Page 5 of 5

Re: Wnioski rodów istniejących

Posted: 22 Aug 2017, o 21:24
by Orjon
Szanowny Wnioskodawco,

w celu edycji danych osobowych proszę skierować się do gmachu Rady Ministrów. Dwór Książęcy nie realizuje tego rodzaju wniosków.

Z wyrazami estymy,
(—) Orjon baron von Thorn-Surma,
Sekretarz Dworu Książęcego ds. rodów

Re: Wnioski rodów istniejących

Posted: 22 Aug 2017, o 21:25
by Tadhg
Szanowny Panie sekretarzu

Chodzi mi o zmianę w spisie rodu.

Pozdrawiam

Re: Wnioski rodów istniejących

Posted: 22 Aug 2017, o 21:27
by Orjon
Szanowny Wnioskodawco,

wniosek został zrealizowany.

Z wyrazami estymy,
(—) Orjon baron von Thorn-Surma,
Sekretarz Dworu Książęcego ds. rodów

Re: Wnioski rodów istniejących

Posted: 24 Oct 2017, o 16:41
by Orjon
Wasza Książęca Mość,
Wielmożny Pisarzu Dworu,


wnoszę o dodanie do drzewa genealogicznego Rodu von Thorn w archiwach książęcych Hewreta von Thorn (AF166), syna Jana Dagobarda von Thorn-Maikowskiego.

Serdecznie dziękuję.

Z wyrazami estymy,
(—) Orjon von Thorn-Surma,
Senior Rodu von Thorn.

Re: Wnioski rodów istniejących

Posted: 24 Oct 2017, o 16:42
by Orjon
Szanowny Wnioskodawco,

mam zaszczyt poinformować, iż wniosek został zrealizowany.

Z wyrazami estymy,
(—) Orjon wicehrabia von Thorn-Surma,
Sekretarz Dworu Książęcego ds. rodów

Re: Wnioski rodów istniejących

Posted: 24 Oct 2017, o 16:56
by Cudzoziemiec 1
SamSobieZrealizujWniosek :D

Re: Wnioski rodów istniejących

Posted: 26 Jan 2018, o 17:12
by Helwetyk
Daniel J. Tauer-Krak wrote:Łukasz Nowicki Założyciel (+ Jagoda Nowicka Małżonka)

Uprzejmie proszę o wykreślenie powołanej małżonki z rodu Wężów. (Z tego miejsca najmocniej przepraszam za wypowiedź w zamkniętym wątku, za co otrzymałem zasłużoną reprymendę od księcia-seniora; zawsze była dwukierunkowa).

Re: Wnioski rodów istniejących

Posted: 29 Jan 2018, o 18:25
by Orjon
Wasza Książęca Wysokość,

przyjęto do wiadomości i stosownej zmiany dokonano.


Z wyrazami estymy,
(—) Orjon wicehrabia von Thorn-Surma,
Senior Koronny.