SN/KK/12/2011 - kaxiu vs L. Żółtowski

Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

SN/KK/12/2011 - kaxiu vs L. Żółtowski

Post by Hugo »

kaxiu wrote:1. Oznaczenie uprawnionego wnioskodawcy:Wojciech wicehrabia Hergemon
2. Oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy: brak
3. Oznaczenie oskarżonego: Leszek bar. Żółtowski de Ruth,
4. Określenie stanu faktycznego ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności

Dnia 23 sierpnia 2011 r. o godzinie 21:39 (wg. czasu forum) i dalej w wątku „Matka siedzi z tyłu” byłem ofiarą bezprezedensowego ataku furii i frustracji oskarżonego, któremu zarzuciłem, że stosowanie wygwiazdkowanych wulgaryzmów jest w mojej ocenie dziecinne. Oskarżony napisał:
Dnem to już jest samo wdawanie się w dyskusję z Tobą. Wybacz, ale generalnie nie robi to na mnie wrażenia, jak stara się mnie obrazić ktoś, komu bez zająknięcia przychodzi pisać teksty w stylu "co diuk pierdoli", "spierdalaj śmieciu", czy nabijanie się z czyjejś niepełnosprawności. Ubzdurałeś sobie, że fajnie jest obrzucać gównem wszystkich, którzy Ci nie pasują, zachowując przy tym swoją śmieszną maskę superintelektualisty. Wszyscy mają Ciebie dość, tylko nikomu się nie chce z Tobą regularnie walczyć, bo to jak bitwa z wiatrakami. Tak samo było z Yaraehem, nadarzyła się okazja, to już go nie ma. Przykro mi, że muszę to wszystko mówić i zniżać się do Twojego nikczemnego poziomu. Tym bardziej jest to przykre, że nikt nawet dupy nie ruszy, żeby choćby za mną stanąć, a już o przyznaniu racji nie wspomnę. Znajdujesz w mojej wypowiedzi coś, za co mógłbyś mnie pozwać? To wal z pozwem śmiało, spływa to po mnie. Chętnie się zrzeknę immunitetu, jeśli sobie życzysz. Wykorzystaj to co daje Ci państwo prawa tylko po to, żeby nadal robić wała ze wszystkich dookoła, żeby ponarzekać jak to Ci źle, bo cośtam cośtam Prefektura, cośtam Książę, cośtam inne pierdoły, cośtam Żółtowski, cośtam jeszcze cośtam.


W zasadzie powyższej wypowiedzi nie muszę komentować, naruszenie moich dóbr osobisystych jest oczywiste - pragnę jedynie dodać, że nigdy nie użyłem wobec diuka Kościńskiego zwrotu "spierdalaj śmieciu" - tym samym oskarżony nie tylko mnie znieważył, ale również perfidnie pomówił. Na marginesie, oskarżony doskonale wie, że mój stosunek do jego idola - diuka Kościńskiego - wynika z faktu, iż nie tak dawno bezpodstawnie określił mnie mianem członka obcego wywiadu, próbującego przejąć KS. Takiego oszczerstwa chyba również, nie trzeba komentować.

5. Wnioskowane rozstrzygnięcie sprawy
Kara więzienia w wymiarze 3 miesięcy, kara dodatkowa zakazu pełnienia funkcji publicznych przez 2 miesiące.

6. Powoływane dowody
viewtopic.php?f=115&t=3712&st=0&sk=t&sd=a&start=40#p37429
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=spierdalaj+%C5%9Bmieciu

7. Uzasadnienie

Wysoki Sądzie,
Uzasadnienie w tej sprawie w zasadzie jest zbędne - przestępstwo jest oczywiste. Należy tylko nadmienić, że oskarżony rozpoczął swoją "krucjatę"(?) przeciwko mojej osobie, po tym jak został posłem i ministrem - mówiąć więć językiem potocznym - można podejrzewać, że uderzyła mu woda sodowa do głowy.

Oskarżenie wnoszę dopiero w dniu dzisiejszym, ponieważ liczyłem na to, że członkowie rządu ludowego uspokoją się w ciągu paru tygodni od wygranej - niestety myliłem się. Członkowie Rządu Ludowego nadal myślą, że stoją ponad prawem - komentują pozwy (zadziwiające jest to, że sąd ich za to nie kara, a np. Jasińskiego już tak), rzucają dalsze pomówienia, są wulgarni etc. Dlatego też konieczna staje się interwencja wymiaru sprawiedliwości.

