C/3 Lipa vs. Zielnyborska Plotkara i Kasia Hergemon-Euskadi

User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: C/3 Lipa vs. Zielnyborska Plotkara i Kasia Hergemon-Euskadi

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Wyrok w imieniu Księstwa Sarmacji

Książę Sarmacji,
po rozpoznaniu sprawy z powództwa Marka Lipy przeciwko Kasi Hergemon-Euskadi i Zielnyborskiej Plotarze
orzeka:

1) zasądza od Kasi Hergemon-Euskadi na rzecz Marka Lipy kwiotę 25.000 libertów tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych;
2) w pozostałym zakresie powództwo oddala.

Skrócone uzasadnienie.

O ile dopuszczalnym jest nazwanie w konkretnej sytuacji skazanego kryminalistą, to bezprawnym jest publikowanie pod jego adresem artykułu mającego wszelkie znamiona trollingu, zmierzającego bezpośrednio do upokorzenia osoby fizycznej.

Kwota 25.000 lt jest adekwatna do rozmiary szkody.

Brak podstaw do odpowiedzialności po stronie wydawcy.

Dlatego orzeczono jak w sentencji.


Wyrok wykonam osobiście
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

Re: C/3 Lipa vs. Zielnyborska Plotkara i Kasia Hergemon-Euskadi

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Wyrok wykonano.

1) przelano kwotę 9448 lt na konto Marka Lipy
2) resztę zobowiązania wpisano do hipoteki http://beta.sarmacja.org/index.php?p=pr ... poteka,175
Wierzyciel może wnieść o ogłoszenie upadłości dłużnika.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Locked

Return to “Archiwum wyroków”