Wybory do Sejmu LIII kadencji — komunikaty

Archiwum wyborów do Sejmu
Locked
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Wybory do Sejmu LIII kadencji — komunikaty

Post by Hugo »

Drogie Sarmatki i Drodzy Sarmaci.
Drodzy Obywatele.


1. W związku z wejściem w życie ustawy konstytucyjnej o eutanazji Sejmu Wielkiego, zarządziłem wybory do Sejmu.
Głosowanie rozpocznie się w piątek 11 sierpnia i będzie trwało do niedzieli 13 sierpnia 2017 r., do godziny 21.00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli, którym przysługuje czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania), wraz z wyszczególnionymi (przez podkreślenie) aktywnymi obywatelami i głosami ważonymi oraz bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).

2. Termin zgłaszania list wyborczych i kandydatur upłynie 3 sierpnia 2017 r. o godzinie 23:59. Kandydować mogą jedynie aktywni obywatele — ci, którzy zostali podkreśleni w wyżej opisanym spisie. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji wyborczej, wprowadzającą mandat poselski dla nowego obywatela, wybieramy posłów z list wyborczych oraz posłów z listy nowych obywateli. Żeby było czytelniej, stworzę osobne wątki do zgłaszania list wyborczych i do zgłaszania kandydatów na listę nowych obywateli. Ten wątek będzie poświęcony TYLKO komunikatom.

Zatem:
A. Listy stronnictw politycznych:
1) Przewodniczący stronnictw publikują we wskazanym wątku listy wyborcze,
2) Jeżeli na liście znajdzie się kandydat niebędący aktywnym obywatelem — zostanie on skreślony,
3) Kandydaci będą musieli wyrazić, również w niniejszym wątku na FC, zgodę na kandydowanie,
4) W wyborach wezmą udział jedynie listy liczące co najmniej trzech kandydatów.

B. Lista nowych obywateli:
1) Kandydaturę zgłasza się we wskazanym wątku osobiście.
2) Na liście nowych obywateli może zostać umieszczony obywatel, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) pierwszy raz obywatelstwo otrzymał nie wcześniej niż 9 miesięcy przed wydaniem postanowienia o zarządzeniu wyborów,
b) nie został wybrany do Sejmu we wcześniejszych wyborach.

C. Nie można kandydować równocześnie z listy kandydatów oraz listy nowych obywateli.

3. Aktywni obywatele będą posiadali co najmniej trzy głosy (od 3 do 8).
Aktywnym obywatelom przysługują głosy o sile:
  3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
  4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
  5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
  6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
  7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
  8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
Nieaktywni obywatele, choćby posiadali tytuły, będą dysponować jednym głosem. Nowi (w tym powracający, ponownie niezależnie od tytułów) obywatele będą dysponować jednym głosem.

4. Proszę nie pytać gdzie wątki do zgłaszania (zostaną utworzone i pojawi się komunikat) i nie zgłaszać tutaj list, ani kandydatur. To jest wątek tylko dla komunikatów i wszelkie zbędne posty (w tym wspomniane w poprzednim zdaniu wypowiedzi) będą usuwane.

5. Uprasza się przewodniczących stronnictw, których listy zostaną zgłoszone w wyborach o przedstawienie mi poprzez Pocztę Konną kandydatów na członków Książęcej Komisji Wyborczej. W przypadku, gdy nie otrzymam kandydatur w takim terminie, żeby KKW mogła prawidłowo pracować, powołam osoby zgłaszające listy.

6. Na czas tych wyborów zostanie powołana nowa Książęca Komisja Wyborcza (w stosunku do KKW na referendum ws. przedłużenia obowiązywania ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim).


Image
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Wybory do Sejmu LIII kadencji — komunikaty

Post by Hugo »

Komunikat Książęcej Komisji Wyborczej
w sprawie zarejestrowania list wyborczych

 1. Zarejestrowano listę wyborczą HANS+ oraz wszystkich jej kandydatów.
 2. Zarejestrowano listę wyborczą CZEKAN oraz wszystkich jej kandydatów.
 3. Zarejestrowano listę wyborczą .STARODAWNA oraz wszystkich jej kandydatów.

Dokonano losowania numerów komitetów z wykorzystaniem strony random.org

Code: Select all

Random Integer Set Generator
You requested 1 set with 3 unique random integers, taken from the [1,3] range. The integers were not sorted.
Here is your set:
2, 3, 1


Na 1. miejscu karty wylosowana została CZEKAN
Na 2. miejscu karty wylosowany został .STARODAWNA
Na 3. miejscu karty wylosowany został HANS+
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
User avatar
Hugo
Posts: 7326
Joined: 21 May 2010, o 09:31
Gadu-Gadu: 3081508
Location: Nadzieja
Contact:

Re: Wybory do Sejmu LIII kadencji — komunikaty

Post by Hugo »

Komunikat Książęcej Komisji Wyborczej
w sprawie zarejestrowania listy nowych obywateli

 1. Zarejestrowano kandydaturę Salvadora van der Saar.
 2. Zarejestrowano kandydaturę Tymoteusza von Hohenzollern.
 3. Zarejestrowano kandydaturę Sławomira von Hohenzollern-Wikidajły.
 4. Zarejestrowano kandydaturę DjkCezarowcy von Fryssau.
 5. Zarejestrowano kandydaturę Dominika Vulpisa.

Dokonano losowania numerów miejsc kandydatów na liście nowych obywateli z wykorzystaniem strony random.org

Code: Select all

Random Integer Set Generator
You requested 1 set with 5 unique random integers, taken from the [1,5] range. The integers were not sorted.
Here is your set:
Set 1: 5, 1, 3, 2, 4


Na 1. miejscu karty wylosowywany został Dominik Vulpis
Na 2. miejscu karty wylosowywany został Salvadore van der Saar
Na 3. miejscu karty wylosowywany został Sławomir von Hohenzollern-Wikidajło
Na 4. miejscu karty wylosowywany został Tymoteusz von Hohenzollern
Na 5. miejscu karty wylosowywany został DjkCezarowcy von Fryssau
Tomasz Ivo Hugo
Książę Senior, król-senior Baridasu
Locked

Return to “Archiwum wyborów do Sejmu”