W chwili obecnej, nie będę szczegółowo komentować wypowiedzi oskarżonego, uczynię to dopiero jeżeli zajdzie taka potrzeba - tj. oskarżony (lub jego pełnomocnik w osobie PMK) zacznie dowodzić, że jestem wielbłądem.Hugo wrote:Srebrny Róg, dnia 13 września 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Przekazać sprawę do referatu SSN Jacka diuka Koraba i powierzyć mu funkcję przewodniczącego składu.
2. Wyznaczyć do składu orzekającego PSN Tomasza Hugo bar. Paca.
3. Nadać sprawie sygnaturę SN/KK/12/2011.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/12/2011 - kaxiu vs L. Żółtowski

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 13 września 2011 r.


POSTANOWIENIE


1. Niniejszym otwieram przewód sądowy w sprawie z oskarżenia prywatnego Obyw. Wojciecha v-hr. Hergemona (T0003) przeciwko Obyw. Leszkowi bar. Żółtowskiemu de Ruth (T1102).

2. Sąd wzywa Oskarżonego - Obyw. Leszka bar. Żółtowskiego de Ruth (T1102) do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie nieprzekraczalnym do 15 września 2011 r. Poucza się, że niezastosowanie się do wezwania Sądu będzie miało skutek odmowy złożenia wyjaśnień przez oskarżonego. Dopuszczenie wyjaśnień złożonych po terminie może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn po ich przedłożeniu Sądowi.

3. Wzywa się do powstrzymania od wypowiedzi, zwłaszcza komentowania wyjaśnień Oskarżonego, pozostałych uczestników procesu do czasu wezwania ich do składania wyjaśnień i zeznań. Wezwanie to rozciąga się na całość rozprawy - Sąd nie będzie go ponawiał, tylko od razu przejdzie do wyciągania konsekwencji.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy.

(-)
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Leszke
Posts: 2612
Joined: 20 Mar 2010, o 20:51
Gadu-Gadu: 11062619
Location: Fer
Contact:

Re: SN/KK/12/2011 - kaxiu vs L. Żółtowski

Post by Leszke »

Wysoki Sądzie,

Wicehrabia Hergemon ewidentnie od samego początku dyskusji w wątku "Matka siedzi z tyłu" starał się mnie sprowokować - chciał dać wszystkim do zrozumienia, że zgłoszona przeze mnie konieczność wyodrębniania z jednego z wątków powitalnych dyskusji offtopicowej jest czystą głupotą. Jak widać po decyzji administracji Forum Centralnego o rozdzieleniu wątków - moja uwaga była słuszna, a narzekania wicehrabiego już nie zupełnie.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że lekceważące, a i czasem (niestety) obraźliwe zachowanie wicehrabiego wobec innych obywateli nie jest nowością - stąd też słowa o tym, że denerwuje on wszystkich. Słowo "wszyscy" było użyte na wyrost - efekt zdenerwowania. Nie jest to także myśl wyssana z palca - niewielu spotkałem ludzi, którzy zachowaniem wicehrabiego nie byliby zdegustowani, śmiem wątpić że takich osób nie znam wcale. Wniosek - szkodliwość społeczna mojej wypowiedzi jest znikoma.

W efekcie zdenerwowania nastąpiła także pomyłka w cytowaniu wypowiedzi, a chodzi tu o osławione "spierdalaj śmieciu". W wątku w którym padły te słowa wypowiadał się także stały kompan wicehrabiego Hergemona, Rooshoffy Byczeq, a że prezentują oni w ogromnej większości przypadków podobny styl i poziom wypowiedzi - stąd pomyłka, całkowicie niezamierzona rzecz jasna.

Nie licząc pomyłki w cytowaniu słów "spierdalaj śmieciu" oraz pochopnego użycia wspomnianego słowa "wszyscy", nie minąłem się z prawdą.

W obliczu powyższych faktów liczę na uniewinnienie.
Leszek diuk de Ruth
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/12/2011 - kaxiu vs L. Żółtowski

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 15 września 2011 r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Najwyższego


Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 115 z dnia 26 paździenika 2010 r. Kodeks Sprawiedliwości (ze zmianami) postanawia się:
1. Odwołać z funkcji przewodniczącego składu SSN Jacka diuka Koraba i pozostawić go jako członka składu orzekającego.
2. Wyznaczyć na Przewodniczącego Składu Orzekającego PSN Tomasza Hugo bar. Paca.

