Page 1 of 1

Wybory Kanclerza IV kadencji

Posted: 24 Oct 2017, o 17:51
by Hugo
Drogie Sarmatki i Drodzy Sarmaci.
Drodzy Obywatele.


1. Zarządziłem wybory Kanclerza. Głosowanie rozpocznie się w piątek 10 listopada i będzie trwało do niedzieli 12 listopada br., do godziny 21.00. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zawiera spis obywateli, którym przysługuje czynne prawo wyborcze (prawo do wybierania), wraz z wyszczególnionymi (przez podkreślenie) aktywnymi obywatelami i głosami ważonymi oraz bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności).

2. Termin zgłaszania kandydatów upłynie 2 listopada 2017 r. o godzinie 23:59. Kandydować mogą jedynie aktywni obywatele — ci, którzy zostali podkreśleni w wyżej opisanym spisie. Jeżeli na liście znajdzie się kandydat niebędący aktywnym obywatelem — zostanie on skreślony.

Kandydaturę zgłasza się w niniejszym wątku osobiście.

3. Aktywni obywatele będą posiadali co najmniej trzy głosy (od 3 do 8).
Aktywnym obywatelom przysługują głosy o sile:
  1. 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
  2. 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
  3. 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
  4. 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
  5. 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
  6. 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.

Nieaktywni obywatele, choćby posiadali tytuły, będą dysponować jednym głosem. Nowi (w tym powracający, ponownie niezależnie od tytułów) obywatele będą dysponować jednym głosem.

4. To jest wątek dla zgłoszeń kandydatów i komunikatów Książęcej Komisji Wyborczej. Wszelkie zbędne posty będą usuwane.

5. Uprasza się każdego kandydata o przedstawienie mi poprzez Pocztę Konną kandydata na członka Książęcej Komisji Wyborczej.


Image

Re: Wybory Kanclerza IV kadencji

Posted: 24 Oct 2017, o 18:46
by Peter West
Wasza Książęca Mość!
Zgłaszam swoją skromną osobę jako kandydata na stanowisko Kanclerza Księstwa Sarmacji z partii Chadecja.
Z poważaniem,
Peter West

Re: Wybory Kanclerza IV kadencji

Posted: 26 Oct 2017, o 20:42
by Albert
Wasza Książęca Mość,

zgłaszam swoją kandydaturę w wyborach na urząd Kanclerza IV kadencji.

Re: Wybory Kanclerza IV kadencji

Posted: 28 Oct 2017, o 13:08
by AG617
Wasza Książęca Mość,

zgłaszam swoją kandydaturę w wyborach na urząd Kanclerza IV kadencji

Re: Wybory Kanclerza IV kadencji

Posted: 1 Nov 2017, o 17:10
by Krzysztof Hans
Wasza Książęca Mość,

zgłaszam swoją kandydaturę w wyborach na urząd Kanclerza IV kadencji

Re: Wybory Kanclerza IV kadencji

Posted: 3 Nov 2017, o 08:18
by Hugo
Komunikat Książęcej Komisji Wyborczej
w sprawie zarejestrowania listy kandydatów na Kanclerza


  1. Zarejestrowano kandydaturę Petera Westa
  2. Zarejestrowano kandydaturę Alberta Felimi-Liderskiego
  3. Nie zarejestrowano kandydatur Krzysztofa Hansa van der Ice i Radzimira Krasnodębskiego z powodu niespełnienia warunku bycia aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim w chwili zarządzenia wyborów (art. 2 ust. 3 w zw. art. 2 ust. 2 pkt 4 Ordynacji wyborczej).

Zgodnie z art. 7b ust. 5 Ordynacji wyborczej:
Na 1. miejscu karty umieszczony został Albert Felimi-Liderski.
Na 2. miejscu karty umieszczony został Peter West.

Re: Wybory Kanclerza IV kadencji

Posted: 3 Nov 2017, o 08:59
by Cudzoziemiec 1
WKM, a pan Krasnodębski?

Re: Wybory Kanclerza IV kadencji

Posted: 3 Nov 2017, o 09:04
by Hugo
Dziękuję za zwrócenie uwagi, komunikat poprawiony - wspomniana osoba także nie została zarejestrowana