek »

Wysoki Sądzie
Ja z swojej strony, nie mam pytań.
(-) gen.bryg.Marek diuk von Thorn-Chojnacki (A7718)
User avatar
kaxiu
Posts: 2194
Joined: 11 Oct 2008, o 16:17

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by kaxiu »

Jak wyżej,
Czekam na wyznaczenie terminu wygłoszenia mów.
Wojciech Hergemon
Graf Wilczego Lasu
Książę Zielnyboru
Księstwo Zielnyboru

Gdzieś hen daleko, na wodach Oceanu Mroźnego...
A0014
Posts: 4349
Joined: 2 Sep 2008, o 12:54
Gadu-Gadu: 1829224

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by A0014 »

Wobec braku pytań.

Sąd wyznacza nieprzekraczalny termin na wygłoszenie mów końcowych, na zgłaszanie ew. wniosków końcowych do dnia 27 sierpnia.
Jednocześnie Sąd poucza strony, że jest to ich prawo, nie obowiązek.

Jednocześnie Sąd zastrzega, że wygłoszenie mów przez strony, ew. deklaracja o ich nie wygłaszaniu i nie zgłaszaniu wniosków skutkować będzie zakończeniem rozprawy.
(—) Misza Korab-Kaku
User avatar
Marek
Posts: 2023
Joined: 12 Oct 2008, o 22:27
Gadu-Gadu: 0

Re: SN/KK/8/2011 - Hergemon vs. Lipa

Post by Marek »

Wysoki Sądzie

Zacznę może w ten sposób, ze przyznałem się do winy, może i popełniłem przewinienie, ale wedle mojej oceny nie zasługuje na taką karę którą zasugerował Oskarżyciel. Tak, przyznałem się do winy, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, ze działem zgodnie z dobrem ogólnosarmackim. Bo pilnując ''porządku'' w miejscu publicznym, zawsze kierował się dobrem innych. Post pana Hergemona, nie miał żadne wartości która mogłaby, w jakiś sposób narazić go na straty. Chodzi tu w całej rozprawie praktycznie, o usuniecie jednego zdania "Jasne, a wszyscy wiemy przecież, że słońce kręci się wokół ziemi, a nie na odwrót - to przecież widać gołym okiem".Może postąpiłem nieprofesjonalnie usuwając post, a w jego miejsc wystawiając lakoniczne odniesienie. Tak jak wspominał tu świadek Zółtowski '' Jako bioracy udział w dyskusji muszę rzec, iż kasowanie tego typu wypowiedzi ułatwia dyskusję''. Na koniec chciałbym poprosić Wysoki Sąd, o jak najłagodniejszy wymiar kary, lub kare grzywny na dowolną instytucję naukową lub kulturalną.
(-) gen.bryg.Marek diuk von Thorn-Chojnacki (A7718)
Locked

Return to “Archiwum wyroków”