C/5 Byczeq vs Karakachanow

Locked
User avatar
Piotr_II_Grzegorz
Posts: 4679
Joined: 22 Dec 2009, o 11:04

C/5 Byczeq vs Karakachanow

Post by Piotr_II_Grzegorz »

Otwieram przewód sądowy w sprawie z powództwa Byczqa vs Karakachanow i załączam do akt sprawy następujący wątek:

viewtopic.php?f=62&t=3919

Wobec jasności sprawy wydano wyrok

WYROK W IMIENIU KSIĘSTWA SARMACJI

Książę, jako sąd cywilny po rozpoznaniu powyżej sprawy powództwo oddala.

UZASADNIENIE

W ocenie Księcia, wobec prowokacyjnego zachowania powoda wobec pozwanego przed przedmiotowym zdarzeniem pozwany, nawet jeżeli uznać jego zachowanie za bezprawne, nie wyrządził powodowi szkody, w takim rozmiarze, który mógłby skutkować jakimkolwiek zadośćuczynieniem wyrażonym w pieniądzu, albowiem stopień przyczynienia się (chociażby nie wprost) poszkodowanego do powstania zdarzenia, był na tyle olbrzymi, że rozmiar rzeczywistej szkody, uwzględniający okoliczności, w szczególności rażąco złośliwy całokształt zachowania powoda, należy uznać za ŻADEN.

Żądane oświadczenie (przeprosiny) narusza dobre obyczaje, dlatego Sąd oddalił powództwo także w tym zakresie.
Piotr II Grzegorz
książę senior
http://zlotawolnosc.pl
Locked

Return to “Archiwum wyroków”