(-)
Prezes Sądu Najwyższego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/12/2011 - kaxiu vs L. Żółtowski

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 15 września 2011r.

sygn. akt: SN/KK/12/2011

POSTANOWIENIE


1. Sąd uznaje zgromadzony materiał dowodowy za wystarczający do wydania orzeczenia.
2. Sąd nie widzi uzasadnienia dla potrzeby wygłaszania mów końcowych, dlatego postanawia o zamknięciu rozprawy.

Od postanowienia nie przysługuje środek odwoławczy

(-)Przewodniczący Składu Orzekającego
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: SN/KK/12/2011 - kaxiu vs L. Żółtowski

Post by Hugo »

Srebrny Róg, dnia 16 września 2011r.
WYROK
W IMIENIU KSIĘCIA SARMACJI


Sąd Najwyższy Księstwa Sarmacji
w składzie:

PSN Tomasz Hugo bar. Pac - Przewodniczący składu,
SSN Jack diuk Korab

po rozpoznaniu sprawy z wniosku Obyw. Wojciecha v-hr. Hergemona (T0003) przeciwko Obyw. Leszkowi bar. Żółtowskiemu de Ruth (T1102) postanawia:
uznać Oskarżonego winnym popełnienia czynu z art. 43. ust. 1. pkt 3 Kodeksu Sprawiedliwości, tj. pomawianie innej osoby Wnioskodawcy o postępowanie, które mogły go poniżyć w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania i wymierzyć Oskarżonemu:
    1) karę więzienia w wymiarze 1 dnia
    2) karę dodatkową w wysokości 1000 lt
oraz zobowiązać Oskarżonego do zamieszczenia przeprosin za niesłuszne przypisanie słów „spierdalaj śmieciu” Wojciechowi v-hr. Hergemonowi na łamach Bramy Sarmackiej oraz gazety „Ferment”.

UZASADNIENIE

Bez wątpienia czyn Oskarżonego, opisany we Wniosku nosi znamiona pomówienia osoby Wnioskodawcy. Z pewnością przypisanie Obyw. v-hr. Hergemonowi słów „spierdalaj śmieciu”, za które rzeczywiście wypowiadająca je osoba została ukarana, jest pomówieniem. Przypisanie tych słów Wnioskodawcy mogło go narazić na poniżenie lub utratę zaufania. Jednak w ocenie Sądu, nawet jeśli to nastąpiło, to nie w takim zakresie, żeby karać Oskarżonego maksymalną karą, którą zagrożone jest to przestępstwo. Co więcej, z postawy Wnioskodawcy okazanej w powoływanym jako dowód wątku, wynika, że reakcja Oskarżonego go wręcz rozbawiła: pod zacytowaną wypowiedzą Oskarżonego napisał Wnioskodawca „Droga Natalio, jak zawsze wygrałem zakład ;)”, co w ocenie Sądu oznacza, że wręcz jednym z celów zachowania w powoływanym wątku było m. in. sprowokowanie Oskarżonego.

Oskarżony przyznał, że przypisanie słów „spierdalaj śmieciu” osobie Wnioskodawcy, było zbyt pochopne i spowodowane pomyłką. Jednak nie padło słowo „przepraszam”.

Z drugiej jednak strony, postawa Wnioskodawcy także pozostawia wiele do życzenia. Wnioskodawca zawsze reagował błyskawicznie na jakiekolwiek przejawy inkryminowanych działań wobec jego osoby. Tym razem się powstrzymał i dopiero po kilkunastu dniach złożył oskarżenie. To, samo w sobie, nie powinno być przyczyną do poddania w wątpliwość działań Wnioskodawcy, ponieważ dzięki instytucji przedawnienia, ma takie prawo, aby nie składać wniosku natychmiast. Jednak pod koniec swojego wniosku, Wnioskodawca ujawnia swoje motywy. Wniosek w niniejszej sprawie jest oczywiście odwetem i to odwetem godnym potępienia, ponieważ odpowiada na działania członka Rządu Księstwa Sarmacji, który jest również pełnomocnikiem w zakończonych niedawno lub obecnie toczących się sprawach karnych. Oskarżony z działaniami tymi nie miał nic wspólnego, ale Wnioskodawca raczy się odgrywać na całym Rządzie.

W związku z powyższym należało orzec, jak w sentencji.

Od niniejszego wyroku nie przysługuje środek zaskarżenia.

(-) PSN Tomasz Hugo bar. Pac – Przewodniczący Składu Orzekającego
(-) SSN Jack diuk Korab
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyroków”