Page 1 of 1

Kurs unitarny - Tymoteusz Wrigley

Posted: 4 Feb 2017, o 21:11
by Laurẽt
Salut!

Panie Generale zwracam się z wnioskiem o przyjęcie kandydata do służby w KSZ na kurs unitarny, który zakończony zostanie egzaminem.

Wniosek o przyjęcie:

Tymoteusz Wrigley,
ID AG543 ,


i ze względu na rozmowę na IRC-u skierowanie do służby kandydackiej w KWL (wojska pancerne).

Data przeprowadzonego egzaminu wstępnego z wynikiem pozytywnym: 04/02/2017.

Proszę o dodanie do działu forum w/w rekruta.


Image
Image
mjr Laurencjusz Ma Hi at Atera
Komendant WKU

Re: Kurs unitarny - Tymoteusz Wrigley

Posted: 4 Feb 2017, o 23:46
by Hetman.Jack
Wyrażam zgodę. Dodaję do forum.

Re: Kurs unitarny - Tymoteusz Wrigley

Posted: 12 Mar 2017, o 18:45
by Laurẽt
Panie Generale!

W związku ze złożoną rezygnacją oraz wykreśleniem ze spisu rekrutów KSZ melduję, że kurs unitarny zamykam z wynikiem negatywnym.

(-) mjr Laurencjusz MaHi at Atera