Kompetencje członków RM

Dokumenty nieobowiązujące i uchylone
Locked
User avatar
KJAF
Posts: 3251
Joined: 12 Dec 2014, o 12:34
Gadu-Gadu: 0
Location: Márivar

Kompetencje członków RM

Post by KJAF »

Srebrny róg, 18 marca 2017 rokuPOSTANOWIENIE KANCLERZA
w sprawie zakresu właściwości członków Rady Ministrów


§ 1.


Na podstawie art. 29. Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z Postanowieniem Księcia z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie powołania członków Rady Ministrów, ustalam następujący zakres właściwości członków Rady Ministrów w rozumieniu § 1. Zarządzenia Kanclerza z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie organizacji Rady Ministrów:

 1. Wszyscy członkowie Rady Ministrów powołani przez Jego Książęcą Mość, obejmują urzędy stosownie do ich właściwości określonej Postanowieniem Księcia w sprawie powołania członków Rady Ministrów, tj.

   Podkanclerzy — Markus diuk Arped;
   Minister Spraw Wewnętrznych — Laurencjusz markiz Ma Hi at Atera;
   Minister Edukacji Narodowej — Rihanna diuczessa Aureliuš-Sedrovski.

 2. Pozostali członkowie Rady Ministrów obejmują następujące urzędy:

   Minister Skarbu — Konrad Jakub baronet Arped-Friedman;
   Minister Sprawiedliwości — Konrad Jakub baronet Arped-Friedman.

§ 2.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 16 marca 2017 roku./—/ K. J. bnt Arped-Friedman

Image
Locked

Return to “Archiwum”